Zehirli ve Tehlikeli Maddeler Arasındaki Fark

Toksik ve tehlikeli arasındaki fark nedir? Her iki sözcük de bir kişinin zarar görmesine neden olabilecek bir şey ifade etmek için kullanılan sıfatlardır. Çoğu zaman "toksik" veya "tehlikeli" olarak adlandırılan şeylerden uzak durmanız tavsiye edilir. Bu terimler, maddenin insanlara, hayvanlara, bitkilere veya çevreye zarar verebileceğini göstermek için kullanılır. Bununla birlikte, bu iki benzer kelimenin anlamlarında küçük bir fark vardır.

'Toksik' genellikle bir şeyin zararlı veya zehirli bir madde içerdiğini veya zararlı veya zehirli bir madde olduğunu göstermek için bir sıfat olarak kullanılır. Zehirli bir madde ciddi hastalık, tüysüzleşme veya hatta ölüme neden olabilir. Örneğin: Şişedeki sıvı zehirlidir, bu yüzden dokunmayın. Tıbbi bir bağlamda kullanıldığında, enfeksiyon ya da zehir semptomlarının sergilenmesi anlamını taşır. Örneğin: Hasta enfeksiyon nedeniyle toksikti. Bununla bağlantılı olarak, zehirli veya zararlı bir maddeye ve özellikle de canlıların bir ürünü olan 'toksin' isim formu vardır. Örneğin: Bazı ağaçlar zehirlidir, çünkü yaprakları güçlü bir toksindir. 'Zehirli' bazı durumlarda bir isim olarak yaygın olarak çoğul biçimde toksik bir madde olarak kullanılabilir, ancak daha çok bir sıfat olarak kullanılır.

'Zehirli' aynı zamanda İngilizce'de çok yaygın kullanılan bir mecazi veya mecazi kullanıma da sahiptir. Son derece sert, kötü amaçlı, zararlı veya zarar verici anlamına gelen sıfat olarak kullanılabilir. Örneğin: Zehirli kelimeler alaycı ve anlamsızdı. 'Zehirli kişi', başka bir kişiyi bilinçli olarak duygusal olarak kasıtlı olarak inciten veya zarar veren birisini tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Örneğin: Sally böylesine zehirli bir kişidir ve mutlu olmak istersem artık onun çevresinde bulunamam.

'Tehlikeli', 'tehlike' nin sıfat biçimidir. 'Tehlike' bir tehlike kaynağı olduğu için, 'tehlikeli', risk veya tehlike içeren anlamına gelir. Zehirli olma anlamında tehlikeli olabilir. Örneğin: Tehlikeli madde zehirlidir. Bununla birlikte, 'tehlikeli' ve 'tehlikeli' daha az spesifiktir ve her zaman zarar vermezler. Tehlikeli olan bir şey ciddi zarar verebilir veya hatta ölüme neden olabilir, ancak bu sadece zarar veya zarar riski içeren bir şey olabilir. Örneğin: Bir kömür madeninde çalışma tehlikeli bir işgaldir. Bu anlamda, sağlıksız veya güvensiz olma şansının anlamını alır.

'Zehirli' veya 'tehlikeli' kullanıp kullanmayacağınız, açıklamakta olduğunuz madde veya malzemeye bağlıdır. Zehirli bir madde her zaman tehlikelidir, ancak tehlikeli bir madde toksik olmayabilir. 'Toksik', zehri yapan bir madde ile ilgili belirli bir mülkiyettir. Öte yandan, tehlikeli bir madde, toksik, yanıcı, reaktif veya tehlikeli ve riskli bir şekilde bazı özellikler içermektedir.Son olarak, 'toksik' de 'tehlikeli' olmayan bir figüratif kullanıma sahiptir.