Beklenen Getiri ile Gerekli Getiri Arası Arasındaki Fark

Beklenen Getiri ve Gerekli İade Hakkı

Bireyler ve kuruluşlar, mümkün olan en üst düzeyde getiriyi sağlayacak beklentilerle yatırım yapar. Risk altındaki bir yatırımcı, ilgili risk seviyesine tekabül eden bir getiri elde etmeyi bekleyecektir. Gerekli getiri oranı ve beklenen getiri, riskli yatırımların yapılmasından elde edilecek getiri seviyelerini temsil eder. Eğer bu getiri oranları, yatırımcının önceden belirlenmiş kriterleri veya kesme noktası ile aynı değilse, birey yatırımları değerli bir yatırım olarak görmeyecektir. Aşağıdaki makale, gerekli getiri ve beklenen getirilerin net bir şekilde gözden geçirilmesini sağlar ve bunların benzerlik ve farklılıklarını vurgular.

Yatırım Getirisi Gerekli Nedir?

Gerekli getiri oranı, bir yatırımcının bir varlığa, bir yatırıma veya bir projeye yatırım yapmasını gerektirdiği getiridir. Gerekli getiri oranı, yapılan yatırım riskliliğini temsil eder; getiri oranı, yatırımcının aldığı risk için aldığı tazminatı yansıtacaktır.

Gerekli getiri oranı, yatırım yapılacak fonlar için en iyi yer hakkında kararlar alırken yardımcı olur. Gereken getiri oranı bir bireysel / şirketten diğerine farklılık gösterecektir. Örneğin, bir yatırımcı yılda% 6'lık bir getiri ile tahvillere yatırım yapma seçeneğine sahiptir. Yatırımcı, fonlarını bir dizi başka yatırıma yatırma seçeneğine de sahiptir. Bununla birlikte, yatırımcı şu anda% 6 oranında geri dönüş oranına ihtiyaç duyuyor ve bu nedenle yatırımcı, diğer yatırım seçeneklerinin değerlendirilebilmesi için% 6 veya daha yüksek bir getiri beklemektedir.

Yatırım Getirisinden Beklenen Nedir?

Beklenen getiri oranı, yatırımcının yatırım yapıldıktan sonra almayı umduğu getiridir. Beklenen getiri oranı, bir yatırımdan beklenen getiriyi hesaplamak için proxy'lerin kullanıldığı Capita Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM) gibi bir mali model kullanılarak hesaplanabilir. Beklenen getiri oranı, yatırımdan elde edilebilecek olası getirilere olasılıklar atayarak da hesaplanabilir.

Beklenen getiri oranı bir varsayımdır ve bu getiri oranının alınacağına dair bir garanti yoktur. Bununla birlikte, bazı araçların sabit mevduata ödenmesi gibi belirli bir getiri oranı vardır; bu tür yatırımlarla, beklenen getiri, kesin olarak daha büyük bir derece ile bilinebilir.

Beklenen Dönüş ve Gerekli Dönüş arasındaki fark nedir?

Gerekli getiri ve beklenen getiri, bir yatırımcının bir yatırımın kıstas olarak belirlediği getiri seviyelerini karlı kabul etmesi açısından birbirine benzemektedir. Gerekli getiri oranı, bir yatırım seçeneği dikkate alınması için alınması gereken asgari getiriyi temsil eder. Öte yandan, beklenen getiri, yatırımcının yatırım yapması durumunda üretebileceğini düşündüğü getiridir. Güvenlik doğru bir şekilde değerlendiyse, beklenen getiri istenen getiriye eşit olacak ve yatırımın net bugünkü değeri sıfır olacaktır. Bununla birlikte, istenen getirinin beklenen getirinin üzerinde olması halinde, yatırım güvencesi aşırı değerlenir ve eğer istenen getiri beklenenden düşükse yatırımın güvenliği değer kaybettirilir.

Özet:

Beklenen Getiri ve Gerekli Geri Dönüş

• Gerekli getiri oranı, bir yatırımcının bir varlık, bir yatırım veya bir projeye yatırım yapmasını gerektiren getiridir.

• Gerekli getiri oranı, yapılan yatırımın riskliliğini temsil eder; getiri oranı, yatırımcının aldığı risk için aldığı tazminatı yansıtacaktır.

• Beklenen getiri oranı, yatırımcının yatırım yapıldıktan sonra almayı umduğu getiri.

• Beklenen getiri oranı bir varsayımdır ve yatırımlar, sabit mevduat faizi gibi belirli bir getiri oranına sahip olmadıkça, bu getiri oranının alınacağına dair bir garanti yoktur.