Nominal ve Reel GSYİH Arasındaki Fark

nominal vs gerçek GSYİH

Bir ekonominin değişken yönlerini belirlemek için kullanılan bir takım ekonomik önlemler vardır. GSYİH, bir ülkenin ürettiği toplam malların ve hizmetlerin değerini göstermek suretiyle bir ekonominin gücünü temsil eden en yaygın kullanılan ekonomik önlemlerden biridir. Gerçek GSYİH ve nominal GSYİH olarak bilinen ve birbirlerinden biraz farklı olarak hesaplanan GSYİH hesaplamasının farklı biçimleri vardır. Aşağıdaki makale GSYİH'nın her bir formunun nasıl hesaplandığını, birbirlerinden nasıl farklı olduklarını ve bir ülkenin ekonomisi hakkında neyi temsil ettiğini açıkça anlıyor.

Nominal GSYİH

GSYH, bir ülke tarafından üretilen toplam mal ve hizmetlerin ölçüsüdür. GSYİH hesaplamasının önemli bir kısmı üretilen mallara yapıştırılmış fiyattır. Bir örnek olarak fabrikanın GSYİH'sını üreten bir eldiven alalım. Fabrika eldiven başına 5 dolarla ayda 1000 eldiven üretiyor ve bir ay boyunca bu fabrikanın GSYİH'sı 5000 dolar olacak (ülkenin toplam GSYİH'sına eklenecek). Eldiveni sadece 4 dolara mal ederse, aynı miktarda eldiven üretilmiş olsa da GSYİAM sadece 4000 dolardı.

Yukarıdaki örneği akılda tutmak gerekirse, nominal GSYİH fiyatları değişimlerini hesaba katmaz ve o ay veya çeyrek için cari piyasa fiyatlarında hesaplanır. Bu, nominal GSYİH hesaplamasında enflasyon veya deflasyon dikkate alınmadığı anlamına gelir (enflasyon, tüm mal ve hizmetlerin fiyat seviyeleri artmaya devam ederken, deflasyon ise fiyat seviyeleri düşmeye devam ediyorsa).

Reel GSYİH

Diğer taraftan, reel GSYİH, enflasyon ve deflasyonun etkilerini dikkate almaktadır. Örneğin, bir ülkenin nominal GSYİH'sı 2011'de 800 milyar dolar iken, bu yıl ülkenin GSYİH'sı 840 milyar dolardı ve% 5'lik bir artış gösteriyor. Ülkenin enflasyon seviyesi şu an% 2 seviyesinde. Reel GSYİH'yi hesaplamak için, bu% 2'lik enflasyon, 823 milyar dolarlık gerçek bir GSYİH vermek üzere sıyrılmak zorunda kalacaktı. Bu değer enflasyonist etkileri içermediğinden, yıllar boyu GSYİH değerleriyle karşılaştırılabilir.

Nominal ve Reel GSYİH

Reel GSYİH ve nominal GSYİH, bir ülkenin ekonomisinin gücünü anlamak için yapılan çok önemli hesaplamalardır. Nominal GSYH bir ekonomide üretilen toplam mal ve hizmetlerin değerini güncel parasal koşullarla ölçerken, reel GSYİH tüm enflasyon etkilerini ortadan kaldırdıktan sonra malların ve hizmetlerin değerini ölçmektedir.

Nominal GSYİH, bir ülkenin ürettiği veya bir kişinin cari dönemde karşılayabileceği malların ve hizmetlerin gerçek değerini anlamada faydalıdır ve gerçekte hangi para biriminin satın alabileceğini gösterir. Reel GSYİH, malların ve hizmetlerin gerçek üretimini değil, döviz değerindeki dalgalanmaları veya fiyat düzeylerinde meydana gelen değişiklikleri göstermediği için yararlıdır.

Özet:

Reel GSYİH ve Nominal GSYİH arasındaki fark nedir?

• GSYİH, bir ülkenin ürettiği toplam malların ve hizmetlerin değerini göstermek suretiyle bir ekonominin gücünü temsil eden en yaygın kullanılan ekonomik tedbirlerden biridir.

• Nominal GSYİH, (enflasyon / deflasyona bağlı olarak) fiyat değişikliklerini hesaba katmaz ve o ay veya çeyrek için cari piyasa fiyatlarında hesaplanır.

• Diğer taraftan, reel GSYİH, enflasyon ve deflasyonun etkilerini dikkate alır ve üretilen toplam malın fiili değerini gösterir.