İSkonto Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki Fark

İskonto Oranı vs Faiz Oranı

Faiz oranları ve iskonto oranları, tasarruflar veya krediler için faiz ödeyen veya alanlar için uygulanan oranlardır. Faiz oranları, piyasa faiz oranına ve özellikle fon tahsisinde dikkate alınması gereken diğer faktörlere göre belirlenir. İndirim oranları iki farklı şeyi ifade eder. İskonto oranları, gecelik finansman için sağlanan krediler için bankalar tarafından tahsil edilen oranlar olmasına rağmen, gelecekteki nakit akışlarını bugüne değerine indirmek için kullanılan oranlardır. Aşağıdaki makale, bu terimleri açıkça açıklamakta ve ikisi arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları göstermektedir.

Faiz Oranı

Faiz oranı, bir banka veya finansal kuruluşta para tasarrufu veya borçlanması sırasında uygulanan faiz oranlarıdır. Faiz oranları genellikle yıllık fiyatlarla ifade edilir. Faiz oranları, bir ülkenin ekonomisinde para talebi ve arz düzeyine bağlı olarak, ülke merkez bankası tarafından düzenlenir. Ülke merkez bankası ekonominin para arzını kontrol ettiğinden faiz oranlarını düzenlemek için gerekli güce sahipler. Bu, merkez bankasından borç alan bankalara uygulanan faiz oranını kontrol ederek yapılır. Çeşitli kredilere uygulanan faiz oranları, borç alanının kredibilitesi, borç verme riski gibi bir takım faktörlere de bağlı olacaktır. Merkez bankası para dolaşımını (para arzı) azaltmak istiyorsa, yüksek faiz oranları tasarrufu teşvik edecek şekilde ayarlanmalı ve merkez bankası harcamaları ve yatırımları artırmak istiyorsa, faiz oranları düşük tutulacaktır.

İndirim Oranı

İndirim oranları iki farklı şeyi ifade edebilir; merkez bankası tarafından bankalar ve finansal kuruluşlardan para borçlanan faiz oranı ve nakit akışının indirilmesinde kullanılan faiz oranları. İlk durumda, iskonto oranı, merkez bankasının mevduat kuruluşlarına geceleme bazında sağlanan krediler için ücret uyguladığı orandır. Bu oran ülkenin merkez bankası tarafından belirlenir ve sadece talep ve arz tarafından karara bağlanmamıştır. Bununla birlikte, bu oran, bankaların geceleme kredilerini birbirlerinden alması için diğer bankalara borç verecekleri ortalama oranı da dikkate alacaktır. Depozitolu kurumların merkez bankasından edindikleri farklı türde krediler vardır ve her bir kredi türü kendi iskonto oranına sahip olacaktır. Öte yandan, iskonto oranları bir işletmenin gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini belirlemek için de kullanılır.İndirim oranları, paranın zaman değeri nedeniyle nakit akışlarını indirgemek için kullanılır.

İskonto Oranı ve Faiz Oranı arasındaki fark nedir?

İndirim oranları ve faiz oranları, hem borçlanma hem de para tasarrufu için ödenen ve alınan oranlardır. İskonto oranı sözcüğünün 2 anlamı vardır ve firmalar tarafından gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerlerini hesaplamak için kullanılan orana ya da merkez bankalarının gecelik borçlanma için tahsilattan çekilen orana değini olabilir kurumları. Öte yandan faiz oranları, kredilerin ne zaman verildiğinde bankanın ne kadar ödediği oranları ve tasarruf sağlayan ve tasarruf eden kişilere ödenen oranları ifade eder. Faiz oranları talep ve arz güçleri tarafından belirlenir ve merkez bankası tarafından düzenlenir. Mevduat faiz oranları (gecelik fon oranları), birçok faktörü dikkate alarak merkez bankası tarafından belirlenir.

Özet:

İskonto Oranı-Faiz Oranı

• Faiz oranları, bir banka veya finansal kuruluşta tasarruf ya da borçlanma sırasında uygulanan oranlardır.

• İskonto oranları iki farklı şeyi ifade edebilir; Merkez bankası tarafından gecelik kredileri borç alan bankalar ve finansal kuruluşlardan alınan faiz ve nakit akışlarının indirilmesinde kullanılan faiz oranları.

• Faiz oranları talep ve arz güçleri tarafından belirlenir ve merkez bankası tarafından düzenlenir. Mevduat faiz oranları (gecelik fon oranları), birçok faktörü dikkate alarak merkez bankası tarafından belirlenir.