Tablo ve Grafik Arasındaki Fark

Tablo vs Grafik

Eğer matematiğin, özellikle istatistiklerin, matematiğin bir parçası olarak, Yüksek sınıflar, tabloların ve çizelgelerin neler olduğunu ve bunların özel kullanımlarını biliyorsunuzdur. Herhangi bir periyodik ve değiştirilebilir bilgi bir tablo ile gösterilebilir ve oldukça zaman alan ve veri arasında herhangi bir karşılaştırmaya izin vermeyen cümlelerde okumak yerine, tüm bilgileri tablo yoluyla kolaylıkla elde edebilirsiniz. Grafik, verileri temsil etmenin başka bir yoludur; ancak sayı olarak değil, çizgiler ve çubuklarla değil, bir daire de sunulduğundan, tablodan oldukça farklıdır; bir daire, bu tür verileri daha ilginç ve çekici hale getirir. Okuyucuların bunlarla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlamak için tablolar ve çizelgeler arasındaki farkları vurgulayalım.

Tablo

Tablo bir grafikten daha kolaydır ve tüm bilgileri vermek için satırlar ve sütunlar kullanılır. Örneğin, bir çocuğun geçim süresince daha uzun ve ağırlaştığına dair bilgiler bir tablo şeklinde sunulabilir; burada bir değişken (yükseklik) bir sütunda yazılabilirken ağırlık başka bir sütunda yazılabilir; okuyucu, çocuğun yaşına göre nasıl ilerlediğini anında öğrenir. Tablolar yalnızca iki değişkenle basit olabilir veya farklı değişkenler için birkaç sütunla karmaşık olabilir. Tablolar, özellikle matematikte, tıp bilimlerinde ve günümüzde BT alanında birçok disiplinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bir çocuğun masayı kullandığı ilk defa, çarpım tablolarını öğrenirken veya okulunun zaman çizelgesini öğrendiğinde olur.

Grafik

Grafik, bir kağıt ya da poster hakkında bilgi vermek için ilginç bir yöntemdir. Bir bireyin ya da bir şirketin ya da bir hükümetin aylık bütçesi, bir daire çizelgesinin yardımı ile kolayca temsil edilebilir. Bu, bir daireyi kullanarak, hükümet ya da kişinin harcamasını belirten parçalar içeren özel bir grafik türüdür. Gelirini göstermek için başka bir pasta grafiği kullanılabilir. Çok kültürlü bir toplumda, topluluğun bileşimi veya yapımı, toplumun farklı bölümlerine farklı renkler verilen pasta grafiği kullanılarak kolayca temsil edilir.

Grafikler, ABD doları cinsinden bir para birimi oranını göstermek için kullanılan çubuk grafikler de olabilir. Bir devredeki hükümetin gelirini karşılaştırırken, çubuk grafikler son derece yararlıdır.

Tablo ve Grafik arasındaki fark nedir?

• Tablolar ve grafikler, gerçekleri ve rakamları ifade etmenin iki farklı yoldur.

• Tablolar satırlardaki ve sütunlardaki bilgileri temsil etmekten daha basitken, çizelgeleri anlamak daha kolay ve ilginçtir ve renklerin kullanılması insanlar için cazip hale getirir.

• Grafikler, pasta grafiği, çizgi grafiği veya çubuk grafikler gibi birçok türden olup, tablolar ise satırlar ve sütunlar kullanılarak basit veya karmaşıktır.