Stok Kontrolü ve Stok Yönetimi Arasındaki Fark

Anahtar Fark - Stok Kontrolü-Stok Yönetimi

Envanter arasındaki temel fark kontrol ve envanter yönetimi, envanter kontrolü, şirket ambarında envanter seviyesini düzenleyen bir yöntem ise envanter yönetimi, envanterin ne zaman sipariş edileceğine odaklanan tahmini ve yenileme stokunun etkinliğine atıfta bulunur , sipariş ne kadar ve kimden emredilir. Envanter kontrolü ve envanter yönetimi, üretim ve dağıtım şirketlerinde önemli miktarda envanter ele aldıkları için önemli bir rol oynamaktadır. Müşterilerin taleplerini karşılamak için şirketlerin her zaman uygun envanter seviyelerine sahip olmaları gerekir.

İÇİNDEKİLER
1. Genel ve Anahtar Farkı
2. Stok Kontrol Nedir
3. Stok Yönetimi nedir
4. Karşılaştırma - Envanter Kontrolü - Envanter Yönetimi
5. Özet

Stok Kontrol Nedir?

Stok kontrolü, şirket deposundaki stok seviyesini düzenleyen bir yöntemdir. Bu, stok dışı durumların yaşanmaması ve ne miktarda ve ne kadar öğe stoklanıyor olmasını sağlamayı içerir. Ayrıca, stok kontrolü, tüm öğelerin kullanılabilir durumda kalmasını sağlamalıdır. Depo ve sigorta masrafları nedeniyle envanterin bakımı pahalı. Etkili bir envanter kontrol sistemini sağlamak için aşağıdaki tedbirler alınabilir.

Stok Bütçelerinin Kullanılması

Envanter edinme ve stok tutma maliyetini ve bitmiş malların satışı ile ne kadar gelir elde edilebileceğini hesaplamak için stok bütçeleri kullanılabilir. Bu tür bütçe, şirketin envanteri etkili bir şekilde planlamasına yardımcı olur.

Yıllık Stok Politikasının Kurulması

Şirketin mal satın alacağı tedarikçilerin bir listesi ile birlikte her envanter kategorisi (ham madde, devam eden işler ve bitmiş ürünler) için minimum ve maksimum stok seviyesini belirlemek stok kontrolünü yapabilir etkili. Dahası stok tüketimini önlemek için yeterli tampon stok (emniyet stoğu) muhafaza edilmelidir.

Sürekli Envanter Sisteminin Korunması

Sürekli envanter sistemi, bir satış veya satın alımın hemen sonrasında envanterdeki artış veya azalışı muhasebeleştiren bir yöntemdir. Bu sistem, envanter bakiyelerini sürekli takip eder ve derhal raporlama yoluyla envanterdeki değişikliklerin tüm ayrıntılarını sağlar.Sürekli envanter sisteminin en büyük avantajı, belirli bir noktada ne kadar stok bulunduğunu ve stok çıkışlarını önlediğini gösterir.

Stok Yönetimi Nedir?

Stok yönetimi, envanterin ne zaman sipariş edileceği, ne kadar sipariş edilmesi gerektiği ve kimden sipariş vereceğine odaklanan tahmini ve yenileme stokunun etkinliğidir.

Sipariş Ne Zaman?

Bu, 'yeniden sıralama düzeyi' veya 'yeniden sıralama noktası' tarafından belirlenir. Bir şirketin ürünler için yeni bir sipariş vermesi envanter seviyesidir.

Yeniden sipariş seviyesi

olarak hesaplanır. Yeniden Sıralama Düzeyi = Ortalama Günlük Kullanım Hızı x Günlerdeki Kurşun Zamanı

E. g. XYZ Şirketi, günlük ortalama malzeme kullanımı 145 birim ve kurşun süresi 8 gün olan bir üretim firmasıdır. Böylece,

Yeniden sipariş seviyesi = 145 * 8 = 1, 160 adet

Envanter seviyesi 1'e ulaştığında, 160 birim, hammadde için yeni sipariş yerleştirilmelidir.

Sipariş Ne Kadar?

