İZolasyon ve Rehabilitasyon Arasındaki Fark

İzolasyon ve Rehabilitasyon

için yapılması gereken bir şey olmalıdır. Bir kişi tam bir erime veya kendini yıkma eşiğinde olduğunda bunun olmasını önlemek için yapılması gereken bir şey olmalıdır. Bu ikisi modern günümüzde en yaygın seçeneklerdir.

İzolasyon

İzolasyon, ceza adaleti sistemi, kendi refahı için fiziksel bir tehdit olan bir suçluyu cezaevine girmeden önce onunla temas kuran diğer kişileri cezalandırdığı zaman yaygın olarak tanımlanır. Tecrit, cezaevinin dış dünyadan tamamen uzak tutulması ve bunun için yalnızca onunla iletişim kurabilenlerin hapishane personelinin olması nedeniyle, bunun için kullanılan başka bir terimdir.

İzolasyon ve Rehabilitasyon Arasındaki Fark

İzolasyon, bir suçlu çok tehditkâr hale geldiğinde, bir cezaevinde olması gerektiği için başkalarına zarar veremez; rehabilitasyon bir kişiyi hapsederek değil, olumlu eğilimini düzeltmek için sahip olduğu kötü davranış ya da alışkanlığı düzeltmektedir. İzolasyon, hapsedilmiş kişilere verilen cezadır; rehabilitasyon, bireyin eski benliğini tamamen geri getirmek için uğradığı bir adım adım bir programdır. İntihar eğilimi olan mahpuslara izolasyon verilir; Rehabilitasyon, işlem tamamlandıktan sonra normal bir toplumun parçası olabilecek kişilere verilir.

Yani bu iki terim benzer olabilir ancak değillerdir. Fakat günün sonunda, amaçları ideal ve asildir.

Kısacası:

• Yalıtımın tek başına tutulması da denir; Rehabilitasyon adım adım bir adımdır.

• İzolasyon, kendisine ve başkalarına zarar verebilecek hapsedilmiş suçlular içindir; rehabilitasyon, yine de toplumun yararlı bir parçası olabilir kişilere verilir