Fikir ve Tema Arasındaki Fark

Fikir ve Tema

Fikir ve Tema sıklıkla karıştırılan iki kelimedir anlamlarına gelince. 'Fikir' kelimesi, bir problemi çözmek için uygulanabilen 'bir plan' anlamında kullanılır. Öte yandan bir tema, bir konunun veya bir konunun etrafında yazılı olduğu merkezi noktayı belirtir. Bu, fikir ile tema arasındaki ana farklılıktır.

Bir fikir, zihinsel çabayla oluşan bir anlayışa veya plana atıfta bulunmaktadır. Başka bir deyişle, bir fikir zihinsel bir izlenim ya da kavram ya da bir kavramı ifade eder. Cümlesini gözlemleyin 'arkadaşına fikrini anlattı'. Bu cümlede "fikir" kelimesi, bir tür zihinsel izlenim ya da bir düşünce anlamına gelir. Kısacası, 'fikir' kelimesinin bir plana atıfta bulunduğu söylenebilir.

Öte yandan "kompozisyon teması iyi" diye cümle içinde 'tema' kelimesi. Cümlede "tema" kelimesi fikrin merkezi fikrini ifade eder. Konunun veya makale yazının ana noktasına işaret eder. Bu, fikir ile tema arasındaki farktır.

'Tema' kelimesi, bir kişinin konuştuğu, yazdığı veya düşünen konuyu veya konuyu ifade eder. Bazen 'tema' sözcüğü, 'tema müziği' ifadesinde olduğu gibi kompozisyonda belirgin veya sık tekrar eden bir melodiyi veya müzik veya bir grup nota atıfta bulunur. İlginçtir ki, 'temanın' sözcüğünün sıfat şekli 'tematik ifade' ifadesinde olduğu gibi 'tematik' olarak bulunur.

Öte yandan 'tema' kelimesi, 'öykünün teması' ifadesinde olduğu gibi, bazen 'ahlaki' anlamında kullanılır. İki sözcük teması ve fikri arasındaki fark, anlamlarını anlamaya yönelik herhangi bir karışıklığı önlemek için kesin olarak bilinmelidir.