Hukuki ve Eşit Faiz Arasındaki Fark

Hukuk ve Eşit Faiz

Hem yasal menfaat hem de adil faiz, varlık üzerinde tutulan mülkiyet biçimleridir. Bununla birlikte, ikisi arasında önemli farklılıklar var. Kişisel hayal kırıklığı ve maddi kayıpları önlemek için hukuki ilgi ile adil ilgi arasındaki farkları tam olarak anlamanız önemlidir. Aşağıdaki makale, iki terimin net bir şekilde gözden geçirilmesini sağlar ve bir örnek yardımıyla, yasal menfaat ile hakkaniyete dayalı menfaat arasındaki farkları vurgular.

Hukuki İlgi Nedir?

Yasal çıkarlar, yasalar tarafından uygulanabilen bir sahipliği temsil eder. Bir varlık üzerinde yasal menfaat sahibi olan bir kişi, başka bir tarafın mülkiyet haklarını aşmaya çalışması durumunda yasal işlem yapabilir. Varlıkları üzerinde yasal menfaat sahibi olan kişinin, varlığın mülkiyet hakkına sahip olduğu bilinir ve söz konusu varlığı elinde tutmak için yasal işlem yapmaya ilişkin tüm haklara ve yetkilere sahiptir. Bir varlığa yasal menfaat sağlanması en büyük avantajı, mülkiyet haklarının ihlal edilmesi durumunda sınırsız bir hukuki yolun bulunmasıdır.

Eşit Faiz Nedir?

Söz konusu varlığın söz konusu tarafın finansal çıkarları olması durumunda hakkaniyete tabi faiztir. Adil bir menfaat sahibi, varlığın gerçek yasal başlığını taşımadan varlıkların tadını çıkarabilir. Adil faizli parti, varlığın herhangi bir değer takdirinden dolaylı olarak faydalanabilecektir. Bir varlığa adil bir menfaat sahip herhangi bir taraf, varlığın yasal başlığı / menfaati elde edilinceye kadar herhangi bir maddi kazancı (genellikle değer takdiri şeklinde) elde edemez. Adil menfaat sahiplerinin anlaşmalar ve sözleşmelerle belirlenen şart ve koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, adil menfaat sahiplerinin en önemli avantajı, yasal unvan elde edildikten sonra maddi menfaat elde etme ve varlıkların satılmasıdır.

Eşit Faiz ile Hukuki Faiz arasındaki fark nedir?

Her ikisinin de varlık üzerinde bir sahiplenme hissi gösteriyor olmasına rağmen, yasal çıkarlar ve adil ilgi birbirinden oldukça farklıdır. Yasal çıkar, bir kişinin bir varlığı üzerinde sahipliği olduğunda ve söz konusu varlık üzerinden yasal olarak haklarını uygulayabileceği zamandır. Eşit faiz, kişinin yasal olarak sahip olmaksızın varlığın kullanımından keyif almasıdır.Aşağıdaki örnek, adil faiz ile yasal menfaat arasındaki farkları açık bir şekilde açıklamaktadır. Amy, Daniel'den bir ev satın almaya karar verdi; sözleşme, Amy'nin (satın alan taraf) evin fiyatını taksitte ödeyeceğini ve fiyatın tamamen ödenmesinin ardından Daniel'in (satıcının) evden Amy'ye. Bu senaryoda, Amy, evde yaşayabileceği ve keyfini çıkarabilmesi için adil menfaate sahip olmakla birlikte, yasal olarak unvan sahibi değildir. Amy, dengeyi tam olarak ödeyene kadar, Daniel evin hukuki çıkarlarını elinde tutacak ve Amy tam ödeme yapmasını takiben, yasal mülkiyet hakkı kendisine devredilecek. Anlaşmanın hazırlandığı andan itibaren son taksitin yapıldığı zamana kadar mülkün değeri artarsa, Amy bu değer artışından yararlanabilir. Bununla birlikte, mülkün değeri azalırsa bir kayıp olur.

Özet:

Eşit Haklar vs Hukuki Faiz

• Her ikisinin de varlık üzerinde sahiplik hissi gösteriyor olmasına rağmen, yasal çıkarlar ve adil faiz birbirinden oldukça farklıdır.

• Yasal çıkarlar, yasalar tarafından uygulanabilen bir sahipliği temsil eder. Bir varlık üzerinde yasal menfaat sahibi olan bir kişi, başka bir tarafın mülkiyet haklarını aşmaya çalışması durumunda yasal işlem yapabilir.

• Söz konusu varlığın söz konusu tarafın finansal çıkarları olması halinde hakkaniyete uygun faiz. Adil bir menfaat sahibi, varlığın gerçek yasal başlığını taşımadan varlıkların tadını çıkarabilir.

• Bir varlık üzerinde yasal menfaat sağlanması en büyük avantajı, mülkiyet hakları ihlal ediliyorsa, buradaki hakkaniyete aykırı çıkarların aksine, sınırsız bir hukuk yoludur.