Totipotent ve Pluripotent Arasındaki Fark

Totipotent ve Pluripotent

'ı yapabilmelidirler. Kök hücreler, canlı organizmaların, özellikle de çok hücreli organizmalardaki doğal hücrelerdir. Bu organizmalar, hücrenin bölünme amaçları için mitoz gibi farklı cinsel ve üreme aşamalarını geçirebilmelidir. Bu hücreler, kendilerini daha fazla kök hücreye çoğaltabilmelidir. İki geniş kök hücre türü bulunur. Bunlar embriyonik kök hücre ve yetişkin kök hücredir.

Teknolojinin gelişiyle kök hücreler artık laboratuvarlarda yapay olarak büyütülebilir. Kök hücrelerin araştırması, 1960'lı yıllarda Toronto Üniversitesi'nde Ernest McCulloch ve James Till'in öncülüğündeydi.

Bir kök hücrenin kök hücre olarak adlandırılabilmesi için, kendi kendini yenileme ve güç olarak adlandırılan iki özelliğe sahip olması gerekir. "Kendini yenileme", hücrenin farklı bölünme döngülerinden geçme kabiliyetini, "potansiyel" ise çeşitli özel hücre tipleri olarak tanımlanır.

Bu makalede hücre etki kategorisi altında ele alınacak iki kelime totipotent ve pluripotenttir.

"Totipotent" da "çokuluslu" olarak bilinir. "Bu tipte kök hücreler iki kök hücre tipine dönüşebilir. Bunlar embriyonik ve ekstraembriyonik hücre tipleri. Bu hücreler bir yumurta ve bir sperm hücresinin birleşmesinden geldi. Böylece, bu hücreler bir organizma haline gelebilir.

Latince "pluris" sözcüğünden "Pluripotent" "daha" veya "çok" anlamına gelir. "Bu tür kök hücreler, çeşitlilik ve üç katmana ayırma kabiliyeti ve potansiyeline sahip olarak tanımlanır. Bunlar endoderm, mezoderm ve ektoderm. Pluripotent hücreler yetişkin bir hücreye veya cenin hücre tipine neden olabilir.

Totipotent hücrelere bir örnek, yumurta ve sperm hücresinin birleşmesinden sonra çeşitli cinsel hücresel bölünmelere uğrayan bir zigottur. Bir pluripotent hücrenin bir örneği, henüz başka herhangi bir hücre tipine dönüşmemiş embriyonik bir hücredir.

Özet:

1. Pluripotency ve totipotency, bir hücrenin ayırdedebilme yeteneği olan "hücresel potensi" nin altındadır.
2. Pluripotent hücreler, birçok hücrede potensiyel hale gelebilirken totipotent hücreler, birleşmiş ve mitotik bölünmüş olan iki hücrenin sonucundan gelirler.
3. Bir zigot totipotent hücrelere bir örnek olsa da embriyonik hücre pluripotent bir hücrenin bir örneğidir.