İLişkisel ve İşlemsel Satım Arasındaki Fark

İlişkisel İşlem ile İşlemsel Satış

'nın olduğu bir alan. İlişkisel satış ve işlemsel satış iki önemli satış stilidir. 'Satışlar', bir satış elemanı tarafından satışlarını en üst düzeye çıkarmak için farklı yaklaşımların kullanıldığı bir alandır. Bu yaklaşımların birçoğunda, ilişkisel ve işlemsel özellikler çok popülerdir ve farklı satış stilleri içindir. Her ikisinin de, iki satış stilinin bir karışımını benimseyen bazıları ile farklı özellikler ve artıları ve eksileri var. Bu iki satış türünü bulmaya çalışalım.

İlişkisel satış, adından da anlaşılacağı gibi müşterilerle uzun vadeli bir ilişki kurmayı gerektirir. Bu tür satış, muhtemel müşterilerin kafasında güvenin ve rahatlık hislerinin geliştirilmesini gerektirir. Satış görevlisi, müşterileri için ihtiyaç temelli bir çözüm bulmaya odaklandığı için, çözüm satma olarak da adlandırılır.

Diğer taraftan işlemsel satışlar, işlemin yerine başka herhangi bir şeyden çok üzerinde durmaktadır. Satışları kapatmak daha önemlidir ve bu nedenle bu tür satış görevlileri eylem odaklıdır ve çoğu zaman seyahat ettikleri görülür.

Her umut farklı olduğu ve satış elemanlarının hangi satıĢın hangi müşteri için uygun olduğunu bilmeme becerisine sahip olması nedeniyle bir ya da diğer satıĢ tarzına uymak mümkün değildir. Bir spektrum düşünürse, işlemsel satış bir taraftan, diğer taraftan da ilişkisel satım olur. Satışçılar bir ya da diğer stil için eğilimlerine sahip olsalar da, bu stilin muhtemel bir müşteriye daha uygun olduğunu düşünüyorsa ve anlaşmayı daha erken kapatmaya yardımcı olacaklarsa, spektrumun diğer ucuna hızlıca geçersiniz. Satışlarınızı kapatmada hızlı olabileceğiniz ve müşterilerinizle inanç ve güven duygularını güçlü bir şekilde hissedebildiğiniz için yaklaşımınızdaki ilişkisel satış ve işlemsel satışın bir karışımı olması her zaman daha iyidir.

Kısacası:

• İlişkisel ve işlemsel satışlar satışlarda iki önemli yaklaşım şeklidir.

• İlişkisel müşteri ve ihtiyaçları üzerine yoğunlaşırken, işlemsel satış anlaşmayı kapatmaya odaklanmaktadır.

• Müşteriler, ilişkisel satış yaklaşımına sahip bir satış elemanına daha rahat gelirler ancak işlemsel satışa sahip bir satış elemanı daha eylem odaklıdır ve daha erken bir tarihte fırsatları kapatır.