2G ve 3G Ağ Teknolojisi Arasındaki Farklar

2G'yi 3G Ağ Teknolojisini | 2G vs 3G Spektrumu ve Özellikleri Karşılaştırıldı | Pil ömrü 2G'den daha

2G ve 3G teknolojileri, kablosuz iletişimde kullanılan ikinci ve üçüncü kuşak teknolojileri ifade eder. Modern dünyada iletişim talebinin artması mobil iletişim için çeşitli standartlara neden olmuştur. Bunların arasında son yıllarda mobil iletişim endüstrisine devrim yapan egemen standartlar 2G ve 3G'dir. Her iki standart da çeşitli hedeflere vurgu yapıyor ve bunun sonucunda çeşitli teknolojiler tanıtıldı.

2G (GSM) Teknolojisi

Mobil iletişim için Global Sistem, mevcut dijital mobil iletişimin geçerli olduğu analog kablosuz iletişim yolunda ilk adım olan 2G olarak da bilinir. Teknoloji standardı ilk kez 1991 yılında piyasaya sürüldü ve bundan sonra 1998 yılında abone sayısı 200 milyondan fazla oldu. İlk kez bu teknolojide SIM (Abone Kimlik Modülü) tanıtıldı ve daha güvenli ve net bir iletişim kuruldu. Bu, tüm dünyada yaygın olarak benimsenmiştir ve günümüzde dünyanın en geniş alanı GSM ile kaplıdır. GSM'de kullanılan birçok teknik, birçok abonenin belli bir zamanda çağrı yapmasına izin verilen TDMA (Zaman Biriminde Çoklu Erişim) ve FDMA (Frekans Bölmeli Çoklu Erişim) 'dir. Hücre konsepti de burada sunulmuş ve her hücre küçük bir alanı kaplamaktan sorumludur. GSM için spektrum kullanımı, Asya, Avrupa vb. Ve GSM 850 ve GSM 1900 gibi ABD ve Kanada'da çoğunlukla kullanılan bölgelerde kullanılan GSM 900 ve GSM 1800 (DCS) gibi çeşitli bantlara girmektedir. Kullanıcı başına ayrılan kanalın bant genişliği 200kHz'dir ve GSM hava arayüzü veri hızı 270kbps'dir.

3G Teknolojisi

3G, multimediyenin desteklenmesi için IMT (Uluslararası Mobil Telekomünikasyon-2000) özellikleriyle uyumlu olan mobil standart spesifikasyonudur. GSM hava arayüzü veri hızları, cep telefonları vasıtasıyla yüksek kaliteli multimedya uygulamaları sunmak için yeterli olmadığından, 3G özellikleri gelecek nesil standart için serbest bırakıldı ve döşendi. Video çağrıları, yüksek hızda internet, multimedya uygulamaları, video akışı, video konferans ve konum tabanlı hizmetler gibi uygulamalar cep telefonlarına verilebilir. İlk ticari 3G şebekesi 2001'de Japonya'da piyasaya sürüldü. Burada, çoklu erişim tekniği olarak da bilinen hava arayüzü teknolojisi, yüksek veri hızları sunan 5MHz bant genişliğini kullanan WCDMA olarak adlandırılan bir CDMA (Kod Bölme Çoklu Erişim) varyasyonudur. CDMA2000, CDMA2000 1x EV-DO gibi diğer CDMA teknolojileri de dünyanın çeşitli yerlerinde kullanılmaktadır.3G için veri hızları sabit mobil kullanıcılar için minimum 2Mbps ve aşağı bağlantıda abone taşımada 384Kbps'dir.

2G ve 3G Teknolojileri Arasındaki Fark

1. 2G, ses için mobil iletişim sağlamak üzere tasarlanan GSM spesifikasyonudur ve 3G, ses dışında mobil kullanıcılar için geliştirilmiş yeteneklerle mobil iletişim için şartnamedir.

2. GSM hava arabirimi veri hızı 270Kbps'dir ve 3G sabit mobil cihazlarda minimum 2Mbps indirme hızı ve hareket halindeyken de 384Kbps hızına izin verir.

3. GSM, çoklu erişim teknolojisi için TDMA ve FDMA kullanıyor ve 3G, WCDMA, CDMA2000, CDA2000 1X EV-DO gibi CDMA teknolojisinin çeşitlemelerini kullanıyor.

4. 2G'de A5 şifreleme algoritması kullanılmakta ve 3G mobil iletişimde daha güvenli bir KASUMI şifrelemesi kullanılmaktadır.

İlgili Bağlantı:

3G ve 4G Ağ Teknolojisi Arasındaki Fark