Yerleştirme ve Yönlendirme Arasındaki Fark

Onboarding vs Orientation

Onboarding ve oryantasyon arasındaki fark onboarding sürecin bir parçasıdır. yeni çalışanları şirkete entegre ederken oryantasyon, yeni bir çalışanın işe koyulması sürecidir. Bu iki kavram, insan kaynakları yönetiminin ana işlevi olan işe alımla ilgilidir. Bu makale, bu iki kavramın kısa bir analizini ve yönlendirme ile yatılı arasındaki farkı ayrıntılarıyla anlatmaktadır.

Oryantasyon Nedir?

Oryantasyon programları yeni işe alınan çalışanlar için şirketin tanıtılması üzerine odaklanmıştır. Şirket politikaları, prosedürleri, kültürü, çalışma ortamı, sağlık ve güvenlik önlemleri vb. Ile ilgili şirketin çeşitli ayrıntılarını sunar. Bu nedenle, bu program şirketin niteliğini çalışanlarına açıkça anlamamıza yardımcı olur. Genellikle, yeni katılan çalışanlar için oryantasyon programlarının yürütülmesinden kuruluşun İnsan Kaynakları Departmanı sorumludur.

• Yeni katılan çalışanlar için çalışma koşullarını tanımak.

• Yeni çalışanların zihninde şirket hakkında olumlu bir tutum takınmak.

• En kısa sürede yeni çalışandan etkili çıktı elde etmek.

• Çalışanları örgüt içinde tutmak.

Onboarding Nedir?

Onboarding, yeni bir çalışanı organizasyona getirmek ve geçiş boyunca bilgi, eğitim, danışmanlık ve koçluk sağlamak için stratejik bir süreçtir. Bu süreç bir teklifin kabul edilmesiyle başlar ve ilk altı ila oniki ay boyunca istihdam edilir. Yerleştirme süreci, yeni çalışan ile müdürü / yöneticisi arasında iyi bir ilişki kurmaya yardımcı olur. Teknede yer alan işlemin ana hedefleri,

• Yeni çalışanın yeni rolü oynamasını kolaylaştırmak.

• Yeni görevdeki yeni çalışanın konfor seviyesini yükseltmek.

• Şirket içinde kalma kararını güçlendirmek.

• Verimliliği artırmak için.

• Taahhüdünü ve çalışanların katılımını teşvik etmek.

Aşağıdaki diyagramda da belirtildiği üzere, takograf işlemi, hazırlık, oryantasyon, entegrasyon, etkileşim ve takibi gibi faaliyetlerin bileşimi olarak hazırlanabilir.

Onboarding ve Orientation arasındaki fark nedir?

• Onboarding, çalışanın organizasyon içinde kurulması için sürmekte olan bir işlemdir.

• Oryantasyon, yeni çalışanların şirket hakkında ve mesleki sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olduğu yer ayırtma sürecinin bir parçası / alt kümesidir.

• Teknede yer alan amaç, çalışanların örgüt adına çalışmaya istekli olmalarını sağlamaktır. Oryantasyonun amacı, yeni çalışanlar için çalışma ortamını ve şirket kültürünü tanımaktır.

• Bu iki kavram da insan kaynakları yönetiminin işe alım süreci ile ilgilidir.

Diğer Kaynaklar:

  1. Oryantasyon ve Eğitim Arasındaki Fark
  2. İndüksiyon ve Oryantasyon Arasındaki Fark