Sipariş edilmesi gereken ürünlerin sayısı, yeni envanterin ne kadarının sipariş edilmesi gerektiği konusunda karar alındığında yeniden sıralama seviyesinin kesinleşmesiyle kararlaştırılacaktır. Aynı şey, toplam stok maliyetini en aza indirgemek için sipariş edilmesi gereken birim sayısı olan ' ekonomik sipariş miktarı ' olarak anılır.

Ekonomik Sipariş Miktarı = SQRT (2 × Miktar × Sipariş Başına Maliyet / Sipariş Başına Nakliye Masrafı)

Yukarıdaki örnekten devam edersek,

E. g. XYZ Şirket yılda 22,500 adet hammadde kullanmaktadır. Sipariş başına maliyeti 340 dolardır; sipariş başına taşıma maliyeti 20 TL'dir. Böylece,

Ekonomik sipariş miktarı = SQRT (2 × 22, 500 × 340/20) = 875 adet

Kime Sipariş Verecek?

Kaliteli malları zamanında, istediği zaman teslim edecek en uygun tedarikçileri elde etmek için tedarikçileri seçerken sert ve şeffaf politikalar gereklidir.

Şirket, doğru zamanda doğru miktarda envanter bulunduğundan, sorunsuz bir şekilde operasyonlara devam edebilir. Stok devir oranı, envanter hareketini gösteren önemli bir orandır (envanterin değiştirilme sayısı); daha yüksek bir oran, stok yönetiminin talebe paralel olduğunu gösterir.

Şekil 01: Üretim ve dağıtım şirketleri için envanter kontrolü ve yönetimi şarttır

Stok Kontrolü ve Stok Yönetimi arasındaki temel fark nedir?

Envanter Kontrolü vs Envanter Yönetimi

Envanter kontrolü, şirket ambarındaki envanter seviyesini düzenleyen bir yöntemdir. Stok yönetimi, envanterin ne zaman sipariş edileceği, ne kadar sipariş edilmesi gerektiği ve kimden sipariş vereceğine odaklanan tahmini ve yenileme stokunun etkinliğidir.
Kapsam
Stok kontrolü kapsamı, stok yönetimi ile karşılaştırıldığında daha küçüktür. Envanter yönetimi, tedarikçilerle olan etkin ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğinden daha yüksek bir kapsam oluşturmaktadır.
Ana Amacı
Envanter kontrolünün temel amacı, ürünlerin ne ve ne miktarda stoklandıklarını kabul etmek ve malların kullanılabilir durumda olup olmadığını kontrol etmektir. Envanter yönetiminin temel amacı, taleplere karşı duyarlı olmayı ve tedarikçilerle olan dış ilişkileri yönetmektir.

Özet - Stok Kontrolü - Envanter Yönetimi

Envanter kontrolü ve envanter yönetimi arasındaki temel fark, her yönüyle kategorize edilen çeşitli görevlere bağlıdır. Envanter kontrolü, depodaki envanterin iyi durumda olmasını sağlamakla ilişkili iken, envanter yönetimi, malların yeniden sıralanması üzerine odaklanır. Daha iyi envanter yönetimi elde etmek isteyen şirketler öncelikle envanter kontrollerini geliştirmelidir. Güçlü bir envanter kontrolü ve yönetim sistemi ile şirketler, gecikme ve stok dışı durumlar olmaksızın ürünleri müşterilere ulaştırabilirler.

Referans:
1. "Envanter Yönetimi ve Envanter Kontrolü. "Envanter Sistemi Yazılımı Blogu. N. s. , 29 Mayıs 2015. Web. 29 Mayıs 2017.
2. "Stok Optimizasyonu İçin Envanter Kontrol Teknikleri. "EazyStock. N. s. , 20 Ocak 2017. Web. 29 Mayıs 2017.
3. "Ekonomik Sipariş Miktarı (EOQ) - Envanter Optimizasyon Yazılımı. "Ekonomik Sipariş Miktarı (EOQ) - Envanter Optimizasyon Yazılımı - Lokad. N. s. , n. d. Ağ. 29 Mayıs 2017.

Resim Nezami:
1. Atomic Taco (CC BY-SA 2. 0) tarafından Flickr aracılığıyla "Ikea Self Servis Deposu"