Aksan ve Telaffuz Arasındaki Fark

Aksan vs Telaffuz < Vurgu ve telaffuz, yakından ilgili sözcükler olsa da, anlamları geldiğinde aralarındaki farklar vardır. Bununla birlikte, iki sözcük, genellikle aynı anlama gelen kelimelerle karıştırılır. Şimdi Oxford İngilizce sözlüğüne göre bir dile gelince, aksan, 'belirli bir ülke, alan veya sosyal sınıf ile ilişkili olarak, özellikle bir dili telaffuz etmenin belirgin bir yoludur. 'Vurgu, aynı zamanda, belirli bir kelimedeki bir harfe yerleştirilmesi gereken stres veya vurguyu ifade eder. Öte yandan, telaffuz, bir sözcüğün daha iyi anlaşılması için eklemlenmesi gereken bir yoludur. Aksan telaffuzu arasındaki başlıca fark budur.

Accent Nedir?

Vurgu, bir dille ilgilidir. Aksanı olsun veya olmasın, bir dili kullanma biçimine zarar vermez. Aksan çoğunlukla şiirle ilgilidir. Şiirin kompozisyonunda aksan ile, belirli bir kelimenin bir harfine yerleştirilmesi gereken stres veya vurguyu kastediyorsunuz demektir. Ardından, vurgu, müzik ve şiir oluşturmada önemlidir.

Accent'in tümü entonasyonla ilgili. Aksan yanlış giderse, tonlama da yanlış gidiyor. Dolayısıyla, konuştuğunuz şey genellikle iyi karşılanmaz. Bununla birlikte, güçlü bir İngiliz aksanı iseniz, o zaman bir Amerikalı konuşmacı hemen söylediklerini anlayamayabilir. Ancak, bu yanlış telaffuz ettiğiniz anlamına gelmez. Zamanla, Amerikalı dinleyici kelimenin doğru telaffuz edildiğini anlayacaktır. Vurgu bazen ses tonu anlamına gelir.

Telaffuz nedir?

Öte yandan telaffuz, bir dil ve konuşma hakkında daha fazla şey ifade eder. Dil, düşünce ifadesi biçiminde ifade sesleri aracılığıyla tanımlanır. Tanımda adı geçen artiküllü sesler, telaffuza atıfta bulunmaktadır. Ancak, belirli bir kelimenin telaffuzunun doğru yapılması halinde, dinleyicinin anlamını anlayabilir. Aksi takdirde, konuştuğunuzu anlayacak konumda olmayabilir. Telaffuz konuşmada önemlidir.

Telaffuz tümüyle eklemlenme ile ilgilidir. Diğer taraftan, eklem yanlış giderse, tüm telaffuz yanlış gidiyor ve konuşulan kişi söylemeye çalıştığınız şeyi anlayamıyor. Öte yandan telaffuz, konuşmanın eleştirme yönü anlamına gelir. Okulların ve kolejlerin eleme yarışlarında telaffuza büyük önem verilmesinin nedeni de budur.

Accent ve Pronunciation arasındaki fark nedir?

• Bir dil söz konusu olduğunda, bir aksan özellikle belirli bir ülke, alan veya sosyal sınıfla ilişkili olarak bir dili telaffuz etmenin belirgin bir yoludur. '

• Vurgu aynı zamanda belirli bir kelimede bir harf üzerine yerleştirilmesi gereken stres veya vurguyu ifade eder.

• Öte yandan, telaffuz, bir sözcüğün daha iyi anlaşılması için eklemlenmesi gereken bir yoludur.

• Accent'in tümü entonasyonla ilgili, oysa telaffuz tümüyle eklemlenme ile ilgilidir.

• Farklı aksan kullanmak, yanlış bir dilde konuşmanız anlamına gelmez. Ancak, sözcük yanlış olarak telaffuz edileceği için telaffuz etmiyorsanız, o zaman bir dili yanlış konuşuyorsunuz demektir.

Bunlar, genellikle şaşkın olan iki sözcük arasındaki, aksan ve telaffuz arasındaki önemli farklardır.