Güncelleme ve Güncelleştirme Arasındaki Fark

Güncelleme ve Güncelleme

Güncelleme ve yükseltme, Yazılım yüklemelerinde meydana gelen iki önemli işlemdir ve bir güncelleme ile yükseltme arasındaki temel farklılık, genel olarak bir güncelleme, mevcut yazılımın hata düzeltmeleri sağladığı halde, bir güncelleme yeni özellikler sağlar ve işlevselliklerin varolan sisteme olan duyarlılığı. Bununla birlikte, güncelleme ve yükseltme, başka şeyler de farklı olabilir. Bir güncelleme genelde ücretsizdir ve bir güncelleme genellikle operasyonun bir güncellemeden daha karmaşık olduğu ve bu nedenle daha fazla zaman gerektirdiği yeni bir satın alma işlemi ile birlikte birkaç dakika içinde elde edilebilecek bir görevdir.

Güncelleme ne anlama geliyor?

Güncelleme, genel olarak var olan tüm hataları düzeltmek için mevcut yazılım için yayımlanan bir düzeltme eki anlamına gelir. Bir güncelleştirme, daha yeni donanımlar ve performans ayarlaması için destek sağlayabilir. Bununla birlikte, asıl hedef hataları, hataları ve güvenlik sorunlarını gidermektir. Genellikle, bir yazılım güncellemeleri, önceden satın alınan bir yazılım için ücretsizdir. Örneğin, birkaç haftada bir Windows 8 kopyasını satın aldığınızda, çeşitli sorunları düzelten işletim sistemi güncelleştirmeleri alırsınız. Güncellemeler genellikle çok büyük boyutlu dosyalar değildir ve bu nedenle yükseltmelerle karşılaştırıldığında indirip yüklemek için fazla zaman almazlar. Bir güncelleme yapmak, kullanıcı ayarlarını, dosyaları veya herhangi bir özelleştirilmiş mülkü etkilemez.

Yukarıda yazılımla ilgili genel anlam ifade etmekle birlikte, güncelleme terimi Linux sistemlerinde "apt" paket yönetim sisteminde farklı bir anlam ifade eder. Linux'ta apt-get update komutu çağrıldığında, paketler ve sürümleri güncellenecek, ancak yeni bir şey yüklenmeyecektir.

Upgrade ne anlama geliyor?

Yükseltmeler mevcut yazılımın yeni bir sürüme dönüştürüldüğü bir duruma işaret eder. Örneğin, Windows 7, Windows 8'e yükseltildiğinde veya Windows 8, Windows 8. 1'e yükseltildiğinde, buna bir yükseltme adı verilir. Yükseltme, hata düzeltmeleri yerine yeni özellikler ve işlevler sunar. Genellikle, bir yükseltmenin satın alınacak yeni sürümün bir kopyasına ihtiyacı vardır, ancak yükseltmelerin mevcut müşteriler için ücretsiz olarak verildiği durumlar da vardır. Yükseltme, genellikle, mevcut ayarı, programları ve dosyaları yeni bir kurulumla karşılaştırıldığında korur. Yükseltme, bir güncellemeden çok daha karmaşık bir işlemdir ve dolayısıyla bir yükseltme paketi genellikle büyüktür ve bir güncellemeyle karşılaştırıldığında tamamlanması epey zaman almaktadır.

Linux'daki apt paket yönetim sistemindeki yükseltme terimi, yukarıdaki genel tanımın aksine farklı bir anlam taşır.Apt-get upgrade komutu, sisteme kurulu olan paketlerin daha yeni sürümlerini kurar. apt-get upgrade'ten sonra apt-get güncellemesi yapıldıktan sonra yeni sürümlere yükseltmeden önce paketlerin listesi güncellenmelidir.

Güncelleme ve Güncelleme arasındaki fark nedir?

• Bir güncellemenin asıl amacı, mevcut yazılımlara hata düzeltmeleri sağlamaktır, ancak bir yükseltmedeki durum böyle değildir.

• Güncellemenin amacı mevcut bir sisteme yeni özellikler ve işlevler getirmek ancak güncellemede söz konusu değil.

• Bir güncelleme, eski sistemin daha yeni sürümüne dönüştürülmesini gerektiren bir düzeltme ekini sisteme yüklemeyi içerir.

• Güncellemeler genelde ücretsizdir, ancak yükseltme için çoğunun yeni sürüm için bir lisans alınması gerekir.

• Bir güncelleme, bir güncellemeyle karşılaştırıldığında basit bir işlemdir.

• Yükseltme işlemi, güncelleme ile karşılaştırıldığında tamamlanması çok zaman alır.

• Bir güncelleştirme yamasının dosya boyutu genellikle bir yükseltme paketi boyutundan çok daha küçüktür.

• Bir güncelleme, bir yükseltme tarafından değiştirilirken ana sürüm numarasını değiştirmez.

• Varolan bir sürüm için, yükseltmelerin sayısı çok az olmakla birlikte birçok kullanılabilir güncelleme olabilir.

• Çoğu yazılımda güncellemeler, kullanıcının müdahalesi olmaksızın otomatik olarak arka planda gerçekleşir. Bununla birlikte, bazı yükseltme otomatik olarak gerçekleştirilmez ve kullanıcı etkin olarak komutları vermelidir.

• Güncelleme paketleri yalnızca Internet üzerinden indirilebilir ve kurulabilir; yükseltme paketleri ise internet üzerinden değil, DVD gibi ortamlarda mevcuttur.

• Linux'ta apt paket yöneticisinde, güncelleme ve yükseltme farklı şeyleri yukarıda açıklanan genel anlamlara getirmektedir. Burada güncelleme, mevcut paket listesini ve sürüm numaralarını güncellerken yükseltme, yüklenen paketlerin daha yeni sürümlerini ve yamalarını yükleyen gerçek işlemdir.

Özet:

Güncelleme ve Güncelleme

Güncelleme, yeni özellik ve işlevler sağlayan bir güncelleme sağlarken, mevcut yazılım için hata düzeltmeleri sağlar. Bir güncelleme, yüklenen yazılımın küçük bir yamasından iken, yükseltme, güncellemeden daha karmaşık ve zaman alıcı olan daha yeni bir sürüme yapılan bir dönüştürmedir. Güncellemeler ücretsiz sağlanırken yükseltmeler ürünün yeni sürümünü satın almayı içerebilir. Bu genel anlam iken, güncelleme ve yükseltme duruma ve şirkete bağlı olarak başka şeyleri farklı kılacaktır. Örneğin, Linux'ta apt paket yöneticisinden güncelleme, mevcut paketlerin ve sürümlerinin güncellenmesi anlamına gelir; yükseltme, daha yeni sürümlerin ve yamaların gerçek kurulumunu yapar.

Resimlerle Nezaket: Pixabay ile güncelleme