Amfibrotik ve Amfoterik Arasındaki Fark

Amfiprotik vs Amfoterik

Amfiprotik ve amfoterik oldukça benzer olduğu için amfiprotik ve amfoterik arasındaki fark oldukça karışıktır. Amfiprotik ve amfoterik terimlerin her ikisi de asit bazlı kimya ile ilgilidir. Amfoterik maddeler bir asit ve bir baz olarak davranır. Tüm amfiprotik maddeler, protonları bağışlayıp kabul edebiliyor ve asit ve baz özelliklerini gösterebiliyor. Bu nedenle bunlar da amfoteriktir. Bu makalede, amfiprotik maddeler ile amfoterik maddeler arasındaki ayrım ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Üstelik, özelliklerini göstermek için örnekler ve tepkiler verir.

Amfiprotik Maddeler Nedir?

Amfiprotik terim, hem bir protonu kabul edebilen hem de bağışta bulunabilen maddeleri ifade eder; iyonik veya kovalent olabilir. Bu nedenle amfoterik bir maddenin iki ana özelliği olmalıdır.

- Molekül, en az bir hidrojen atomu içermelidir ve başka bir moleküle bağışlanabilir.

- Molekül, bir protonu kabul etmek için yalnız elektron çifti (kimyasal bağda yer almayan elektronlar) içermelidir.

Su (H 2 O) amfiprotik maddeler arasında en yaygın olanıdır; bir su molekülü amfibrotik bir madde için gerek duyulan gereklilikleri karşılar.

Suya ilaveten, diprotik asitlerin konjuge bazlarının birçoğu amfiprotik maddeler olarak görev yapabilir.

Diprotic Acid Conjugate Base

2

4 HSO 4 - H 2 2
CrO 2 CrO Örnek 3: Karbonik asit, zayıf bir diprotic asit, bikarbonat (HCO 3 - ) eşlenik tabanıdır. Sulu solüsyonlarda, bikarbonat iki reaksiyon türünü gösterir. (1) Bir protonun suya bağlanması (bir bronsted - Lowry asidi olarak) HCO
3 - (aq) + H
2 O (2) Bir protonu kabul etmek -> H 3 0 + (aq) + CO

3 2- (aq) sudan (bir bronsted Lowry baz olarak) HCO 3 (aq) + H

2

0-> H 2 Bu nedenle, bikarbonat (HCO 3 - ) amfiprotiktir (HCO 3 - Türler. Amfoterik Maddeler Nedir? Hem asit hem de baz gibi davranabilen maddelere amfoterik maddeler denir. Bu tanım amfiprotik maddelerle oldukça benzerdir. Çünkü bütün amfiprotik maddeler bir proton vererek asidik özellikler gösterirler ve benzer şekilde bir protonu kabul ederek temel özellikleri gösterirler. Bu nedenle tüm amfiprotik maddeler amfoterik olarak düşünülebilir.Bununla birlikte, ters ifadeler her zaman doğru değildir. Asitler ve bazlar için üç teori var: Teorik Asit Baz Arrhenius H + yapımcı OH -

yapımcı

Bronsted-Lowry H + Donör H + ascepter Lewis elektron çifti alıcısı elektron çifti vericisi Örnek: Al203, bir Lewis asidi ve bir Lewis bazıdır. Dolayısıyla, amfoterik bir maddedir çünkü proton içermez (H + ), amfiprotik bir madde değildir. Baz olarak aşağıdaki Al 2 2 2 O 3

+ 6 HCI-> 2 AlCl < Bir asit olarak: Al 2 2

O

3

2

3
+ 3 > O 3 + 2NaOH + 3 H 2
O -> NaAl (OH) 4 Amfiprotik ve Amfoterik arasındaki fark nedir? • Bir amfiprotik madde asit ve baz olarak davranır. Bir amfoterik madde bir protonu (H +
iyon) kabul edebilir veya bağışta bulunabilir.

• Tüm amfoterik maddeler amfiprotiktir, ancak tüm amfiprotik maddeler amfoterik değildir. • Amfiprotik tür, bir protonu bağışta bulunma veya kabul etme kabiliyetini düşünür. Bununla birlikte, amfoterik türler, bir asit ve bir baz olarak hareket etme yeteneğini göz önüne alır. Asit baz özellikleri, bir protonu bağış veya kabul etme yeteneği de dahil olmak üzere üç faktöre bağlıdır. Bir maddenin bağış yapmak için bir elektron çiftine sahip olması ve bir elektron çifti kabul etme kabiliyetine sahip olması amfoterik olarak kabul edilir.

Eğer bir madde hem H + iyonu hem de OH- iyonu üretebiliyorsa, amfoterik olarak kabul edilir. Özet: Amfiprotik vs Amfoterik Amfoterik ve amfiprotik maddeler asit-bazlı kimyayla ilişkilidir. Bu maddelerin her ikisi de asit ve baz özelliklerine sahiptir. Diğer bir deyişle, diğer reaktanlara bağlı olarak bir asit ve bir baz olarak reaksiyona girebilirler. Amfiprotik maddeler bir proton bağışlayıp kabul edebilir. Su, amfiprotik bir türün en yaygın örneğidir. Diprotik asitlerin konjuge bazlarının birçoğu amfiprotiktir. Amfoterik maddeler bir asit ve bir baz olarak davranabilir.