Sayısal İfadeler ve Cebirsel İfadeler Arasındaki Fark

Cebirsel İfade

Sayısal ifade ve cebirsel ifade, Belirli bir sayı değerlendirildikten sonra. Sabitler, değişkenler, işlemler ve ilişkiler içerirler ve basit veya karmaşık aritmetik işlemlerde kullanılırlar.

Sayısal İfade

Sayısal bir ifade, salt sayılar ve matematiksel işlemler içerir. Ayrıca, dört matematik işlemi, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme ile ayrılmış sayısal değerler kümesidir. Sayılar pozitif veya negatif olabilir. Ayrıca, sayısal ifadeleri değerlendirirken, PODMAS veya BODMAS yöntemini kullanarak bunları değerlendirmeliyiz. Parantezle (köşeli parantez), sırayla (üs) başlayın, ardından bölme veya çarpma ve son olarak ekleme veya çıkarma.

Cebirsel İfadeler

Cebirsel ifadeler, sayıları ve matematiksel işlemlerin yanı sıra harfleri de (rakamlar) içerir. Sayılara sabitler, harfler değişken olarak adlandırılır. Denklem harf kullanıyor olsa da hala belirli bir sayı temsil eder. Ancak bu durumda, değişken değerini değiştirdiğinizde temsil ettikleri sayı değişir. Hala PODMAS ifadelerini değerlendirme yöntemini kullanıyorlar.

Sayısal İfade ve Cebirsel İfade Arasındaki Fark

Peki sayısal ifadeler ile cebirsel ifadeler arasındaki farklar nelerdir? Başlangıç ​​olarak, ikincisi sayıların yanı sıra harf kullanıyor. Ve orada anahtar fark var. Sayısal ifadeler sabittir, cebirsel ifadeler değişkenler için kullandığınıza bağlı olarak değişebilir. Hâlâ aynı yöntemi kullanarak çözülüyorlar, ancak cebirsel ifadeler denklemin hokkabasında belirli esneklik kazandırıyor. Ayrıca, bir ifade, sayısal veya cebirsel olarak nitelemek için, denklemin iyi oluşturulmuş olması gerekir. Bu, en azından her şeyin doğru yerde olması gerektiği anlamına gelir. Örneğin, * 2/3 + geçerli bir ifade değildir.

Cebirsel ifadeler ve sayısal ifadeler, matematiğin temel taşları oldukları gibi, bizim matematik bilgimizin temel taşlarıdır. Tüm bu karmaşık denklemler bu basit terimlerden başlar ve bunların ne olduğu konusundaki anlayışımız, daha ileri çalışmalar için çok önemlidir.

Özet olarak:

• Sayısal ifadeler yalnızca sayıları ve matematik işlemlerini içeren ifadelerdir. İşlemler ekleme, çıkarma, çarpma ve bölme ile sınırlı iken sayılar pozitif veya negatif olabilir.

• Cebirsel ifadelerde harfler ve matematik işlemleri kullanılır. Sayılara sabitler denirken harfler değişken olarak adlandırılır.