Agnostik ve Ateist Arasındaki Fark

Agnostik-Ateist

Agnostik ve Ateist kelimeleri arasında bir takım farklılıklar vardır. Bu farklılığa şu şekilde yaklaşalım: Dünyada pek çok din vardır, milyarlarca kişi dinlerini takip ederek, yüce bir varlığa, üstün gücün varlığına sıkıca inanmaktadır. Bununla birlikte, inanmayanların yanı sıra, Tanrı'nın varlığını ispatlamanın zor, oldukça imkansız olduğunu söyleyenler de var. Dolayısıyla, gerçek ateistler, Tanrı'nın varlığını tamamen inkar eden insanlar vardır ve yüksek güç varlığı hakkında şüphe uyandıran agnostikler vardır. Bu iki insan kategorisinde birçok benzerlik vardır, çünkü her ikisi de dini katı anlamıyla itaat etmezler. Bununla birlikte, ateistlerin bu makalede vurgulanacak olan agnostiklerden pek çok farklılığı vardır.

Kıyamazsanız kimdir?

Agnostiklik, Tanrıların varlığının ispatlanması son derece zordur olan bir inançtır. Bu nedenle, agnostiklerin ateistlerin hemen altındaki basamaklara yerleştirildiği ve bu nedenle ateistlere karşı din tamamen reddetmeleri ve süper güç sistemi altında daha dogmatik oldukları açıktır. Agnostikler, genellikle önyargıya maruz kalmış bir ateistin aksine, şüphenin avantajından yararlanıyor ve gazeteden kaçıyor gibi görünüyor. Tanrıların varlığı konusunda kuşkuları olan sayısız insan var, ancak çoğunluğun reddinden korkuyorlar. Bu insanlar, ikna edici olmamasına rağmen dine ve dini düşüncelere çekicilik gösteren ikili bir hayat sürmeye devam ediyorlar. Agnostikler, inandıklarında kendilerinden emin olmadıklarından, açık görüşlü görünmektedir.

Sözlüklere bakarsak, bir agnostik tanrıların varlığının ispat edilemeyeceğini söyleyen bir kişi olarak tanımlanır. Bu nedenle, bir agnostik, herhangi bir dini itaat etmeyen, ancak Tanrı'nın varlığı hakkında şüphe uyandıran bir kişidir; ancak aynı zamanda gerçek ateizmi de kabul etmez. Agnostik terimi ünlü bir Darwinci Thomas Huxley tarafından ortaya atıldı ve agnosticizmin kendi içinde bir inanç değil, dini inançları algılama yöntemi olduğunu söyledi. Bir agnostitin inandığı şey, bir Tanrı'nın varlığını ispatlamanın mümkün olmadığını söyleyen bir düşünce sistemidir. Huxley kendisi, bir tanrı varsa, sonuçsuz bir şekilde bilinebilmenin mümkün olmadığını söyledi.

Kim Ateisttir?

Ateizm Tanrı 'da tamamen güvensizlik demektir. Bir ateist her türlü sosyal baskıya maruz kalmalı ve hatta sağlam inananların önyargılarına da maruz kalabilir. Ateistler zihinde açıktırlar ve iç inanç sisteminden yorulanlarla ve çoğunluk tarafından kendilerine dayatılan bir sistemle yüzleşmek zorunda kalmazlar. Bu nedenle, ateistler akıllarında, mahkûmiyetlerini yerine getirmeleri için cesaretleri olduğu için açıktırlar.

Sözlüklerde, ateist Tanrıların varlığını reddeden bir kişi olarak tanımlanmaktadır. Ateistler, Tanrıları ve Tanrısal işleri şiddetle reddeden inanç sistemlerinden daha rahatlar. Bununla birlikte, dindar insanlarda olduğu gibi, ateizm bile güçlü ve zayıf ateistleri içerir. Güçlü bir ateist, Tanrı'nın varlığını tamamen reddettiğinden, herhangi bir dine ve tanrıya inanmak için hiçbir sebepleri yoktur.

Agnostik ve Ateist Arasındaki Fark Nedir?

• Yanlış pratik olan ateist ve agnostik terimleri birbirlerinin yerine kullanan birçok kişi vardır.
• Ateistler tamamen Tanrı'nın varlığını inkar eden insanlardır, agnostikler ise tanrıların varlığından emin olmayan ve varlıklarını kanıtlamak imkansız olduğunu söyleyen kişilerdir.
• Çok güçlü olmayan ateistler ile inançları konusunda sağlam olan agnostikler arasında örtüşme olabilir.

Resim Nezami:

1. "Kötü Dinin Greg Graffin Sebep Yarışması'nda İstiklal Marşı söylüyor. National Mall, Washington, DC, 2012 "by BDEngler [CC BY-SA 3. 0], Wikimedia Commons

aracılığıyla. 2. Jack Ryan'ın (Atölye-Badge-Bronce) [GFDL veya CC BY-SA 3. 0], Wikimedia Commons aracılığıyla