Aksanla Diyalekt Arasındaki Fark

Aksanı + Diyalekt

Bir Amerikan aksanı olmak, günümüzde işyerinde aranan bir özelliktir. Ticari işlemlerin İnternet üzerinden başlatıldığı ve sonuçlandırıldığı bir dünyada, Amerikan tarzını nasıl konuşacağını bilen biri, farklı bir avantaja sahiptir. Bir Amerikalı müşteriyi belirli bir ürünü satın almak için telefonla ikna etmek, satış elemanı Amerikanın aksanıyla konuşuyorsa daha kolay olur. Benzer şekilde, potansiyel İngiliz alıcılar kendilerine benzer bir vurguyla konuşan bir satış elemanına ilgi göstereceklerdir. İş Süreçleri Dışkaynağı veya BPO, şirketler genellikle bir Amerikalı yerli konuşmacı ya da bir Amerikalı aksanı olan birini dışarıdan bir telemarketer olarak işe alır; çünkü bunlar, bir müşterinin dikkatini, konuştukları şekilde kolaylıkla toplayabilecek kişilerdir.

'lehçe' terimi, ana dilin bir alt dalına karşılık gelir; kelime dağarcığı, gramer ve diksiyon açısından farklı olabilir. Örneğin, Çin dili iki farklı ağaca, yani Fookien ve Mandarin'e sahiptir. Bazı sözcüklerin her iki lehçede de aynı anlamı vardır, ancak başka kelimeler tamamen farklıdır ve aynı zamanda diksiyonda önemli farklılıklar vardır. Ağızlar, ulusal dilin çeşitlemeleridir ve belirli bir ülkedeki farklı bölgelerdeki insanlar bunu konuşmayı öğrenirken oluşur. Ulusal dili öğrenme sürecinde, insanlar kendi eski dillerini, onun gramer kuralları, diksiyon ve kelime dağarcığını hatırlama eğilimindedirler. İnsanlar milli dili değiştirirler ve bilinçli ya da bilinçsizce bir diyalekt ya da kullanımını daha kolay buldular bir varyasyon oluştururlar. Bu nedenle farklı bölgelerden gelen insanlar başka bir dili kullanarak büyüdükçe ulusal dili anlayabilir, ancak mutlaka bunu yaşamın erken dönemlerinde ulusal dilde öğretilen insanlarla aynı şekilde konuşamazlar. Diyalektlerin oluşumu da yeni kelimelerin oluşumunu veya eski kelimeleri değiştirmeyi etkileyen ülkenin kültürüne dayanmaktadır.

İngilizce Ağız Örnekleri

Aksan ve lehçe her ikisi de insanların konuşma biçimiyle ilgilidir; bu nedenle bazı insanlar genellikle bu iki terimi şaşırtmaktadır. Bununla birlikte, aynı şeyi kastetmiyor ve birbirlerinin yerine kullanılmamalıdır. 'Aksan' teriminin insanların konuşma şekli olarak tanımlandığını unutmamalıyız. Öte yandan diyalekt, egemen dili algılamanın farklı bir yolunu işaret eder ve yalnızca bir diksiyon farkı değildir. Bu nedenle, farklı bir lehçe farklı bir vurgudan çok daha fazla etkiye sahiptir. Farklı bir aksanı kullanan bir kişi, yalnızca belirli bir kelimenin telaffuz şeklini değiştirir ve hâkim olan dili bilenler tarafından kolayca anlaşılabilir. Bununla birlikte, farklı bir lehçe kullanan bir kişi, kolayca anlaşılamayabilir, çünkü egemen dilden farklı kelimeler, gramer veya kelime kullanabilir.

Aksan ve lehçe hiçbir zaman değiştirilmemelidir ve yalnızca uygun bağlamda kullanılmalıdır. Belli bir dili takdir etme ve hakim olma, bu iki terimi etkili bir şekilde ayırt edebildiğinde mümkündür.

Özet:

  1. Aksan ve lehçe her ikisi de insanların konuşma biçimiyle ilgilidir.
  2. 'lehçe' terimi, ana dilin bir alt dalına karşılık gelir; kelime dağarcığı, gramer ve diksiyon açısından farklı olabilir.
  3. Ağızlar ulusal dilin çeşitlemeleridir ve belirli bir ülkedeki farklı bölgelerdeki insanlar ulusal dili konuşmayı öğrendiğinde oluşur.
  4. Farklı bir aksanı kullanan bir kişi, yalnızca belirli bir kelimenin telaffuz biçimini değiştirir ve hakim olan dili bilenler tarafından kolayca anlaşılabilir.
  5. Farklı bir lehçe farklı bir vurgudan çok daha fazla etkiye sahiptir.
  6. 'Aksan' ve 'lehçe' terimleri hiçbir zaman değiştirilmemeli ve yalnızca uygun bağlamında kullanılmalıdır.