ISO 9001 ve ISO 27001 arasındaki fark

ISO 9001 ile ISO 27001

ISO 9001 ve ISO 27001 arasındaki farkı net bir şekilde anlamak ve bunların her birinin amacı, kuruluşunuz için uygun kalite standardı. Bu standartlar, uluslararası ticarette birçok fırsat sunan ürün ve hizmetlerin standardize edilmesi için teknik gerekliliklerin belirlenmesine yardımcı olur. Bu Uluslararası Standartlar tüketicilere, ürünlerin verimli, kullanımı güvenli ve çevre için iyi olduğuna inanmaktadır. Bu makale ISO 9001 ve ISO 27001'in temellerini özetlemekte ve ISO 9001 ile ISO 27001 arasındaki farkları analiz etmektedir.

ISO 9001 Nedir?

Yönetim sistemi boyunca kalitenin korunması için gerekliliklerin ana hatlarını çizen bir standarttır. En son sürümü ISO 9001: 2008'dir. Kalite iyileştirmeleri yoluyla süreçleri geliştirmede ve organizasyonel başarıyı elde etmek için kullanılabilecek bir çerçeve.

ISO 9001: 2008'in amacı, beklenen kalite standartlarını organizasyonda korumak ve sektörde daha rekabetçi olmaktır. Kalite yönetimi standardı, ürün ve hizmetlerin müşterinin kalite gereksinimlerini karşıladığından ve şartları bu ürün veya hizmetlerle ilgili tüm düzenlemelerle karşılayan bir çerçeve oluşturmasını sağlar. Kalite Yönetim Standardı'nı takip etmenin birçok yararı vardır; iyileştirme için bir çerçeve sağlar, süreç denetimi ve güvenilirliği geliştirir, iş gücü arasında kalitenin farkındalığını yaratır ve müşteri gereksinimlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

ISO 27001 Nedir?

ISO 27001 standardı, dünya çapındaki organizasyonlarda bilgi güvenliğini ve veri korumasını sağlamaktır. Bu standart, ticari kuruluşlar için müşterilerini korumak ve kuruluşun tehditlere karşı gizli bilgilerini korumak için çok önemlidir. Bilgi güvenliği yönetim sisteminin uygulanması, organizasyonun kalite, güvenlik, servis ve ürün güvenilirliğinin en üst düzeyde korunmasını sağlayacaktır.

Bu standardın birincil amacı, bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (ISMS) kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için şartları sağlamaktır. Şirketlerin çoğunda, bu standartları benimseme kararları üst yönetim tarafından alınır. Ayrıca, organizasyon için bu tür bir bilgi güvenlik sistemine sahip olma şartı, örgütsel amaç ve hedefler, güvenlik gereksinimleri, organizasyonun boyutu ve yapısı gibi çeşitli faktörlerden dolayı ortaya çıkmaktadır.

ISO 27001'in yeni sürümü, ISMS'deki organizasyonel performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi üzerinde duran 2013'te sunuldu. Ayrıca, dış kaynak kullanımına dayalı ayrı bir bölüm de içeriyordu ve kuruluşlardaki bilgi güvenliğine daha fazla konsantre edildi.

ISO 9001 ve ISO 27001 arasındaki fark nedir?

ISO 9001 ve ISO 27001 arasındaki en önemli fark, birincil hedefinin kendisindedir.

• ISO 9001: 2008'in temel amacı kuruluşta beklenen kalite standartlarını korumaktır.

• ISO 27001 standardının birincil amacı, bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (ISMS) kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için şartları sağlamaktır.

Ek okuma:

  1. ISO 17025 ve ISO 9001 arasındaki fark
  2. ISO 9001 ile 9002 arasındaki fark
  3. ISO 27001 ile ISO 27002 arasındaki fark