Korkunç ve korkunç arasındaki fark nedir?

'harika' ve 'korkunç' arasındaki fark nedir? İlk bakışta, bu sözcüklerin yazım ve sese benzediği farkedilebilir, genelde zıtlık olarak düşünülür. Bununla birlikte, bu kelimelerle ilgili ilginç bilgiler, birçok ve çeşitli kullanımlara sahip olduklarını ve birçok İngilizce konuşanın fark ettiğinden daha anlamlı olduklarını göstermektedir.

'Korkunç' ifadesinin en yaygın tanımı, çok kötü veya hoş olmayan bir şeyin sıfatıdır. Örneğin: Kötü bir gün geçirdim ve dinlenmeye ihtiyacım var. Bununla ilgili olarak, korku ve şaşkınlık duygularına neden olan ilave anlamı var. Örneğin: Yaralı hayvan en berbat ses çıkarmıştı. Bazı kelime kökenli uzmanlar, 'korkunç', sadece 'korku dolu' ve 'tam' teriminin kombinasyonu olmadığını 'korkuyla dolu' hissetmekle birlikte, aşırı derecede harika veya ilham veren huşu demek için yoğunlaştırıcı olarak 'korkunç' kullanımı yaygın bir uygulamadır. Dolayısıyla bir bakıma 'korkunç' aslında 'hayret dolu' anlamına gelebilir. Örneğin: Bu görüş büyük bir ihtişamı var. Bu kullanımla ilgili olarak, 'son derece' veya 'çok' anlamları taşıyan 'korkunç' zarf biçimidir. Örneğin: O çok zengin. Zarf olarak, 'müthiş' de kabul edilebilir bir formdur. Örneğin: Bu yer çok uzakta.

'awesome' sözcüğünün en yaygın sözlük tanımı, korku ve şaşkınlık ya da huşu duygularına neden olan bir şeyi tanımlamak için bir sıfat olarak kullanılır. Örneğin: Okyanus üzerindeki güneş ayarı müthiş bir görünümdür. Bu tanım, sözcüğü 'korkunç' ile aynı anlama gelmiş gibi gösterir, ancak aslında bunun tam tersi anlamına gelebilir. 'Awesome', anlamsız bir şey yerine, son derece iyi bir şey gölgesi alır. Örneğin: Müthiş bir gün geçirdim çünkü işyerinde zam aldım. Bundan dolayı, 'müthiş' ve 'korkunç', ilham veren huşu ile aynı anlamlara sahip olmalarına rağmen, genellikle eşanlamlılar yerine antonim olarak kabul edilir. Fark, sözcüğün ifade ettiği korku arkasındaki olumlu ya da olumsuz duyuma bağlı. Son yıllarda 'müthiş' kelimesinin de argo anlamı taşıdığını belirtmek ilginçtir. Kabul etmek ya da bir şeylerin iyi olduğunu göstermek için olumlu bir ifade cümlesi olarak kullanılır. Örneğin: Harika! Bu şarkıyı seviyorum, tekrar çal.

Öyleyse 'korkunç' ve 'korku veren' hem şaşkınlık, ilham veren bir şey, hem de saygı dolu bir şeyi tanımlamak için kullanılan sıfatlar olurken, bu kelimelerin kullanımı genelde oldukça farklıdır. 'Korkunç', daha olumsuz bir korku ya da terör hissi vermek ya da sadece hoş olmayan ya da kötü bir şeyi tarif etmek için kullanılır. Öte yandan 'Awesome', müthiş, harika ya da harika bir şeyi ifade etmek için daha olumlu bir şekilde kullanılır.