Mutlakiyet ve Görelilik Arasındaki Fark

Anahtar Difference - Absolutism vs Relativism

Absolutizm ve relativizm, bu iki sözcük arasında anahtar fark olsa da birçok terimle ilişkili iki kavramdır. Absolutizm şeylere nesnel bir yaklaşımla yaklaşır ve bir eylemi doğru veya yanlış olarak değerlendirir . Bu bağlamda, orta yer yok. Bir eylem yanlış değilse doğru olabilir. Öte yandan, görelilik, bu nesnel analiz tutumunu reddeder ve insan eylemlerinin doğru veya yanlış olarak katı kategorilere konulamayacağını açıklar. Bunun yerine, görecellik, eylemin daima göreceli olduğunun altını çizer; bu nedenle bana göre görünen şey, bakış açım, bağlam ve deneyimime dayanır. Bu, kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu makale, mutlakiyetçiliği ve göreceliği her duruşun farklılıklarını vurgulayan kapsamlı bir anlayış vermeye çalışıyor. Bununla birlikte, bu kavramları kullandığımızda etik, ahlak, siyaset vb. Gibi çeşitli alanlarda kullanılabileceği vurgulanmalıdır. Makale bütüncül bir yaklaşım kullanmaktadır.

Absolutizm Nedir?

Absolutizm şeylere nesnel bir yaklaşımla yaklaşır ve bir eylemi doğru veya yanlış olarak değerlendirir. Bu ilkeye göre, bir eylemin gerçekleştiği bağlamda çok az önem verilmektedir. Odak sadece eylem üzerinedir. Buna dayanarak, doğru veya yanlış (hatta iyilik veya kötülük) olarak kabul edilir. Eylemin gerçekleştiği koşullar zor olsa bile, bu gözardı edilir.

Bunu daha da açıklığa kavuşturmak için, ahlaki mutlakçılık olarak bilinen bir mutlakçılık dalı kullanalım. Ahlaki mutlakçığa göre, tüm ahlâk soruların doğru ya da yanlış cevabı vardır. Bağlam önemlidir ve eylemleri ahlaki olarak ahlaki ya da ahlaksız saymaz. Mutlakiyetçiliğin temel özelliklerinden biri, bireyin veya grubun niyetlerini, inançlarını veya hedeflerini gözardı etmesidir. Bu nedenle, tarih boyunca mutlakçılık, yasal sistemler tarafından dahi tercih edilir, çünkü katı veya yanlış bir cevap olduğunda yasaları desteklemek daha kolaydır. Bu, çoğu dinte de fark edilebilir.

Rölativizm Nedir?

Görelilik, eylemlerin nesnel analizini reddeder ve insan eylemlerinin doğru veya yanlış olarak katı kategorilere konulamayacağını açıklar. Görelilik, bir eylemin gerçekleştiği bağlamın önemini vurgular ve bireyin veya grubun niyet, inanç ve hedeflerine dikkat eder. Bu nedenle yaklaşımın aşırı objektif olmadığı söylenebilir.

Mutlak görelilikle karşılaştırma yapmak için ahlaki rölativizm 'e odaklanırsak, ana farklılıklardan birisi, herhangi bir evrensel ahlaki hakikat belirlemediği halde koşulların göreli doğasını (kültürel, bireysel, sosyal).

Absolutizm ve Rölativizm arasındaki fark nedir?

Absolutizm ve Rölativizmin Tanımı:

Absolutizm: Absolutizm şeylere nesnel bir yaklaşımla yaklaşır ve bir eylemi doğru veya yanlış olarak değerlendirir.

Görelilik: Görelilik, eylemlerin nesnel analizini reddeder ve insan eylemlerinin doğru veya yanlış olarak katı kategorilere konulamayacağını açıklar.

Absolutizm ve Rölativizmin Özellikleri:

Bağlam:

Absolutizm: Absolutizmde bağlam göz ardı edilir.

Görelilik: Görelilikte, bağlam kabul edilir.

Nesnellik:

Absolutizm: Absolutizm çok objektiftir.

Görelilik: Bağımlı'ın çok nesnel bir yaklaşımı yok.

Sertlik:

Absolutizm: Absolutizm katı veya yanlış cevaplardan oluşur.

Görelilik: Görelilik, katı veya yanlış cevaplardan ibaret değildir.

Resim Nezami:

1. Tintoretto'ya Atılan Tintoretto Anlamı [Public Domain], Wikimedia Commons

aracılığıyla. Birlik Matters Hamiltonmatt1234 (Kendi işi) tarafından [CC BY-SA 3. 0], Wikimedia Commons