Agresif Pasif ve Saptırıcı Davranış Arasındaki Fark

Agresif-Pasif-Assertif Davranış

Saldırgan, pasif ve iddialı davranış arasındaki fark bir kişinin bir duruma ifade ettiği farklı reaksiyonlardan tespit edilebilir. İnsan davranışı farklı tipolojilere ayrılabilir. İnsanların duruma tepkisini gözlemlediğinizde, böyle bir tipoloji belirlenebilir. Buna göre, insanlar üç farklı şekilde davranabilirler. Bunlar iddialı, agresif ve edilgen davranışlardır. Saldırgan davranış, başkalarının haklarını ihlal etmeyen dürüst, doğrudan ve kendine güvenen davranışları içerir. Agresif davranış, diğerlerine karşı düşmanlık ve şiddeti içerir. Pasif davranış, tutarsız davranışı içerir. Bu açıkça bu üç farklı davranışları ifade eder vurgulamaktadır. Bu yazıda, bu üç davranış biçimi arasındaki farklılıkları inceleyelim.

Assertive Behavior Nedir?

Saldırgan davranış, dürüstlük, güven, bakım, aktif katılım ve başkalarının hakları için endişe ile karakterizedir . Iddialı davranış sergileyen bir kişi daima dürüst ve güvenle konuşuyor. O duruma aktif olarak katılır ve doğrudan soruyla ilgilenir. Bu tür davranışlar çoğunlukla üstün ve daha iyi bir durumla mücadele yöntemi olarak düşünülür.

>

iddialı davranışa sahip bir kimsey başkalarının haklarıyla ilgilenir ve onları ihlal etmez. Arzularını ve görüşlerini açıkça ifade ederler ve daha iyi anlayışa neden olurlar. Sadece fikirlerinden değil, aynı zamanda kendilerinden eminler. Bu, onların durumlarını ele alma biçiminden tatmin olmalarını sağlar. Başkalarıyla olan ilişkiler söz konusu olduğunda, dürüstlüğü ve açıklığı, ilişkilerini geliştirmelerini ve güçlendirmelerini sağlar.

Saldırgan davranış dürüstlük, güven, bakım vb. Ile karakterizedir.

Saldırgan Davranış nedir?

Agresif davranış, şiddet ve başkalarına karşı düşmanlık ile karakterizedir . Saldırgan davranışı olanların aksine, başkaları hakkında endişe etmez. O bencildir ve çok düşünceli. O başkalarını dinlemiyor ancak duruma yalnız bakış açısından yaklaşıyor. Agresif davranış ve iddialı davranış belirli bir özelliği paylaşmaktadır. Bu ifade.Sadece iddialı bir birey olarak, agresif bir kişi de kendini ifade eder. Bununla birlikte, bu düşmanlık dolu olabilir.

Bireyin başkalarına önem veren iddialı davranıştan farklı olarak, agresif davranışlar yoktur. Başkalarını sorumlu tutuyor ve çok saygısız davranıyor. Böyle bir kişi başkalarına fiziksel veya sözlü olarak saldırabilir ve öfkesine dayandığı için soruna odaklanmaz.

Pasif Davranış Nedir?

Pasif davranışa sahip olanlar olmayan ifade 'tür. Görüşlerini veya ihtiyaçlarını ifade etmezler. Aktif bir rol oynamazlar ve başkalarının kendileri için seçim yapmalarına izin verirler. Genellikle başkalarına kayıtsızdırlar ve izole edilmektedirler. Agresif bir kişinin aksine, pasif bir kişi öfkeyi doğrudan ifade etmez ancak içeride tutar. Kendine güveninden yoksun ve bu özellikten dolayı başkaları tarafından istismar edilebilir. Böyle bir bireyin bir diğer önemli özelliği, duruma ya da soruna karşı gelmeyeceği, ancak bunu önlemeyi tercih ettiğidir. Bu, bu üç davranışın birbirinden farklı olduğunu vurgular.

Agresif, Pasif ve Katkıcı Davranış arasındaki fark nedir?

• Saldırgan, Pasif ve Katkıcı Davranış Tanımları:

• Katkıcı davranış, başkalarının haklarını ihlal etmeyen dürüst, doğrudan ve kendine güvenen davranışları içerir.

• Saldırgan davranış, diğerlerine karşı düşmanlık ve şiddet içerir.

• Pasif davranış, tutarsız davranışları içerir.

• Agresif, Pasif ve Katkıcı Davranış Özellikleri:

• Katkıcı Davranış:

• Dürüst

• Güvenilir

• Başkaları ve hakları hakkında düşünün

• Doğrudan

• Fırsatlar

• Etkili

• Saldırgan Davranış:

• Şiddet ve düşman

• İfade

• Öfke tarafından idare edilen

• Düşüncesiz

• Diğerlerini sorumlu tutuyor

• Pasif Davranış:

• Durumdan kaçınır

• Anlamlı olmayan

• İzole

• Kayıtsızlıklı

• Güvenini kaybetme

Görüntüler izniyle:

  1. Pixabay üzerinden gülümseyen adam (Public Domain) Openclipart (Public Domain) Yoluyla Davranış Türleri