FMEA ve FMECA Arasındaki Fark

FMEA ve FMECA

Hem FMEA hem de FMECA, üretim sürecinde kullanılan iki metodolojidir ve FMEA ile FMECA arasındaki farkın asıl nedeni, diğerinin uzantısıdır. Daha fazla anlatmak gerekirse, Başarısızlık Modu ve Efekt Analizi (FMEA) ve Başarısızlık Modları, Efektler ve Kritiklik Analizi (FMECA), bir ürün ya da süreç içindeki belirli hataları ya da hataları tanımlamakta kullanılan iki teknik türü olup, bunu düzeltmek için düzeltici önlemleri almak için kullanılır. problemler; FMEA FMEA'ya bir gelişmedir. Bu makale FMEA ve FMECA arasındaki farkın daha ayrıntılı bir analizini sunar.

FMEA Nedir?

FMEA, Başarısızlık Modları ve Efekt Analizi'nin (Failure Modes and Effects Analysis) kısaltmasıdır ve üretim, tasarım veya montaj işlemlerinde veya ürünlerde veya hizmetlerde oluşan hataları veya hataları belirlemek için adım adım bir yaklaşım olarak düşünülebilir.

Arıza modları, arızaları etkileyen modları veya yolları ifade eder. Başarısızlıklar müşteri memnuniyetsizliğine yol açabilir ve bu da satış hacmini azaltabilir. Efekt analizi, bu arızaların sonuçlarını veya nedenlerini incelemektedir. Bu nedenle, FMEA'nın amacı, başarısızlıkları ortadan kaldırmak veya azaltmak için en öncelikli olanlar başlayarak gerekli adımları atmaktır.

FMEA, arızaları önlemek için tasarım aşamasında kullanılır. Ardından, kontrol aşamasında, işlemin öncesinde ve süreci boyunca kullanılır. FMEA tasarımın en erken kavramsal aşamalarında başlatılmalı ve ürünün veya hizmetin ömrü boyunca devam etmesi gerekmektedir.

FMEA,

da kullanılabilir • Kalite fonksiyonu devreye sokulduktan sonra sürecin, ürünün veya hizmetin tasarlanması veya yeniden tasarlanması.

• Daha fazla özellik içeren bir ürün geliştirirken.

• Yeni bir proses için kontrol planları geliştirmeden önce.

• Geliştirme sırasında varolan bir süreç, ürün veya hizmet için hedefler planlanmaktadır.

• Mevcut bir sürecin, ürünün veya hizmetin arızalarını analiz etme.

FMECA Nedir?

FMECA, sonuçların etkisine karşı başarısızlık modlarının olasılığını çizmek için kullanılan bir kritik analiz bölümü ekleyerek FMEA'nın gelişmiş bir versiyonudur. FMECA, sistem başarısızlıklarını, başarısızlıkların sebeplerini ve bu arızaların etkisini belirlemek için kullanılan bir yöntem olarak gösterilebilir. Kritiklik terimi ile FMECA süreci, tasarım alanlarını çok endişe verici olarak tanımlamak ve bunlara odaklanmak için kullanılabilir.

Ayrıca, FMECA, daha yüksek güvenilirlik, artan güvenlik, daha iyi kalite, maliyet düşürme ve artan müşteri memnuniyeti ile sonuçlanacak ürün ve süreçler için tasarım geliştirmede yararlı olabilir.Onarılabilir sistemler için bakım planları ve diğer kalite güvencesi prosedürlerini oluştururken ve optimize ederken bu araç faydalı olacaktır.

Buna ek olarak hem FMEA hem de FMECA, ISO 9001, Altı Sigma, İyi Üretim Uygulamaları (GMP), Proses Emniyeti Yönetimi Yasası vb. Gibi kalite ve güvenlik gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Arasındaki fark nedir? FMEA ve FMECA?

• FMEA yöntemi yalnızca kalitatif bilgi sağlarken FMECA, başarısızlık modlarına bir ölçüde kritiklik kazandırdığından ölçme yeteneği sağlayan niteliksel ve niceliksel bilgi sağlar.

• FMEA FMEA'nın bir uzantısıdır. Bu nedenle FMECA'nın gerçekleştirilmesi için FMEA'nın ardından kritik analiz yapılması gerekmektedir.

• Kritiklik Analizi, başarısızlık oranını göz önüne alarak, bu başarısızlık modlarını önem sırasına dizirken, FMEA bir ürünün veya işlemin başarısızlık modlarını ve etkilerini belirler.