Yazılı ve Sözlü Çeviri Arasındaki Fark

Yazılı anlatıma ve Yazılı Çeviri

Transkripsiyon ve çeviri benzer kökleri vardır ve ikisi de

için yapabileceğiniz bir şeyi tanımlarlar. İki sözcük ortak bir kök paylaşır: trans- önek. Trans, Latince trans kelimesinden gelmektedir; trans, 'çapraz', 'through', 'uzak tarafta' veya 'ötesi' anlamına gelen bir önspozisyondur. İngilizce'de genel kullanım, bir şeyin bölme çizgisi boyunca veya bölünmüş bir çizgi boyunca geçtiği şeklinde algılandığı zaman kullanılır. 'Ulaşım' - trans ve Latince "porto" ya da "taşımak" - başka bir yere veya başka bir yere bir şeyler taşımak anlamına gelir.

Trans'yu kullanan kelimelerin çoğunun yanı sıra diğer bileşenleri Latin alfabesindendir, ancak bunların birçoğu ilk önce Fransızca'yı dolaştı.

'Transkripsiyon', başka bir yere tekrar bir şeyler yazmak anlamına gelen Latince 'transcribo' kelimesinden gelir. Bu sırayla trans ve "skribo" ya da "yazmak" dan gelir.
İngilizce'de, bir dili temsilen yazmak anlamına gelir. Bu çoğunlukla insanların söylediklerini, konuşulan, söylenen veya işaretli bir şey olup olmadığına ait yazıları ifade eder. Ayrıca, nihai ürün anlamına gelebilir: Örneğin, bir transkripsiyon, konuşulan bir şeyin yazılı bir hesabıdır.

'Çeviri', 'translatio' dan gelmektedir ve bu, bir şeyi bir başkasına taşımak anlamına gelen çok geniş bir kelimedir. Bu trans-ve 'Latio' kelimesinden geldi. Bu kelime, 'fatus' sözcüğünün bir formunu (mevcut pasif öfkeli) olan 'latus'tan gelir; bu da bir şeyler taşımak demekti. Bu arada, 'fero', 'aktarım' sözcüğünün bileşenlerinden biridir; bu, aynı zamanda, bir şeyi, bir insandan, yere veya başka bir şeyden diğerine taşımak anlamına da gelmektedir. Bununla birlikte, 'transfero', 'translatio' kelimesinin hareket ettirme işlemini anlatan bir isim olduğu halde, onu aktarma eylemini tanımlayan bir fiildir.
Kökleri gibi "çeviri" genellikle bir şeyin başka bir yere kopyalanması demektir. En çok kullanılan dilin anlamıdır. Bir şeyi tercüme etmek için, ister konuşulursa, ister yazılı olsun, isterse imza atılmalı, söylenmeli vb. Anlamını başka bir dile çevirmelidir. Bu, birkaç farklı çeviri türü için bir örtücül terim olarak kullanılabilir. Resmi olarak, çeviriyi konuşma yorumlama olarak bilinir. Mümkün olduğunca cümlenin çoğunu yakalaması beklenen kelimenin tam anlamıyla, kelimesi kelimesine veya kelimesi vardır. Gevşek ya da serbest çeviri, cümlecik sanatı yakalamak için, özellikle şiir ya da mecazi eserlerde kelimelerin arkasındaki anlam üzerine daha fazla durmaktadır.

'Çevirme' kelimesi aynı zamanda bir çevirinin nihai ürünü anlamına gelebilir.

İki kelimenin biyolojide farklı bir anlamı var. Çeviri ve transkripsiyon DNA'yı ve vücuda nasıl işlediğini içerir.Oradaki kullanımları genel konuşmada anlamlarını yansıtmaktadır.

Transkripsiyon, DNA, mRNA ya da haberci RNA'nın oluşumunu yönlendirdiğinde gerçekleşir. Aslında, RNA'nın küçük bölümlerini açar ve birbirine yapışarak uzun bir ip oluşturur. DNA, bilgi alır ve onu başka bir ortamda kopyalar.

Sonra mRNA, hücrenin başka bir bölümüne gider: hücre içinde proteinler oluşturmaktan sorumlu olan ribozom. Bundan sonra, mRNA, proteinlerin farklı bileşenlerini mRNA ipliğiyle eşleştirerek, proteinlerin oluşturulmasını yönlendiren bilgileri kullanan ribozoma bağlanır. Genetik anlamda çeviri budur: mRNA, bilgisini başka bir formata dönüştürür.

Özetlemek gerekirse, sözcükleri konuşurken, bir yazışma sözlü, yazılı gibi kelimelerin ortasını değiştiriyor. Tercüme, kelimelerin dilini değiştiriyor. Biyolojide, bir transkripsiyon, DNA'daki bilginin ortasını değiştiriyor; çeviri ise anlamı farklı bir kimyasal türe dönüştürüyor.