Sermaye Bütçesi ile Gelir Bütçesi Arasındaki Fark

Anahtar Büyüme - Sermaye Bütçesi ve Gelir Bütçesi

Sermaye bütçesi ve gelir bütçesi arasındaki en önemli fark, sermaye bütçesi, gelecekteki nakit girişi ve çıkışları karşılaştırarak , gelir bütçesi ise üretilecek gelir tahmini olarak yatırımların uzun vadeli finansal uygulanabilirliğini değerlendirmektir şirket tarafından. Bu iki bütçe de şirketin başarısı ve istikrarı için çok önemlidir. Gelir hızla büyürken, şirketin yeni sermaye projelerine daha fazla yatırım yapması gerekiyor. Böylece, sermaye bütçesi ile gelir bütçesi arasında pozitif bir ilişki vardır.

İÇİNDEKİLER
1. Genel ve Anahtar Farkı
2. Sermaye Bütçesi
nedir 3. Gelir Bütçesi
nedir 4. Karşılaştırma - Sermaye Bütçesi ile Gelir Bütçesi
5. Özet

Sermaye Bütçesi Nedir?

Sermaye bütçelemesi, ' yatırım değerlemesi ' olarak da bilinir; maddi duran varlıkların, yeni ürün hatlarının veya diğer projelerin satın alınması veya değiştirilmesinde uzun vadeli yatırımların uygulanabilirliğini belirleme süreci. Sermaye bütçelemesinde yöneticilerin seçebileceği birkaç teknik var. Her teknik, her yatırım seçeneği için uygun olmayabilir; çünkü uygunluk, yatırım projesinin niteliğine önemli ölçüde bağlıdır. Aşağıdaki yatırım değerlendirme teknikleri tarafından kullanılan temel ölçüt, sermaye projesinin ileride yaratacağı nakit girişi ile gerçekleşeceği nakit çıkışları arasındaki karşılaştırmadır.

Geri ödeme Süresi

Bu, projenin ilk yatırıma geri dönme süresini ölçer. Nakit akışları indirgenmez ve daha düşük geri ödeme süresi, ilk yatırımın yakında iyileştirileceği anlamına gelir.

İndirimli Geri Ödeme Süresi

Bu, nakit akışlarının indirileceği istisna dışında geri ödeme süresi ile aynıdır. Bu nedenle, geri ödeme süresi ile karşılaştırıldığında daha uygun sayılır.

Net bugünkü Değer (NPV)

NPV en çok kullanılan yatırım değerlendirme yöntemlerinden biridir. NBD, başlangıç ​​nakit çıkışından, iskonto edilmiş nakit girişi toplamının toplamına eşittir. NPV için karar kriterleri NPV pozitifse projeyi kabul etmek ve NPV negatifse projeyi reddetmektir.

Muhasebe Oranı (ARR)

ARR, bir yatırımın kârlılığını, öngörülen toplam net geliri başlangıçtaki veya ortalama yatırıma bölünerek hesaplar.

İç Faiz Oranı (IRR)

IRR, projenin net bugünkü değerinin sıfıra düştüğü iskonto oranını belirtir. Karar kriterleri NPV'ye benzer olduğu durumlarda daha yüksek IRR tercih edilir.

Şekil 9: İki proje arasındaki karşılaştırma, hangi projenin mali açıdan daha karlı olacağını anlamaya yardımcı olur.

Sermaye projeleri önemli miktarda fon gerektirdiğinden, öz sermaye veya borç yoluyla finanse edilecektir. Birçok şirket, bu tür sermaye projeleri için zaman içinde sabit bir varlığın satışı, yeniden değerleme karı vb. Üzerinden ayrılmış bir yedekte kâr yoluyla elde edilen fonları biriktirir. Bu rezerv, "sermaye yedekleri" olarak adlandırılmakta ve içinde yer alan fonlar rutin iş faaliyetleri için kullanılmayacaktır.

Gelir Bütçesi Nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere gelir bütçesi gelecekteki gelir ve ilgili harcamaların bir tahmini. Gelir bütçeleri, genellikle, mali muhasebe yılını kapsayan bir yıllık süre için hazırlanır. Bunun nedeni, sonuçların daha az doğru olacağından, bir yılı aşan bir süre için gelir planlamanın zor olacağından kaynaklanmaktadır. Gelir bütçeleri, şirketler tarafından olduğu kadar hükümetler tarafından da hazırlanmaktadır. Hükümetler için, gelir bütçeleri maliye politikasının ayrılmaz bir parçası olarak hizmet eder.

Gelir bütçesinde, talep faktörünü içeren satışlar öngörülür ve geçmiş gelir kayıtlarına dayalı olarak yapılacaktır. Satış bedeli ve fiyatla ilgili kararlar alınmadan önce maliyetlerin dikkate alınması nedeniyle, gelir bütçesi üretim bütçesi ile yakından ilişkilidir. Sermaye yedeklerinde olduğu gibi, şirketler de günlük faaliyetlerle elde edilen karlardan yaratılan bir "gelir rezervi" ni muhafaza etmektedir. Bu rezervteki fonlar üretim maliyetinde artış olduğu zaman kullanılabilir.

Sermaye Bütçesi ile Gelir Bütçesi arasındaki fark nedir?

Sermaye Bütçesi ve Gelir Bütçesi

Sermaye Bütçesi, gelecekteki nakit girişleri ve çıkışlarını karşılaştırarak, yatırımların uzun vadeli finansal uygulanabilirliğini değerlendirir. Gelir bütçesi, şirket tarafından üretilecek gelir tahminidir.
Hazırlık
Her yatırım projesi için farklı sermaye bütçeleri hazırlanmaktadır. Gelir bütçesi, bütçe sürecinin bir parçası olarak yıl için hazırlanan ana bütçedir.
Karmaşıklık
Sermaye bütçesi, dikkate alınması gereken bir takım faktörleri içerir, dolayısıyla doğada karmaşıktır. Gelir bütçesi, sermaye bütçesine kıyasla daha az karmaşıktır.

Özet - Sermaye Bütçesi ile Gelir Bütçesi

Sermaye bütçesi ve gelir bütçesi arasındaki fark, sermaye bütçesinin gelecekteki nakit girdi ve çıktılarını ve sermaye projelerinin çıkışlarını ve satış gelirini tahmin eden gelir bütçesini tahmin eden farklı bir yöntemdir. Yatırım yapmak hem nicel hem de nitel faktörleri doğru bir şekilde düşündükten sonra yapılmalıdır.Sermaye bütçeleme teknikleri sadece bir yatırımın finansal geçerliliğini dikkate alır; bu nedenle karar vermede tek kriter olmamalıdır. Ayrıca, rakamsal fiyatlar ve pazar payıyla ilişkili olarak gelir bütçelemesinde niteliksel faktörler de düşünülmelidir.

Resim Nezami:
1. "PDF2NPV" AdamD - Kendi çalışması (Kamu Alanı) Commons Wikimedia'da

Kaynakça:
1. Jan, İrfanullah. "Sermaye bütçelemesi. "Sermaye Bütçelemesi | Teknikler | Giriş. N. s. , n. d. Ağ. 28 Mart 2017.
2. "Gelir Bütçesi Nedir? "Chron. com. Kron. com, 14 Haziran 2012. Web. 29 Mart 2017.
3. Anand. "Gelir bütçesi ile sermaye bütçesi arasındaki fark. "Gelir bütçesi ile sermaye bütçesi arasındaki fark. N. s. , n. d. Ağ. 29 Mart 2017.