TPN ve PPN Arasındaki Fark

TPN ve PPN

Başka hiçbir beslenme kaynağına sahip olmayan hastalara Total Parenteral Beslenme (TPN) ve Periferik Parenteral Beslenme (PPN) sağlanmaktadır. Hem TPN, hem de PPN IV tarafından sağlanmaktadır. Her ikisi de bir hastaya gerekli beslenme sağlamak için kullanılsa da, birçok açıdan farklıdırlar.

Toplam Parenteral Beslenme, bir hasta başka herhangi bir beslenme biçimi almadığında sağlanan toplam beslenme anlamına gelir. Bir hasta Total Parenteral Nutrition'da iken, tamamen dayanır. Öte yandan, Periferik Parenteral Beslenme veya PPN, sadece kısmen. Bu, hastanın PPN ile birlikte diğer kaynaklardan beslenme alabileceği anlamına gelir.

Görülebilecek bir başka fark, Toplam Parenteral Beslenme'nin daha yüksek bir konsantrasyona geldiği ve sadece daha büyük bir damar yoluyla verilebileceğidir. Aksine, Periferik Parenteral Beslenme daha düşük konsantrasyonda gelir ve periferik bir damardan verilebilir. Genellikle, TPN göğüs veya boyundaki daha büyük damarda uygulanır.

PPN'ye kıyasla TPN kostiktir. TPN, glikoz ve mineralleri olduğu gibi elektrolitleri de içerdiği için kostiktir.

PPN, uzun süredir tercih edilen bir besin takviyesi değildir. Bunun nedeni, periferik damarlarda hiperozmolar solüsyonların çok uzun süre kullanılması güvenli değildir. Bununla birlikte, TPN, merkezi ven yoluyla verildiği için çok uzun bir süre kullanılabilir.

Total Parenteral Beslenme, sindirim bozukluğu çeken veya ameliyat veya kazadan uzun süre etkilenen kişilere verilir. Periferik Parenteral Beslenme, bir kişinin sindirim sistemi bloke edildiğinde veya hastanın hastanede uzun süre kalış süresince yeterince beslenme sağlamaması durumunda sağlanır.

Hem TPN hem de PPN neredeyse benzer bileşenlere sahip olmasına rağmen, TPN bileşenlerin daha yüksek konsantrasyonuna sahiptir.

Özet

1. Toplam Parenteral Beslenme, bir hasta başka herhangi bir beslenme biçimi almadığında sağlanan toplam besindir. Periferik Parenteral Beslenme kısmen, yani hastanın diğer kaynaklardan beslenme alabileceği anlamına gelir.

2. TPN daha yüksek bir konsantrasyona sahiptir ve daha büyük venler yoluyla uygulanabilir. PPN daha düşük bir konsantrasyonda gelir ve periferik bir ven kullanılarak gönderilebilir.

3. TPN ile karşılaştırıldığında, PPN uzun süredir tercih edilen bir besin takviyesi değildir.

4. TPN, PPN'ye kıyasla daha yüksek bir bileşen konsantrasyonuna sahiptir.