Kent ve Kent Arasındaki Fark

Kent vs Şehir

Şehir ve Kent yerlerin sınıflandırılmasıdır. İnsan yerleşimleri bakımından ikamet yerleri genellikle şehirler, kasabalar ve köyler olarak sınıflandırılır. Kentler, alanın üçü arasında en büyüğüdür ve nüfus yoğun nüfusa sahiptir. Kasabalar köylerden daha büyük fakat şehirlerden daha küçükler. Şehir ile şehir arasındaki fark genellikle karışıktır ve dünyanın farklı yerlerinde genellikle iki terim birbirinin yerine kullanılır. Belirli bir bölgeyi farklı ülkelerde bir kasaba veya şehir olarak sınıflandıran farklı yasalar vardır ve Birleşik Krallık'ta bir kasaba olan ABD'de bir şehir olarak sınıflandırılabilir veya tersi olabilir. Bununla birlikte, genel olarak, bir kasaba, bir şehirden daha küçük ve aynı zamanda daha küçük bir nüfusa sahip bir yerleşim alanıdır.

Kasaba

Bir köyden daha büyük veya daha büyük herhangi bir insan yerleşimi, dünyanın pek çok yerinde kasaba olarak adlandırılır. Belli bir konut alanını kasaba olarak sınıflandırmak için farklı ülkelerin farklı kriterlere sahip olması, çekişme kemeri olan bu alanın boyutudur. İngilizce dilinde, kasaba, kent gibi duvarlar veya surlar inşa etmesine izin verilmeyen yerleşim alanı. Hindistan gibi bazı ülkelerde ilginç bir şekilde, nüfus, herhangi bir yerleşim yeri için bir kriter olarak kabul edilir. Nüfusu 20000'den fazla olan herhangi bir yerleşim, Hindistan'da bir kasaba bölgesi olarak bildirilir.

Şehir

Şehir genellikle bir kasabadan daha büyük bir yerleşim alanı ama bu, kent olarak adlandırılan bir yerde kesin faktör değildir. Daha önce, Avrupa'da bir katedral bulunan bir şehirdi. İngiltere'de, bir şehir Kraliyet Şartı'na sahip bir yerdir.

Şehirler genellikle daha iyi sağlık, konut ve ulaşım olanaklarına sahip yerlerdir. Kentler genellikle iyi gelişmiş idari ve hukuksal sistemlere sahiptir. Kentlerin ayrıca ayrı endüstriyel, ticari ve yerleşim alanları var.

Bir şehrin yeri ve tarihi de bir şehir veya kasaba olarak belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde, Şehirler genişliyor ve daha önce her yerde bulunan uydu kaseleri, içinde ya da hızlı bir gelişme hızı nedeniyle birleşiyor. Günümüzde durum, şehirlerin o kadar hızlı bir şekilde genişlemesidir ki bir şehir neredeyse başka bir şehirde bitiyor ve onu büyük bir megalopolis yapıyor.