Yönetim Muhasebesi ve Maliyet Muhasebesi Arasındaki Fark

Yönetim Muhasebesi-Maliyet Muhasebesi

'da muhasebe yardımının her iki biçimi de olduğu gibi, herhangi bir işletmeye, her işletme için önemlidir. Yönetim muhasebesi ve maliyet muhasebesi, her iki işletme için de büyük önem taşır bir şirketin kıt kaynaklarını nasıl en iyi şekilde tahsis edebileceğini analiz ederken karar verme sürecinde yardımcı olur. Maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesinin çok önemli bir parçasıdır ve bir firmanın maliyet ve varlık dağılımının yönetilmesinde hayati bir bileşen oluşturmaktadır. Bununla birlikte, muhasebenin iki formunun amacı kolayca karıştırılır. Bu makale, okuyucuya, muhasebenin iki biçimi arasında hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin açık bir ayrım yapmayı amaçlıyor.

Yönetim Muhasebesi Nedir?

Yönetim muhasebesi, şirket yönetimine karar vermede yardımcı olan doğru bilgi üretmek üzeredir. Yönetim muhasebesi genellikle projelerin planlanmasında bir girdi olarak ve belirli bir dönemde bir firmanın ne kadar iyi yaptıklarını değerlendiren bir teknik olarak kullanılır. Yönetim muhasebesinin kullanılması için önemli bir amaç, belirlenen hedeflerin ne kadar iyi karşılandığını veya aştıklarını tespit etmek için mevcut finansal bilgileri önceki dönem finansal tablolarıyla karşılaştırmak olacaktır. Yönetim muhasebesi, bir firma için strateji oluşturma, bütçe kontrolü ve proje planlama ve değerlendirme açısından özellikle değerlidir.

Maliyet Muhasebesi Nedir?

Maliyet muhasebesi, bir firmanın maruz kaldığı çeşitli maliyetleri kaydetmek ve analiz etmek için kullanılan muhasebe yöntemidir. Bu muhasebe formunda analiz edilen maliyetler, işçiler için ücret masrafları, malzeme maliyetleri, kamu hizmetleri, malzeme, bakım ve diğer genel masrafları içerir. Maliyet muhasebesinin amacı, firmanın verimliliğini artırmak ve maliyetleri düşürmek için kârlılığı artırmak için israfı ve gereksiz harcamaları belirlemektir. Maliyet muhasebesindeki önem, modern organizasyonların maliyetlerini asgari düzeye indirmeye, özellikle de ekonomik yavaşlamalarda, gelirlerin daha düşük olacağına ve şirketin kârlı kalmasını sağlamak için daha fazla kontrol edilmesi gerekliliğine dayanmaktadır.

Yönetim Muhasebesi ve Maliyet Muhasebesi arasındaki fark nedir?

Her iki yönetim muhasebesi ve maliyet muhasebesi, işyerinin akıllıca karar verme yoluyla sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için şarttır. Hem yönetim hem de maliyet muhasebesi, firmanın çeşitli departmanlarından gelen girdileri gerektirir, ancak üst yöneticiler, hissedarlar ve şirket alacaklıları maliyet muhasebesinin çıktısını kullanırken, yalnızca yönetim muhasebe bilgilerini kullanan kararlarda yer alan yönetim kadrolarındaki personel kullanılır. Maliyet muhasebesi, dinamik bir iş ortamında ortaya çıkan çeşitli harcamaları analiz etmek ve kontrol etmek üzerine odaklanırken, yönetim muhasebesi, verileri iş projelerini planlama, strateji formülasyonu, bütçe kontrolü ve hedef ayarı için kullanmaya odaklanmaktadır.Maliyet muhasebesi geçmişteki giderlere odaklanarak geriye doğru bakarken, yönetim muhasebesi gelecekteki karar verme kullanımının tahmini ile ilgilidir.

Özet olarak,

Maliyet Muhasebesi ile Yönetim Muhasebesi

• Yönetim muhasebesi karar verme, strateji formülasyonu, planlama ve bütçe kontrolü ile ilgilidir; maliyet muhasebesi ise maliyetlerin analizi ve değerlendirilmesi ile ilgilidir; verimsizlikleri azaltmak ve firmanın genel verimliliğini arttırmak.

• Yönetim muhasebesinin çıktısı karar vermede en üst seviyededir, oysa kurum içi ve dışı çoğu kişi maliyet muhasebesi bilgilerini kullanır.

• Maliyet muhasebesi geriye dönük olarak bakıyor ve geçmiş verileri değerlendiriyor, oysa yönetim muhasebesi ileri görüşlü ve geleceğe yönelik planlama ve öngörmeyi içeriyor.

• Her iki hesap biçimi bir işletmenin ve temel bileşenlerin karar verme sürecinde sorunsuz çalışması için gereklidir.