Pazarlama ve Halkla İlişkiler Arasındaki Fark

Pazarlama ve Halkla İlişkiler

Pazarlama ve Halkla İlişkiler, şirketlerin daha geniş bir müşteri tabanına sahip olmak için kullandığı tanıtım araçlarından ve satışları artırmak. Birçok kişi pazarlama ve halkla ilişkilerin neyi temsil ettiğini bildiklerini düşünmeye eğilim gösterir ancak açıklama istendiğinde şaşkına dönerler. Her ikisinin de tanıtım için kullanıldığı doğru ancak pazarlama ile halkla ilişkiler arasında kesin sınırlar var. Her iki strateji de şirket için daha fazla gelir elde etmek için aynı hedef doğrultusunda çalışmakla birlikte, pazarlama ve halkla ilişkiler de madde ve yaklaşım açısından farklılıklar göstermektedir.

Pazarlama

Bir şirket tarafından pazar araştırması yapmak, ürün ve hizmet satmak ve agresif reklamlar aracılığıyla ürünler hakkında halk arasında farkındalık yaratmak için üstlenilen tüm faaliyetleri ifade eder. Çok geniş kapsamlı bir konsept dikkatli planlama ve uygulama gerektirir. Pazarlamanın temel amacı müşteri tabanını belirlemek, yerine getirmek, korumak ve olası artışı sağlamaktır. Doğru pazarlama, şirketin müşterileri hakkında araştırma yapmasını ve ihtiyaçlarını ve isteklerini bilmesini gerektirir. Bazen bir ürün veya hizmete ihtiyaç yaratmak için de çalışabilir. Pazarlamaya katılan ekibin tek amacı, müşterileri cezbetmek ve onlara daha fazla ürün ve hizmet satmak suretiyle şirket için gelir elde etmektir.

Halkla İlişkiler

Bu ifade, bu alıştırmanın, kamuoyunda şirket hakkında olumlu bir imaj ve algı yaratmakla ilgili olması anlamında kendini açıklayıcı niteliktedir. Şirket ile kamuoyunun iletişimini şirketin olumlu bir görüntüsü oluşturacak şekilde tutmak etkili bir takımdır. Buna yakın ilişki geliştirme egzersizi de denir. Şirketler tarafından kamuoyuyla temas kurmak için birçok araç istihdam edilmektedir ve halkın gözünde kalabilmek için geleneksel olarak basın bültenleri ve bülten kullanılmıştır. Geçmiş yıllarda, şirketler halkla ilişkiler için internetten etkili bir şekilde faydalanıyor. Özellikle şirketler, şirket hakkında duyurular yapmak için bloglar ve Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerini kullanıyor.

Artık pazarlamacılığın ve halkla ilişkilerin tanıtım araçlarından biri olduğu ancak metodolojide belirgin farklılıklar olduğunu biliyoruz.

Pazarlama ve Halkla İlişkiler Arasındaki Fark > Pazarlama birçok şeyi kapsayan çok geniş kapsamlı bir terimdir; ancak halkla ilişkiler de bunun bir parçasıdır. > Pazarlama, bir şirketin ürün veya hizmetini tanıtmak için yapılırken, halkla ilişkiler şirketin kendisini tanıtmak için uğraş veren bir uygulamadır. > Pazarlama belli bir ürünü satarken, halkla ilişkiler şirketin kendisinin olumlu bir görüntüsü oluşturmak için bir yoldur.> Halkla ilişkiler egzersizi yapıldığında, şirketin algısı hakkında faydalı girdiler sağlar ve pazarlama stratejisinin kararlanmasına yardımcı olur. > Pazarlamanın tek amacı şirket için gelir yaratmaktır, ancak halkla ilişkiler mali açıdan odaklanılmamıştır. > Pazarlama, bir ürünle ilgili her türlü reklam ve medya kampanyasını ifade eder ve halkla ilişkiler sürekli bir strateji olduğu ve firma müşterileri ile ilişkileri kurmak için her zaman uğraştığı kısa vadeli bir stratejidir.