Tanımsız ve Sıfır Eğim Arasındaki Fark

Undefined vs Sıfır Eğim

Eğim, matematiğin belirli bir çizgide iki nokta arasındaki yükseliş veya azalıştır. Eğim ayrıca hattın "dikliğini" ölçer. Eğim, "X" ve "Y" harfleri şeklinde değişkenlerle temsil edilen iki çift nokta veya koordinattan oluşur. "Değişken" Y "de herhangi bir değişiklik" X "değişkenini etkiler.

Eğim, çizgiler ve noktalar "X" ve "Y" eksenlerinde tamsayılar (hem pozitif hem de negatif) olan bir grafikte çizilir. Sıfır, grafiğin merkezine yerleştirilir ve hem "Y" hem de "X" ekseni kesiştiği yerdedir. Hatların çizildiği yeri belirten sistem kartezyen sistemdir. Eğim genellikle matematiksel kelime problemlerinde, özellikle doğrusal denklemlerde kullanılır.

Eğimler ekonomi, mimari yapı, inşaat, eğilim analizi ve sosyal, sağlık ve piyasa koşullarındaki yorumlamayı içeren birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Ölçek ve grafik gerektiren herhangi bir şey eğimi ölçmek için kullanılabilir. Ayrıca, günlük yaşamda bir yamaç da her yerde bulunur. Eğim veya günlük nesnelerdeki veya gözlemdeki açıyı içeren herhangi bir şey eğim için formülü kullanarak ölçülebilir.

Eğimi bulma formülü (Y2 - Y1) 'in (X1 - X2) oranına eşit olan "eğim için duran M" dir. Bu durumda, "Y" değişkenleri payı temsil eder ve payı da temsil eden "X" değişkenleri için de aynı şey geçerlidir. Genellikle, eğim çoğunlukla pozitif veya negatif olarak ifade edilir (değişkenler çoğunlukla tamsayılardır). Bununla birlikte, "X" ve "Y" koordinatlarındaki değişkenlerin sıfır değerine eşit olduğu durumlar vardır. Bu durumlarda, payı veya payda sıfıra eşit olduğunda, tanımsız ve sıfır eğim oluşur.

Sıfır eğimde pay molekül sıfırdır. Bu, "Y" noktalarının (Y1 ve Y2) değişkenler arasında sıfır farkı ürettiği anlamına gelir. Sıfır, sıfırdan farklı bir payda bölünürse sonuç sıfır olur. Bu aynı zamanda grafik üzerinde, "X" ekseni boyunca tırmandığında veya inmediği düz, yatay bir çizgi ile sonuçlanır. İki nokta arasında "Y" değişmiyor, ancak "X" artıyor. Çizgi, "X" eksenine paralel olarak çizilir. Eğim sıfır olmasına rağmen, tanımlanmamış eğime kıyasla hala belirli bir sayıdır.

Tanımsız bir eğim, grafikte düz bir dikey çizgi ile karakterize edilir; "X" koordinat noktaları mevcut eğim değerine sahip değildir. Bu durumda, iki "X" noktası arasındaki fark sıfıra eşittir. Paydaki "X" koordinatı, payın değerine rağmen tanımsız bir cevap verecektir.Hiçbir şey sıfıra bölünemediğinden, sıfır ile karar verilen herhangi bir şeyin tanımsız bir değer olduğu bir kuraldır. Tanımsız eğimdeki çizgi, "Y" ekseni boyunca sola veya sağa hareket etmiyor.

Eğimi grafik çizme ve çizme, sıfır, tanımsız, pozitif veya negatif olsun, iki nokta ve bir çizgi içerir. Bazı insanlar çizginin yönünü göstermek için çizgiye ok uçları takarlar. Koordinatların üzerindeki noktalar, her iki değişkenin kesişim noktalarını gösterecek şekilde kararmış olmalıdır.

Özet:

1. Tanımsız bir eğim dikey bir çizgi ile karakterize edilirken sıfır eğim yatay bir çizgiye sahiptir.
2. Tanımsız eğim payda olarak sıfır iken sıfır eğim bir pay olarak sıfır farkına sahiptir.
3. Sıfır eğim belirlenmiş bir değere (sıfır) sahipken, tanımlanmamış eğim değeri mevcut olmayan somut bir değere sahip olamaz.
4. Sıfır eğim, "Y" değişkenleri (değişkenler arasındaki fark olarak) tarafından belirlenirken, tanımlanmamış eğim "X" değişkeni tarafından aynı şekilde belirlenir.