Sendrom ve Hastalık Arasındaki Fark

Sendrom ve hastalık iki hastalıktır. Sendrom vs Hastalık

Hastalık, hastalık, sendrom, bozukluk, sağlık tartışırken görmezden gelinen bazı kelimelerdir. Sendrom ve hastalık, anlam bakımından net bir farklılık gösteren iki kelimedir.

Sendrom Nedir?

Bir sendrom, klinik olarak tanınabilir çeşitli özelliklerin bir birleşimidir. Herhangi bir hastalık ya da hastalığa sendrom denilmesi mümkün değildir. Sendrom özel bir durumdur. Bu kelime, bir anda ortaya çıkabilecek bir takım semptomlara verilir. "Sendrom" kelimesi Yunanca "birlikte çalışmak" anlamından gelir. Bir sendrom, tek bir nedene kadar izlenemez, çünkü bir hastalık veya birden fazla hastalık durumu nedeniyle bir dizi semptom ortaya çıkabilir. Bazen sendrom, gerçek neden bulunmadan önce bir dizi belirtiye verilen addır. Böyle bir örnek, HIV enfeksiyonu nedeniyle ortaya çıkan semptomlar kümesine atıfta bulunan AIDS Tarafından Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromudur. Sözcük, HIV enfeksiyonunu bulduktan sonra bile halen kullanımda.

Sendromlar için örnekler: Down sendromu, Parkinson sendromu, Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu, Servikal Sendrom, Cushing Sendromu, Huzursuz Bacak Sendromu, Skala Deri Sendromu, Zehirli Şok Sendromu, Sarı-Çivi Sendromu, Akut Radyasyon Sendromu vb.

Hastalık Nedir?

Bir hastalık, vücudun normal işleyişinde anormalliktir ve belirli bir nedenden dolayı tetiklenen bazı belirtilerle gösterilir. Bazı hastalıklar oto-bağışıklık hastalıkları gibi büyük hastalık sınıflarına ayrılır. Hastalıklar için birçok sınıflandırma vardır. Bir sınıflamada, hastalıklar patojen hastalıklar, fizyolojik hastalıklar, kalıtsal hastalıklar ve yetersizlik hastalıkları olmak üzere 4 ana sınıfa ayrılır. Hastalıklar ayrıca bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar olarak sınıflandırılır. Hastalıkların sendroma göre karakteristik özelliği, özel bir nedene, belirli belirtilere ve anatomide tutarlı bir değişime sahip olmasıdır.

Hastalıklara örnekler: Kolera, sifiliz, sıtma, Lyme hastalığı, meningokok hastalığı, hepatit, hemofili, tifo ateşi, menenjit, dang, kızamık vb.

Sendrom ve Hastalık arasındaki fark nedir? ?

• Sendrom, tamamen ortaya çıkan belirtilerden biridir; ancak hastalık, vücudun normal işleyişinde bir anormalliktir.

• Sendromun belirli bir nedeni yok, ancak bir hastalık var.

• Bir Sendrom, bir hastalığa hatta bir hastalık kombinasyonuna işaret edebilir.

• İki veya daha fazla farklı hastalık aynı sendroma neden olabilir.

• Bir sendromu tedavi etmek semptomatiktir ancak bir hastalığın tedavisi, bilinen sebebi tedavi etmeyi mümkün kılar.