Maliyet Etkinliği Analizi ve Maliyet Fayda Analizi Arasındaki Fark

Anahtar Farkı - Maliyet Etkinliği Analizi-Maliyet Fayda Analizi

Maliyet etkinliği analizi ve maliyet etkinliği analizi arasındaki fark maliyet yarar analizi, maliyet etkinliği analizinin, bir projenin göreli maliyetlerini ve sonuçlarını (etkilerini) karşılaştırmasıdır; bununla birlikte, maliyet fayda analizi, bir projenin etkisinin ölçüsüne parasal bir değer atamaktadır. Bu iki tekniğin kullanılması büyük oranda projenin niteliğine ve endüstrinin türüne bağlıdır.

İÇİNDEKİLER
1. Genel ve Anahtar Farkı
2. Maliyet Etkililiği Analizi Nedir
3. Maliyet Fayda Analizi Nedir
4. Yan yana Karşılaştırma - Maliyet Etkinliği Analizi - Maliyet Fayda Analizi
5. Özet

Maliyet Etkililiği Analizi Nedir?

Maliyet etkinliği analizi, bir proje tarafından üretilen çıktıların parasal olarak ölçülemediği bir değerlendirme aracı olarak kullanılır. Bu yaklaşım sağlıkta ve ilaç endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır, bunun faydaları niceliksel olmaktan çok niteliksel niteliktedir. Örneğin, sağlık araştırmalarında, başarı kriterlerinde önemli ölçütler, sırasıyla önlemlerin hastalık başına maliyet ve öngörülen yaşam kalitesinin kazanıldığı yerlerde kazanılan hastalıklar ve yıllarca kazanılan öyküdür.

Maliyet etkinliği analizinin altında yatan kavram, bir projenin ya da bir yatırımın parasal açıdan ifade edilebilir olmasına rağmen tek başına parasal değeri için değerlendirilmemesi ve nitel faktörlerin de dikkate alınması olmalıdır . Bir 'maliyet etkinlik oranı' aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.

Maliyet Etkinliği Oranı = Yatırım Maliyeti / Yatırım Sonuç

Şekil 01: Maliyet Etkinliği Analizi sağlık ve ilaç endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Maliyet Fayda Analizi nedir?

'Fayda maliyet analizi' olarak da adlandırılan maliyet fayda analizi, iş kararlarının analiz edildiği sistematik bir süreçtir. Belli bir durumun veya işle ilgili eylemin faydaları toplanır ve daha sonra bu eylemi gerçekleştirmekle ilişkili maliyetler çıkarılır. Maliyet fayda analizi, bir iş kararını uygulamak için maliyetlerin ve faydaların eklenmesi arasında bir uzlaşmadır.Karar verme kriterleri, faydalar maliyeti aşarsa, yatırımla devam etmek olacaktır. Maliyet fayda analizi, bir projenin masraflarını parasal olarak ölçerek ve parasal rakamlarla ifade edilen fayda ile karşılaştırarak bunu yapar.

Yinelenen ve tekrar edilmeyen maliyetlerin yanı sıra tüm doğrudan ve dolaylı maliyetler de göz önünde bulundurulmalı ve maliyetlerin hafife alınmamasına özen gösterilmeli veya faydaları fazla önermek için özen gösterilmelidir. Buna ek olarak, aşağıdaki maliyetler de dikkate alınmalıdır.

  • Projenin fırsat maliyeti (alternatif yatırımlara fon yatırmak suretiyle potansiyel fayda)
  • Projenin yapılmaması maliyeti
  • Proje başarısızlığının potansiyel maliyetleri

Ancak, maliyet fayda analizinin basit bir yatırım analiz aracıdır ve yalnızca belirli bir süre boyunca küçük ve orta ölçekli yatırımlar için uygundur. Nakit akışlarının karmaşıklığı ve belirsizliği nedeniyle, bu uzun süreler boyunca geniş çaplı projeler için uygun bir karar aracı olarak değerlendirilemez.

Şekil 02: Maliyet Fayda Analizinde Genel Adımlar

Maliyet Etkinliği Analizi ve Maliyet Fayda Analizi arasındaki fark nedir?

- Fark Makale Tablo ->

Maliyet Etkinliği Analizi - Maliyet Fayda Analizi

Maliyet etkinliği analizi, bir projenin göreli maliyetlerini ve sonuçlarını (etkilerini) karşılaştıran bir ekonomik analiz biçimidir. Maliyet Fayda Analizi, bir projenin etkisinin ölçüsüne parasal bir değer atamaktadır.
Değerlendirme Doğası
Maliyet etkinliği analizi, karma (nicel ve nitel) bir proje değerlendirme tekniğidir. Maliyet fayda analizi, niceliksel bir proje değerlendirme tekniğidir.
Kullanım
Maliyet etkinliği analizi, özellikle sağlık sektöründeki kuruluşlar için hizmet ile ilgili organizasyonlar için uygundur. Mali faydalar analizi, parasal değerleri bu tür projelere kolayca atfedilebildiğinden son derece teknik ve endüstriyel projelerin değerlendirilmesi için uygundur.
Fırsat Maliyeti
Maliyet etkinliği analizi genellikle fırsat maliyetlerini dikkate almaz. Maliyet fayda analizinde fırsat maliyeti hesaba katılmalıdır.

Özet - Maliyet Etkililiği Analizi ile Maliyet Fayda Analizi

Maliyet etkinliği analizi ve maliyet fayda analizi arasındaki fark esas olarak, odak noktasının çıktı değerine (maliyet etkinlik analizinde) veya parasal değere (örn. maliyet fayda analizi). Maliyet yarar analizi, ticaret organizasyonlarında doğası gereği ticari doğası nedeniyle yaygın olarak kullanılırken, hizmet ile ilgili organizasyon maliyet etkinliği analizinin kullanımından genel olarak fayda sağlayabilir.

Referans:
1. "Fayda Maliyet Analizi ile Maliyet Etkili Analizi arasında ayırımı yapma. “ Kron. com. 01 Şubat 2013 Web. 21 Mart 2017.
2. "Maliyet Etkinliği Analizlerinin Yorumlanması. " Genel Dahiliye Dergisi. Blackwell Science Inc, Ekim.1998. Web. 21 Mart 2017.
3. "Maliyet fayda analizi. “ investopedia . N. s. , 22 Mayıs 2015. Web. 21 Mart 2017.
4. "Bir Maliyet Fayda Analizi Yapma. “ Aptallar . N. s. , n. d. Ağ. 21 Mart 2017.

Resim Nezaket: Pixabay