Too ve To

Çoklu'ya karşı

Sözcükleri dinlerken aynı ses çıkarır, ancak ikisi de çok farklı kelimelerdir. Çok önemli bir fark var. Çok önce bir zarf, bir edat veya zarf. Kelimeleri yanlış kullandıklarında, aslında yanlış cümle yapımına neden olabilirler.

İşte, "to" sözcüğünün nasıl kullanılacağına ilişkin bazı örnekler. Önce sözcüğü bir yön olarak kullanabilirsiniz. Bir şeyler bir şeye doğru giderse, o zaman "en" en iyi kelime kullanılır. Örneğin: Mutfakta olacak.

"to" kullanmanın bir başka yolu, bir şeye ne kadar eriştiğinizi göstermek istediğinizde "to" kelimesini de kullanabilirsiniz. Bunun bir örneği şöyledir: Yarış, ilk caddenin 9'una kadar başlamıştır.

Sonra belirli bir ülkeye ulaştığında "to" da kullanabilirsiniz. Örneğin: Arkadaşlık sevgiye döndüğünde başlayan şey. "To" sözcüğü de bir sınırlamanın belirtilmesinde kullanılır; örneğin notları% 75'den% 100'e değişti.

"Kime" bir şeyin başlamasından önce de kullanılabilir. Birisi bir şey aldığında da kullanılabilir. Bunun bir örneği şudur: Ben sana verdim; Birisi ilişkili olduğunda, "to" sözcüğü kullanılabilir. Örneğin: O bir çeteye bağlı. "To" kelimesini kullanmanın diğer pek çok yolu vardır, bu nedenle gerçek özü sıklıkla yanıltıcı olanlarla "çok" yanlışlıkla kullanılmakla karıştırılır. "To" sözcüğü bir önek, işaretleyici ve ayrıca bir zarf olarak kullanılabilir.

"To" kullanımını bildikten sonra, "too" sözcüğünün nasıl kullanılacağını bilmek en iyisidir "too" sözcüğü, bir şey daha var demektir. "Çok", bir zarf veya sıfat olarak kullanılır. "Çok" sözcüğünün nasıl kullanılacağının bazı yolları şunlardır: İlk önce cümlenin sonuna koyarak birinin veya bir şeyin dahil edilmesini istediğini ve eklenmesi gerektiğini belirtebilirsiniz. Örneğin: O da başarılı olmak istiyor. Üstünlük için "too" ya da daha bir şey kullanabilirsiniz. Buna bir örnek: Çok soğuk. "Çok" da birlikte veya birlikte anlamına gelir. "Çok" kullanırken başka yollar da var. Bu kelimeyi nasıl kullanacağınızı ve ne zaman kullanacağınızı bilmek de çok önemlidir.

İnsanların iletişiminde yardımcı olacağı için "doğru" ve "çok" sözcüklerini nasıl doğru kullanacağınızı biliyorsanız daha da iyi olacaktır. "Geç" ve "çok" kelimeleri nedeniyle dilbilgisi yanlışsa, önemli bilgileri diğer insanlarla paylaşma konusunda büyük bir kayıp olur. "To" ve "too" öğrenmek çok eğlencelidir. Sadece sabırlı olmalısın.

ÖZET:

1. "To" bir zarf, önek veya işaretçidir; "too" ise sadece bir zarf.

2. "To" ve "too" kelimelerini kullanırken çok çeşitli yollar var.

3. Hem "to" hem de "too" bir cümleyi tamamlar ve yanlış grameri düzeltir.

4. Her ikisi de, doğru düşüncenin diğer kişiye iletilmesini sağlamak için cezanın çeşitli bölümlerine yerleştirilebilir.