GSYİH ve GPI Arasındaki Farklılıklar

GSYİH'ya karşı GPI

'u ölçmek için kesin yöntemler gerektiren geniş bir ekonomik araştırmadır. Makroekonomi bir ulusun ekonomik durumunun incelenmesidir. Ülkelerin ürün ve hizmetlerinin genel değerini ölçmek için kesin yöntemler gerektiren geniş bir ekonomik araştırmadır. Bu, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ve Gerçek İlerleme Göstergesi (GPI) geldiğinde. Her ikisi de ülkelerin ekonomik durumlarını ölçüyor. Ancak ikisi arasındaki farklar nelerdir? Hangileri, bir ulusun ekonomik durumunu daha iyi bir şekilde ölçebilir? Sadece ölçülmesi gereken üretim ve hizmetler olmadığı düşünülmelidir. Ayrıca, bu ölümlerin halkın yaşamlarını nasıl etkilediğinin analizi de içermelidir. Bu nedenle, GSYİH ve GPI arasındaki farkları anlamak için okumaya devam edin ve derin kazın.

GSYİH Hakkında Daha Fazla Bilgi

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, ülkenin toplam mal üretimini ve hizmetlerin toplamını özetlemektedir. Kapsamı ülke sınırları dahilinde olup, GSYİH rakamlarını ABD gibi büyük, gelişmiş ülkeler için yıllık trilyonlarca dolara dönüştürmektedir. Bununla birlikte, GSYİH türetmesi için hesaplama kolay değildir. İşte bu nedenle deneyimli ve deneyimli ekonomistler doğru GSYİH rakamlarını belirlemek için hükümet tarafından görevlendirilir (ilgili ekonomik verilere ulaşmalarını sağlar). GSYİH rakamlarını türetmek için kullanılan üç yöntem var. Birincisi, ülkedeki tüm üreticilerin gelirlerini toplamaya yönelik gelir yöntemi. İkincisi, tüketicilerin ve alıcıların maruz kaldığı tüm masrafları toplamaya yönelik harcama yöntemidir. Sonuncusu, ulus tarafından yapılan ve sağlanan mal ve hizmetlerin toplamını sağlayan ürün yöntemidir.

GPI Hakkında Daha Fazla Bilgi

GPI, refah figürleri eklenmiş bir GSYİH 'dır. Refah ülkeleri, bir ülkenin ekonomik büyümesini bireysel vatandaşlarının hayatlarına dağıtmakla birlikte ekonomik ilerlemeyi daha bütünlüklü kılmak için yıllar içinde GPI'yi geliştirdiler. GSYİH ve GPI arasındaki ana fark budur. GPI, ilerlemenin insan faktörünü ve ülkenin büyümekte olan ekonomisi tarafından nasıl hayat geliştirdiğini faktörler. Yaşam standardı GPI için önemli bir sonuç alanıdır. Bu, GSYİH tarafından kapsanmamakta ve halkın gerçek durumunu halktan kişiye doğru ölçmekte sınırlı hale getirmektedir.

GSYİH Sınırlamaları

Belki de GSYİH ile GPI arasındaki en belirgin fark, birbirlerinin kısıtlamaları ve kapsamlarıdır. Bununla birlikte, GSYİH rakamları GSYİH rakamları olmadan elde edilemeyeceği anlaşılmalıdır. GSYİH, GPI'nin atlama noktasıdır ve her ikisi de birbirlerini çok iyi tamamlayabilir. GSYİH, tüm halkın gelir farklılığını tespit edemez. Vergi tasarrufu ve gönüllü üretim konusunda daha derin kazma kabiliyeti yoktur.Üretilen ürünlerin ve hizmetlerin nitel ölçümlerini de sağlayamaz. GSYİH, kesinlikle niceliksel bir çalışmadır. Ayrıca aslında üretilen şeyi de belirleyemez. GSYİH sayılarının, ulusun ekonomik durumuna herhangi bir katkı koymaksızın yükselmesi bile mümkündür.

GPI ve Güçlü Yönleri

GSYİH ve GPI arasındaki farklar, GPI'nin GSYİH rakamlarındaki ekonomik ve ekonomik olmayan kazançları ayırt etme kabiliyetinde vurgulanmaktadır. Örneğin, GPI körü körüne bir boşanmanın ekonomik etkilerini göz önüne almaz. Boşanma avukatının avukatlık ücretleri ile sağlanan hizmetlerdeki artış nedeniyle GSYİH, boşanmayı olumlu ekonomik bir olay olarak yansıtabilir. Bununla birlikte GPI, bu tür bir hukuki sürecin duygusal ve mali zorunluluğunu ekonomik olmayan ve nüfusun refahında bir sorumluluk olarak görür. GPI, doğal afetlere ve yeniden inşa çabalarından dolayı GSYİH'nın nasıl artabileceğine bakmaktadır. GPI ayrıca, yeşil ekonomi, ozon tükenmesi endişeleri ve kaynak tükenişinin ulus ekonomisi üzerindeki etkilerini de göz önüne alır. GPI, sayılarını daha da arıtıp metriklerini belirlemek isteyen melez bir GSYİH'dır. GSYİH ve GPI arasındaki ana fark budur.

Özet:

  1. "Gayri Safi Yurt İçi Hasıla" bir ülkenin toplam hizmet ve mal üretimini ifade eder. Bu arada, Brüt Gelişim Göstergesi GSYİH artı sosyal refah rakamlarını belirtir.

  2. GPI'yi hazırlamadan önce GSYİH hesaplamalı.

  3. GSYİH, sadece niceliksel bir çalışmadır; bu arada GPI daha kalitatiftir.