İKlim Değişikliği ve Küresel Isınma Arasındaki Fark

İklim Değişikliği vs Küresel Isınma

İklim değişikliği ve küresel ısınma, günümüzde genelde duyduğumuz terimlerdir ve genellikle birbirinin yerine kullanılabilirler. Bununla birlikte, bunlar dünyamızın bu günlerde karşı karşıya kaldığı iki farklı olgudur. İnsanın hava koşullarında beklenmedik değişiklikler yaşadığı bu ikisi de tüm dünyayı etkiliyor. İklim değişikliği ve küresel ısınma, sadece insan ırkı için değil, aynı zamanda dünya gezegeni sakinleri için de tehdit oluşturmaktadır.

İklim Değişikliği

Uzun yıllar boyunca hava koşullarındaki uzun vadeli değişim, iklim değişikliği olarak adlandırılır. Birçok faktör, belirli bir bölgenin iklimini oluşturmak için bir araya getirir; bunlar arasında ortalama gece ve gündüz sıcaklıkları, yağış, nem, hava basıncı ve rüzgar yönü bulunur. Bazen fırtınalar da bu listeye eklenir. Bu faktörlerin, uzun bir süre boyunca meydana gelen değişiklikler iklim değişikliği olarak adlandırılır. Örneğin, belli bir bölge, önceki on yıl içinde kaydedilen orandan daha fazla yağış alacak ve bu uygulama uzun yıllar devam ediyor ve giderek güçleniyor. Birçok faktör bu fenomeni etkilemektedir; bazıları volkanik patlamalar, plak tektoniği ve okyanuslardaki değişiklikler gibi doğaldır ve bazıları insan kirliliğe neden olur. İklim değişikliği doğal bir süreçtir; Dünya gezegeninin yaratılışından bu yana doğru yöneldiği halde, şimdi, yukarıda belirtilen faktörlerden dolayı, bu değişim birçok katlanma ile hızlandırılmış ve insanlar için bir endişe haline gelmiştir.

Küresel Isınma

Küresel ısınma, gaz emisyonunun neden olduğu atmosfer sıcaklığındaki artıştır. Karbon dioksit, karbon monoksit ve Kükürt gazları, Küresel Isınmaya neden olan sera gazı gazları olarak adlandırılır. Endüstrilerden gelen emisyonlar, katı atıkların yakılması ve araçlar dünyanın dört bir yanındaki büyük miktarda sera gazı yayan kaynaklardır. Ozon tabakasının tahrip edilmesi, daha fazla ışın ışınları dünyaya ulaşırken küresel ısınmayı da arttırıyor. Küresel ısınma, dünya coğrafyasında birçok değişikliğe neden oluyor. Örneğin, sıcaklık artışı nedeniyle, buzullar daha hızlı bir şekilde eriyor ve pek çok küçük adayı içine alacak okyanus seviyesinin yükselmesine yol açıyor ve nihayetinde bu adalarda yaşayan birçok bitki ve hayvan soyu nesli tükenmiş durumda.

İklim değişikliği ile Küresel Isınma arasındaki fark

İklim değişikliği ve küresel ısınma, dünyada büyük değişikliğe neden olan iki farklı fenomendir. İklim değişikliği, uzun bir süre boyunca oluşan bir bölgenin iklim değişikliğidir. Küresel ısınma, Dünya'nın ortalama sıcaklığındaki yükseliştir. Küresel ısınma, bazı durumlarda iklim değişikliğine yol açmaktadır; çünkü artan sıcaklıklar daha fazla yağışa neden olmakta ve belirli bir bölgede en düşük ve en yüksek sıcaklıkları değiştirmektedir.Hava kirliliği hem küresel ısınmaya hem de iklim değişikliğine katkıda bulunduğundan, insani müdahale ortak faktördür ve her ikisi de hızlanmaktadır. Bu ikisi birbirinden farklı iki olgudur, ancak birbiri birbirini etkilemektedir, çünkü biri diğeri etkilemektedir.

• İklim değişikliği, bir bölgenin ikliminde uzun bir süre boyunca meydana gelen değişimdir.

• Küresel ısınma, Dünya'nın ortalama sıcaklığındaki yükseliştir.

• Küresel ısınma iklim değişikliğine yol açmaktadır.

• İnsan müdahalesi her ikisinin de ortak faktörüdür.

Sonuç

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, hızla değişen hava koşulları birçok hayatı olumsuz yönde etkilediğinden ve birçok nadir tür Dünya'nın yüzünden kaybolduğundan, yeryüzündeki her canlı için tehdit oluşturmaktadır. Birçok organizasyon, bu ikisinin olumsuz etkileri konusunda farkındalık yaratmaya katkıda bulunuyor, ancak bazı ciddi adımlar hemen gerekiyor.