URI ve URL Arasındaki Fark

Anahtar Farkı - URI ve URL

Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcı (URI) ve Tekdüzen Kaynak Konumlayıcı (URL) iki terim bazen birbirlerinin yerine kullanılır. URI ve URL arasındaki fark biraz karışık olabilir, ancak aşağıdaki bölüm yukarıdaki konulara rehberlik edecek ve URI ile URL arasındaki farka ilişkin anlayışınızı artırmaya çalışacaktır. URI ve URL arasındaki önemli fark , URL'nin URI'nin bir uzmanlığı olmasıdır.

URL

nedir URL veya Tekdüzen Kaynak Konumlandırıcı yaygın olarak bir web adresi olarak bilinir. Esas olarak bir bilgisayar ağı üzerinde bulunan bir web kaynağına referans olarak kullanılır. Ayrıca böyle bir kaynağı almak için bir mekanizma olarak duruyor. Bir URL, belirli bir Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi olarak belirtilebilir. Çoğu kişi iki terimi URI ve URL'yi birbirinin yerine kullansa da, bunlar farklıdır. URL'ler çoğunlukla web sayfalarına, aktarım dosyalarına, e-posta içeriğine ve veritabanlarına erişmek için kullanılır ve birçok başka uygulamada kullanılır. Bir web tarayıcısı, üst kısmında bulunan adres çubuğundaki bir web sayfasının URL'sini görüntüler.

Bir URL aşağıdaki bileşenlerle birlikte gelir

  • Protokol (örn. Http)
  • Ana makine adı (örn. Abc. Com)
  • Dosya adı (örn. Dizin html)

Ne URI

URI veya Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı , bir kaynağı tanımlamak için kullanılan karakter dizisi olarak adlandırılır. Bu özellik, bir ağ üzerinden kaynak tanımlamak ve etkileşimde bulunmak için kullanışlıdır. Bu, belirli protokollerin kullanımı ile başarılır. URI bir sözdizimi ve ilişkili bir protokol ile birlikte gelir. Bir web adresi veya URL (Tekdüzen Kaynak Konumlayıcı), bir URI'nin en yaygın biçimi. URN veya Tekdüzen Kaynak Adı nadiren kullanılır ve kaynakları tanımlamak için URL'yi tamamlayıcı bir tasarıma sahiptir. URL, bir sokak adresi ile karşılaştırıldığında, URN bir kişinin adıyla karşılaştırılabilir.

URI, kaynakları tanımlamak için yer, ad veya her ikisini birden kullanır. Bir URI genellikle bir kaynağın konumunu belirlemek için kullanılır. URI üzerindeki karışıklık, kaynakları tanımlamak için hem ad hem de konum kullanması gerçeğidir. URI'nin iki uzmanlığı URL ve URN'dir.

URN

Bir URI, bir kaynağı bir adla tanımlar, ancak nasıl elde edilebileceğini tanımlamaz. Bir URN tanımlamak için genellikle bir Şema belgelerinde bir sözdizimi kullanılır. Bu, bir ad alanı tanımlamak için kullanılır. Örneğin. : targetNamespace = "urn: abc"

URL

URL, esas olarak belirli ağ kaynaklarını bulmak için kullanılan özel bir URI'dir. URN arasındaki fark, bir URL'nin belirli bir kaynağın nasıl elde edilebileceğini tanımlamasıdır.URL her gün http, ftp ve smb şeklinde kullanılır.

URI ve URL arasındaki fark nedir?

İşlevsellik

URI: URI bir tanımlayıcıdır.

URL: URL, kaynak edinme hakkında bilgi sağlar.

Uzmanlık

URI: Bir URL bir URI'dır.

URL: URL, bir URI uzmanlığıdır.

Genel Kullanım

URI: Bir URI, hem adı hem de konumu tanımlar.

URL: URL, uygulamaları açıklamak için kullanılamaz.

Görüntü Nezami: Rock1997'ye göre "İnternet 1" - Kendi çalışmalarınızı (GFDL) Commons Wikimedia'dan "URI Euler Diyagramı yalnız URI'ler" David Torres'in orijinal yazarın türev çalışması: Qwerty0 (tartışma) - URI_VENN_DIAGRAM. SVG, (CC BY-SA 3. 0) via Commons Wikimedia