Antropoloji ve Etnografya Arasındaki Fark

Antropoloji-Etnografi

Antropoloji ve Etnografya arasındaki fark nedir? Bu terimler hem Sosyolojik terimlerdir hem de onları insanlar ve insan doğası çalışmaları olarak tanımlayabiliriz. Bununla birlikte, her ikisi arasındaki temel fark, antropolojinin insanın şimdiki zamandaki çalışması olmasıdır. Bu alanın en büyük ilgisi, insanoğlunun geçmişi ve bugünkü durumu ile ilgili ayrıntıları araştırmaktır. Öte yandan etnografya, insanlığın başka bir türüdür, ancak bu alan özel olarak farklı kültürlerle ilgilenmekte ve dünya çapındaki farklı davranış kalıplarını anlamaya çalışmaktadır. Onları daha ayrıntılı olarak analiz edelim.

Antropoloji Nedir?

Antropoloji terimi bir Yunanca sözcükten türetilmiştir. Yunanca'da, anthropos "man", logolar "çalışma" anlamına gelir. İkisi birlikte, İnsanlık çalışması fikrini taşıyan Antropoloji kelimesini yaparlar. Bu çalışma alanı, geçmişteki ve günümüzdeki her çeşit insanı ele alır. Bu araştırmalara katılan araştırmacıya Antropolog denir. Bir zamanlar önce milyonlarca yıl önce insanlık tarihini araştırmaya ilgi duyuyor ve insan gelişimini günümüze kadar takip ediyor. Antropoloji, dünya çapında tarihsel çağın derinliklerine bakan kapsamlı bir çalışma alanıdır. Antropolojik çalışmalar, diğer sosyal bilimler, biyoloji bilimleri ve fizik bilimlerinden de bilgi alır. Bu çalışmaların sonucu olarak mevcut durumu anlama ve geçmişle karşılaştırma yeteneğine sahibiz.

Antropoloji çalışmalarına bütüncül bir yaklaşıma sahiptir. Bunun anlamı, antropologlar sadece sadece insanlarla ilgilenmekle kalmaz, aynı zamanda coğrafi alanı, kültürü, ailenin düzenlenişini vb. Incelemektedir. Antropoloji ana dört alt disipline, yani sosyo-kültürel antropoloji, biyolojik / fiziksel antropoloji, arkeoloji ve dilbilim bölümlerine ayrılmıştır. Günümüz antropologlarının çoğu bu alanlardan birinde uzmanlaşmakta ve araştırmalarına devam etmektedir. Bununla birlikte, antropoloji Sosyolojinin en önemli ve önemli alanlarından biridir.

Etnografya Nedir?

Etnografi, etnoloji 'ın bir sonucudur; bu, geçmişteki ve şimdiki insanların neden ve nasıl birbirlerinden farklı olduklarını gösteren çeşitli nedenleri anlamaya çalıştığımız başka bir sosyolojik araştırmadır. Genellikle, düşünme ve oyunculuk tarzı bir insandan diğerine, ayrıca bir kültürden başka bir kültüre değişir.Dolayısıyla, etnoloji, çoğunlukla, farklı toplumlardaki insanların davranışları, gümrük, organizasyonlar, siyasi ve ekonomik sistemler, sanat ve müzik vb. Şekilleri ile ilgilenmektedir. Kültür zamanla değiştikçe, etnoloji bu değişen kültürlerin dinamikleri üzerinde çalışıyor ve kültürler arası ilişkileri inceliyorlar. Bu araştırmanın aradığı bir diğer önemli şey, bireylerin kültürel değişikliklere nasıl tepki gösterdiğidir ve bu değişikliklerin insanlar üzerindeki etkisi nedir.

Etnografya, etnologların topladığı ve yazdığı her detayın bir kaydıdır. Bu tanımlamalarda, etnolog sadece toplananları raporlayamaz, ancak soruların neden ve nasıl olduğunu da sorabilir. Bu etnografiler bir kültürel grubun bilgi ve yaşam sistemini yansıtır ve her zaman etnografi ampirik verilerle ilgilidir.

Antropoloji ve Etnografya arasındaki fark nedir?

Antropoloji ve etnografya derslerinde, bunların her ikisinin de Sosyolojinin bir parçası olduğu ve insanlığa sahip oldukları açıktır. Her ikisi de alan çalışmasıdır ve toplumsal olguları derinlemesine inceliyorlar ve bazı şeylerin neden ve nasıl gerçekleştiği konusunda açıklamalar yapmaya çalışıyorlar. Bununla birlikte, ikisi de birçok açıdan farklıdır.

• Antropoloji ağırlıklı olarak insanlarla, etnografya ise belirli bir toplumdaki kültür ve yaşam biçimiyle ilgilidir.

• Antropoloji insana bütünsel bir yaklaşım sergilerken, etnografya insanların neden ve nasıl düşünce ve oyunculuk temelinde geçmişten günümüze farklılık gösterdiğini anlamaya çalışmaktadır.

• Etnografya, etnologların eğitimlerinden sonra hazırladıkları ayrıntılı hesaptır.

Her ikisi de Sosyolojide çok önemli alanlardır ve geçmiş yıllar boyunca insanlık hakkında bir takım sorulara cevap bulmuşlardır.