Kaynakça ve Açıklamalı Kaynakça Arasında farkı

açıklamalı Bibliyografya

v Kaynakça doğru sağlamak üzere Makalede kullanılan referanslar hakkında bilgi edinmek için, bibliyografya ile açıklanan bibliyografya arasındaki farkı bilmelisiniz. Akademik dokümanlar ve makaleler, içinde tartışılan noktaları kanıtlamaya yardımcı olmak için bol miktarda referans materyali ve destek belgelerini gerektirir. Bunları bulmanın kapsamlı araştırması var. Akademik araştırma dokümanları birincil dokümana eklenecek referansların listesini gerektirir ve genellikle bir kompozisyonun sonunda bulunan bu listeye bibliyografya denir. Bibliyografyalar farklı yollarla yazılabilir ve bibliyografya ve açıklama kaynakçası, bu belgeler söz konusu olduğunda iki terimdir. Bibliyografya ile açıklama yapılmış bibliyografya arasındaki fark nedir?

Bibliyografya nedir?

genellikle akademik metnin sonunda bulunabilir bir kaynakça, bilgi, panoda atıf veya proje için başvurulmuştur hangi kaynaklardan bir listesini sağlar. Referans materyalinin yazarının ismine göre genellikle alfabetik olarak sıralanır. Bibliyografyanın ana amacı, belgede atıf yapılan ya da atıfta bulunulan metinlerin yazarına gerekli kredileri vermektir. Diğer amaçlar, okuyucunun, eldeki proje ile ilgili kanıtları bulmasına yardımcı olmak ve okuyucunun, arzu ettiği takdirde konuyla ilgili geniş okumalar bulmasına yardım etmektir. Bibliyografya üzerine bir giriş genellikle yazar, kaynak adı, yayın bilgileri ve tarihten oluşur. Ancak, bu tür vb MLA, APA turabian, referanslar kullanılan tarzına bağlıdır belirtilmiştir biçimi gibi bir kaynakça yazmanın çeşitli yolları vardır. Bibliyografya bazen atıf yapılan eserler olarak da adlandırılır.

Ek Açıklamalı Bibliyografya nedir?

Ek açıklama yapılmış bir bibliyografya, ilgili projede atıfta bulunulan veya atıfta bulunulan bir konu üzerine mevcut referansların bir listesidir. Açıklamalı bir kaynakçadaki her bir giriş, her bir girişi kapsayan kısa açıklamaları ve değerlendirmeleri içeren referansların kısa bir hesabını verir.

Ek açıklama yapılmış bir bibliyografya, daha büyük bir projenin parçası ya da kendi başlı başına bir projedir. Her girişte kısa bir analiz veya kaynağın özeti verilmektedir.Projeye giren araştırmanın kalitesini ve miktarını sergilemekle birlikte, her bir kaynağın projeyle alakasını sergilemektedir. Ayrıca, yazarın projeyle ilgili olarak gerçekleştirdiği okumanın derinliğini de gösterir. Bu, okuyucu için yararlı değildir, aynı zamanda projenin yazarına, onun kaynağının eldeki projeye ne kadar alakalı olduğunu anlamada da faydalıdır.

Bibliyografya ve Açıklamalı Kaynakça arasındaki fark nedir?

Bibliyografyalar, bir tez, araştırma makalesi vb. Olmak üzere herhangi bir akademik metinde söz konusu olduğunda önemlidir. Bibliyografyayı oluşturmanın birçok yolu var olsa da, birçok bibliyografya türü de vardır. Standart bir bibliyografya için başvurulabilirken, açıklanan bir bibliyografya da bir seçenektir. Her ikisi de MLA, APA vb. Gibi birçok formatla uyumlu olarak yazılabilir ve her ikisi de okuyucuya makalede kullanılan referansların bir listesini verir. Bibliyografya ile açıklama yapılmış bibliyografya arasındaki fark tam olarak nedir?

• Bir bibliyografya basitçe bir referans listesinden oluşur. Listeye ek olarak bir açıklama yapılmış kaynakça kısa bir özet veya ilgili referansın bir özetini verir.

• Açıklamalı bir bibliyografya, belgeyi oluştururken referansın ilgisini çeken denemenin yazarına yardımcı olabilir. Temel bir bibliyografya, belgenin kısalıklarından dolayı araştırmacıya bu avantaj sağlayamayabilir.

Ek Okuma:

  1. Bibliyografya ve Alıntılanan Eserler Arasındaki Farklar
  2. Bibliyografya ve Alıntı arasındaki fark
  3. Kaynakça ve Referans Listesi Arasındaki Fark