Kıtlık ile Kıtlık Arasındaki Fark

Kıtlık ve Kıtlık

Bir yerde bir emtia azlığı olduğu zamanlar insanların kusurlu olup olmadığı ya da mal sıkıntısı olduğu konusunda şaşkındır. İnsanlar kıt olup olmamasından veya emtia sıkıntısı yaşanmasından şaşkın. Bunlar, her ikisi de benzer anlamlara sahip olan çok kafa karıştırıcı iki kelimedir. Çoğu zaman insanlar değiş tokuş kullanır; yanlış olan bu kelimeler farklı kullanımlara sahiptir ve farklı bağlamlarda kullanılır. Bu makale, okuyucuların içeriğe bağlı olarak doğru sözcüğü seçmelerine yardımcı olmak için bu farklılıkları vurgulamaya çalışacaktır.

Üreticiler ya da satıcıların, cari fiyatlarla mal ya da hizmet sunmak istemediği anlamda eksiklikler insan yapımıdır. Bu sıkıntılar fiyat zammından sonra kaybolur. Öte yandan kıtlık, emtia aslında sınırlı miktarda olup insanların sınırsız taleplerini karşılayamayan bir duruma işaret eder. Örneğin, toprak nüfus artışıyla kıtlaşan bir şeydir. Eğer bir çiftçinin dört oğlu varsa, mülkünü dört bölüme ayırarak dağıtmak zorundadır ve her oğlu sahip olduğu şeyi vermeyi ummaz.

Bir kıtlık doğada geçicidir ve kıtlık her zaman mevcutken fiyat artışı ile aşılabilir. Doğal yağı örnek alırsak, petrolün tüm doğal kaynaklarını kullandığımız için gün geçtikçe kıtlaştığını söyleyebiliriz. Bu kıtlık gelecekte daha da kötüleşecektir. Petrol arzındaki eksiklik, mevcut fiyatlarla dünya nüfusunun taleplerini karşılamak için gerekli miktarda petrol tedarik edemediği için, petrol üreten ülkeler üretimi düşürdüğü zamanki gibi geçici. Petrol fiyatları arttıkça bu sıkıntı giderildi.

Sık sık eksiklik, nüfusun taleplerini karşılamak için cari fiyatlarla çok az mevcut olduğunu ima etmektedir. Ancak kıtlık kaldırılamaz. Her zaman var olacak. Sıfır fiyatlarda bile, bazı iyi ve hizmetler kıttır. Örneğin Picasso'nun sanat eserini vermek isteyebilirsiniz çünkü sadece Picasso, kıt olduğundan ve özgürce verilmesi için yeterli değildir. Bazen, bir ülkede akut sıkıntıya neden olan bir ürün başarısız olur. Bununla birlikte, üretimdeki bu eksiklik, bu ürünün diğer ülkelerden ithal edilmesiyle karşılanabilir.

Kıtlık ve Kıtlık

• Anlam bakımından benzerlik göstermekle birlikte, kıtlık ve kıtlık farklı bağlamlarda kullanılır.

• Kıtlık insan yapımıdır ve çoğunlukla bir fiyat zammı veya emtianın yabancı bir ülkeden ithal edilmesi yoluyla ortadan kaldırılabilir.

• Kıtlık doğaldır ve her geçen gün tükenen doğal kaynaklara benzer şekilde bulunur.