Sistolik ve Diyastolik Farklılık

Sistol / Diastol
Kalp, her kalp atışıyla kanı tüm vücuda dağıtmak için bir pompa görevi görür. Kalbin kasılması ve gevşemesi bir kalp döngüsü oluşturur. Kalp siklusunun gevşeme fazı Diyastol olarak bilinir ve siklüsün sözleşmeli fazı Sistol olarak adlandırılır. Diyastol ve sistol kavramlarını anlamadan önce kalbin yapısını ve kalp döngüsünü anlamamız gerekir.

Kalp yapısı ve kalp siklüsü:

İnsan kalbi dört odadan oluşan kıvırcık bir organdır. İki üst odaya atriyum denir (atriyum = tekil) ve iki alt odacıklar ventriküler olarak bilinir (ventrikül = tekil). Kalp siklusu sırasında, kalbin üst odacıklarının duvarlarında elektrik impulsu oluşur ve odalar boyunca kas lifleri boyunca yayılır. Üst odacıklar birkaç saniye önce daralır ve kanı, kan almak için rahat evredeki alt odacıklara iter. Kan ventriküllere girdikten sonra atriyum rahatlar ve ventrikül duvarları, kanın vücudun tüm organlarına ulaştığı büyük arterlere pompalanması için kontraksiyona başlar. Bunu tüm kalbin gevşeme evresi izler ve bu sırada üst odacıklara kan doldurulur.

Sistolik ve Diyastolik:
Sistol, kardiyak çevrimin ventriküllerin kanı pompalayarak arterlere pompaladığı fazdır. Bu evrede arteryel duvar üzerinde kan tarafından uygulanan maksimum basınç, Sistolik basınç olarak adlandırılır. 'Sistolik' kelimeleri, birlikte çizim anlamına gelen Yunanca 'sistolden' türetilmiştir. Bu genellikle kan basıncının okunmasında üst sayı ile temsil edilir. Bu evrede ventriküller kontrat halindedirler. Normal sistolik basınç yaklaşık 120 mmHg ve normal aralık 95-120 mm Hg arasındadır. Arteryoskleroz nedeniyle arteryal duvarlar sertleştiği için sistolik basınç yaşla birlikte artar. Sistolik basınç 140 mm Hg'nin üzerine çıktığı zaman, tıbbi dikkat gerektiren hipertansiyon veya yüksek tansiyon olarak kabul edilir. Sistolik kan basıncı yaş, cinsiyet, sirkadyen ritim, stres, fiziksel egzersiz veya hastalık sürecine göre değişir. Çocuklar ve sporcuların kan basıncı daha düşük, yaşlılar ise daha yüksek kan basıncına sahiptir.

Diyastol kalp rahatladığında ve kalbin üst odacıklarına aktığında kalp siklusunun rahat fazıdır. Bu süre zarfında arterlerde kan var. Kan tarafından arter duvarlarına uygulanan minimum basınç Diyastolik basınç olarak bilinir.Kan basıncı okumanın biçici sayısı ile gösterilir. 'Diyastolik' kelimesi, 'diastole' atıfta bulunan Yunan dilinden türetilmiştir. Atriyal ve ventriküller rahat bir evredir. Normal diyastolik basınç 80 mm Hg'dır. Diyastolik tansiyonun normal aralığı 60-80 mm Hg'dir. Diyastolik kan basıncı 90 mm Hg'nin üzerine çıktığında yüksek tansiyon olarak kabul edilir ve tıbbi olarak tedavi edilmelidir.

Klinik Uygulamalar
Kalp siklusunun sistolik ve diyastolik fazları, bir sphygmomanometer (manuel veya elektronik) kullanılarak kan basıncı şeklinde ölçülür. Kan basıncı normal olarak dirsekte brakial arter seviyesinde ölçülür. Belirli koşullarda bilekte (radyal arter), diz arkasında (popliteal arter) veya ayak bileğinin önünden (dorsalis pedis arteri) ölçülebilir. Kan basıncı, herhangi bir hastanın fizik muayenesinde görülen hayati işaretlerdendir ve genel olarak kalbin ve dolaşım sisteminin durumunu yansıtır. Artan bir kan basıncı, kalp krizi ve inme riskini arttırır.