Bilim ve Sosyal Bilimler Arasındaki Fark

Bilim ve Sosyal Bilimler

Bilim ve sosyal bilimler arasında, her ikisinin de iki bilim türü olarak kategorize edilmiş olmasına rağmen fark edilebilir bir fark vardır. Sadece bilim, doğal bilimi, saf ve fiziksel bilimi kapsar. Öte yandan sosyal bilimler, sosyoloji, siyaset bilimi, coğrafya, demografi, ekonomi vb. Gibi bir dizi disiplini içerir. Bu, konunun iki bilim arasındaki en önemli farkı ortaya çıkardığını gösterir. Bilim genel olarak, doğal dünyaya, sosyal bilimler alanına dikkat ederken, odaklanma, toplumsal ve kültürel bağlamda insana yöneliktir.

Bilim Nedir?

Bilim, basitçe fiziksel ve doğal dünyanın incelenmesi olarak tanımlanabilir. Bu, saf bilim, doğal bilimler ve fizik bilim olarak üç alana ayrılmıştır. Her üç alanda da, yeni teori ve yasalar getirmek için çok bilimsel bir yöntem kullanılıyor. Dolayısıyla, ampirizmin seviyesi doğa bilimlerinde çok yüksektir. Ayrıca, araştırmalardaki tüm durumlara uygulanan yerçekimi yasası gibi genel yasalar da vardır. Nicel verilere güven bu bilim dalında da görülebilir. Ayrıca, deneysel yöntemin kullanımı sıktır. Bilimde, teorinin doğruluğu testi tekrar yaparak kanıtlanmıştır. Her ne kadar aynı sonuçlar elde edilebilirse, teori doğrudur. Bununla birlikte, çoğu zaman, yeni bilim yasaları ile birlikte, teoriler küfür haline gelir. Söz konusu bilim materyali sosyal bilimlerden farklı olduğu için araştırma çoğu zaman kontrollü ortamlarda gerçekleşir. Elde edilen bulgular ve veriler de çok güvenilir ve doğrudur.

Sosyal Bilimler Nedir?

Sosyal bilimler insan üzerine odaklanır; farklı ortamlarda bireysel ve grup davranışı. Bu, ekonomi, psikoloji, sosyoloji, coğrafya, tarih, siyaset bilimi, vb. Gibi bir dizi disiplini kapsar. Tabii bilimler durumunda olduğu gibi, sosyal bilimlerde de, oldukça bilimsel bir metodoloji kullanmak zordur. Bunun nedeni, çok çeşitli insanlarla uğraşmamızdır. Sosyal bilimlerde nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılır. Bazı araştırmalarda, her ikisi de araştırmacı tarafından verilerin güvenilirliğini artırmak için kullanılır. Bu, üçgenleştirme olarak düşünülür. Bilgi toplamak için farklı yöntem ve teknikler kullanılır. Görüşme yöntemi, gözlem yöntemi, anketler, vaka analizi vb.Ayrıca, sosyal bilimlerde, kontrollü ortamlarda araştırma yapmak çok zordur. Bunun nedeni, insanlar izlediklerinin farkındayken, davranış doğal olarak değişir. Daha sonra verilerin geçerliliği şüpheli hale gelir. Her durumda, bilimin aksine, tamamen güvenilir ve doğru verileri elde etmek zordur. Bu, sosyal bilimlerin bilim kadar benzer bir ampirik düzeye sahip olmamasının nedenlerinden biri olarak görülebilir.

Bilim ve Sosyal Bilimler arasındaki fark nedir?

• Bilim, fiziksel ve doğal dünyanın incelenmesidir; sosyal bilimler insan davranışını farklı ortamlarda incelemektedir.

• Bilimde, verilerin doğruluğu ve geçerliliği sosyal bilimlerle karşılaştırıldığında çok yüksektir.

• Bilimin deneysel araştırması için kontrollü bir ortam kullanılabilirken, sosyal bilimler alanında bu mümkün değildir.

• Bilimde bir teori tekrar tekrar test edilebilir ancak aynı sonuçları elde edebilir, ancak sosyal bilimler alanında bu zor olabilir.

Görüntüler Courtesy:

  1. Marshman'ın Biyolojisi (CC BY-SA 3. 0)
  2. Peregrine981'in İnsanları (CC BY-SA 3. 0)