Sanat ve Edebiyat Arasındaki Fark

Anahtar fark - Sanat-Edebiyat

Sanat ve edebiyat bazen kafa karıştırıcı olabilecek iki kavramdır. Örneğin, romanı bir edebiyat parçası olarak görsek de, buna bir sanat eseri denir. Bu yazı sayesinde sanat ile edebiyat arasındaki farkı anlamaya çalışalım. Sanat, görsel bir biçimde yaratıcı becerinin ifadesi olarak tanımlanabilir. Öte yandan Edebiyat sanatsal yeteneği olan eserleri ifade eder. sanat ve edebiyat arasındaki en önemli farklılık , sanatı genellikle görsel ve işitsel olma eğilimindeyken, edebiyat değildir. Metinlere dayanıyor.

Sanat Nedir?

Oxford İngilizce Sözlüğüne göre sanat sanatsal becerinin görsel bir biçimde ifade edilmesi olarak tanımlanabilir. Bu, resim, çizim, heykel, fotoğraf gibi her türlü sanatı kapsar. Ancak sanata da işitsel biçimler de dahildir. Bu, sanatın bir dizi insan etkinliği yakaladığını ortaya koymaktadır. Sanat çeşitli formlarda, türlerde ve tekniklerle kategorize edilebilir. Örneğin, sanat incelendiğinde en temel bölümlerden biri geleneksel sanat ve modern sanattır. Geleneksel sanatta, çağdaş sanatta görünür olmayan katılık var.

Sanatsal geçmiş çok uzun. Eski zamanlarda, sanat mağaralarda resim şeklinde görülebilirdi. Bu süre zarfında insanlar iletişim kurmak için sanat kullandılar. Bazı sosyologlar, bu avcılık ve toplama toplumlarının, sanatın büyülü özelliklere sahip olduğuna inandıklarını vurgular. Sanatın da dinsel bir işlevi vardı. Kiliseler ve tapınaklar gibi dini yapıların tablolarında bu iyi tasvir edilmiştir. Sanat dünyadaki insanlar tarafından benimsendi. Onların iletişim kurmaları ve yaratıcılıklarını ifade etmelerini sağlar. Günümüzde sanatın kapsamı, siyasi nedenler, psikolojik iyilik hali, ticaret ve sosyal nedenler için kullanılan geçmişe kıyasla çok daha geniş bir hale geldi.

Edebiyat Nedir?

Edebiyat sanatsal değere sahip sayılan yazılı eserler olarak tanımlanabilir. Sanat ile edebiyat arasındaki fark budur. Yeni, şiir, tiyatronun bir sanat eseri olarak kabul edilebileceğini vurgulamak önemli olsa da. Edebiyat kurgu, kurgusal olmayan, şiir, drama, gazetecilik vb. Eserleri kapsar. Esas olarak edebiyat şiir, nesir ve tiyatro olarak kategorize edilebilir. Edebiyat, belli bir toplumun önemli bir bileşeni olarak düşünülür. Bunun nedeni, edebiyatın genellikle belirli bir toplumun ve halkının kültür, gelenek, dil, inançlarını yansıtmasıdır.

Basit bir örnek verelim. Jane Austen'in Gurur ve Önyargı, Duygu ve Duyarlılık, Mansfield Bölümü, vb. Gibi romanları okuyabilirsiniz. Bunlar İngiliz edebiyatının kurgusu kategorisine aittir. Kitaplar kurmaca olmasına rağmen, Viktorya döneminde İngilizlerin kültür ve geleneklerini vurgulamaktadırlar. Ancak, Afrika'dan başka bir kurgu alırsak, kitabın kültürel lezzeti tamamen farklıdır. Dolayısıyla, edebiyat, okuyucunun kendisini belirli bir bağlam içine sokmasına ve onun derinlemesine anlaşılmasına olanak tanır.

Sanat ve Edebiyat arasındaki fark nedir?

Sanat ve Edebiyat Tanımı:

Sanat: Sanat, görsel ya da işitsel biçimdeki yaratıcılık becerisinin ifadesi.

Edebiyat: Edebiyat sanatsal değere sahip sayılan yazılı eserler.

Sanat ve Edebiyat Niteliği:

Doğa:

Sanat: Sanat görsel ve işitsel.

Edebiyat: Edebiyat metinseldir.

Yorum:

Sanat: Sanat genellikle tekil bir şekilde yorumlanır.

Edebiyat: Edebiyatta çeşitli yorumlamalar olabilir.

An:

Sanat: Sanat genelde belirli bir anı yakalar.

Edebiyat: Edebiyat bir sürü zaman yakalar.

Resim Nezami:

1. Graffiti Tunnel Tony Webster - Portland, Oregon, Birleşik Devletler - Graffiti Tüneli, [CC BY 2. 0], Wikimedia Commons

aracılığıyla. Polonya Bilim Kurgu Fantazi Kitapları Piotrus - Kendi fotoğraflarını çekti, [CC BY-SA 3. 0], Wikimedia Commons