TDD ve TDMA Arasındaki Fark

TDD ve TDMA

anlamındadır. TDD ve TDMA mevcut bant genişliğini maksimize etmek için kullanılan iki teknolojidir. TDD, Zaman Birimi Çoklu Erişim'in (Time Division Multiple Access) olduğu zaman TDD, Zaman Birimi Dupleksleme'nin kısaltmasıdır. Her iki teknoloji de kullanılabilir bant genişliğini bölmek için zaman bölüşümü kullanır. TDD ve TDMA arasındaki fark ana hedefidir. TDD her iki yönde de sürekli bilgi akışını sağlamak için aynı frekansı kullanmayı amaçlayan bir dupleksleme teknolojisidir. TDMA, diğer taraftan, bir çoklama teknolojisidir. Ana amacı, birden fazla sinyali tek bir kanala birleştirmektir. Bu, yüzlerce cep telefonu ünitesinin tek bir baz istasyonuna bağlanabileceği hücresel uygulamalarda kullanılır.

TDD ve TDMA arasında bir ayrımcı faktör, kullandığı çerçevelerin uzunluğudur. TDMA, daha sonra kanalı kullanacak olan tek tek sinyallere atanan sabit uzunlukta çerçeveler kullanır. Her çerçeve yalnızca belirli miktarda veri içerebilir, bu nedenle bir sinyal verisi için birden fazla çerçeve gerektirebilir. Bunun aksine, TDD sabit bir çerçeve uzunluğu kullanmaz ve duruma bağlı olarak değişebilir. İndirme trafiği, yukarı bağlantı trafiğinden önemli ölçüde fazla ise, birincisine daha büyük bir zaman çerçevesi atanır ve ikinci uydu trafiği zaman çerçevesi azaltılır. TDMA'da, sinyal birden fazla zaman çerçevesi gerektiriyorsa, ihtiyaç duyduğu kadarını elde edebilir. Fakat zaman aralıkları ardışık olmayabilir, çünkü diğer sinyaller aşağıdaki çerçeveleri kapabilir.

TDMA, günümüzde çoğunlukla birden fazla telefonun çok sınırlı bir bant genişliği kullandığı hücresel iletişim endüstrisinde halen kullanılmakta olan bir teknolojidir. TDD bugün oldukça uygulanabilir olan oldukça eski bir konsepttir. Artık kullanılmasa da TDD, UMTS ve WiMax gibi modern teknolojilerde kullanılan bazı teknolojilerin temelini oluşturuyor.

Zaman bölüşümü birçok teknolojide kullanılan çok geniş bir konsepttir. Mevcut frekans aralığı yerleştirilecek kullanıcı sayısına uygun olmadığında en iyi bölümleme seviyesini sağlar. Zaman bölüşümü, bölme işlemini daha da geliştirmek için frekans bölüşümü gibi teknolojilerle birlikte kullanılır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TDD sadece diğer teknolojiler için temel olarak kullanılmaktadır