MICR ve Swift Kodu Arasındaki Fark

MICR ve Swift Kodu

anlamını taşıyan bu iki terim arasında tüm dünyadaki insanlar karıştı. MICR ve SWIFT kodları arasında bir bağlantı bulunmamasına rağmen, birçok kişi para transferi işlemlerini kolaylaştırmak için bankacılık kurumları tarafından kullanılan en yeni iki teknolojiyi simgeleyen bu iki terim arasında dünya şaşkınlık taşımaktadır. MICR, her gün bir şube ile çok sayıda çek tutturulmasına yardımcı olan en son teknolojidir; SWIFT kodu, şubeyi ve bankanın uluslararası para transferini sağlayan bankayı tanımlamada yardımcı olan benzersiz bir tanımlama kodudur. MICR ve SWIFT kodları arasındaki farklar, her ikisi de bu yazıda vurgulandıktan sonra kendini belli edecektir.

MICR Nedir?

MICR, Manyetik Mürekkep Karakter Tanıma'nın (Magnetic Ink Character Recognition) kısaltmasıdır ve bu günlerde neredeyse tüm bankalar ve diğer finansal kurumlar tarafından çeklerin (çekler) işlenmesi için istihdam edilen en önemli teknolojidir. MICR, daha önce yapılan kontrollerin (kontroller) manuel olarak işlenmesi yerine çok fazla zaman ve emek harcadı; bilgisayarların kontrollerde (çekler) kodlanmış bilgileri işleyebilmesini mümkün kıldığı için binlerce çek tek bir günde işlenebilir, çok fazla zaman ve para tasarrufu sağlıyor ve paranın bankacılık kurumları arasında çok hızlı ve etkili bir şekilde aktarılmasına izin veriyor. MICR lehine geçen diğer bir faktör, kodun okunması gereken tarayıcıları gerektiren barkodlardan farklı olarak insanlar tarafından kolayca okunabilmesidir. Bu nedenle, MICR kodu yardımı ile bir kontrol elle de doğrulanabilir.

Aslında, MICR kodu, bir çekin altındaki manyetik mürekkeple (kontrol) basılan ve şube ve banka ile ilgili bilgileri içeren bir dizi sayısal karakterdir. Bu kontrol okunan bir makinenin başından geçtiğinde, her karakter makinenin okuduğu bir dalga formu kolayca üretir. Bu amaçla kullanılan makineler son derece doğru ve binlerce çek (çek) işlem olsa bile hata yok, bu nedenle MICR dünyanın her yerinde bu kadar popüler hale geldi.

SWIFT Kodu nedir?

SWIFT, Uluslararası Uluslararası Finansal Telekomünikasyon Topluluğu'yu temsil eder ve aslında mali kurumunuzu tanımlayan alfanümerik bir koddur. Bu kod, bir ülkeden diğerine elektronik olarak para göndermenin daha hızlı ve basit olmasını sağlar. Aslında, SWIFT kodları yalnızca uluslararası para transferi için kullanılır.

SWIFT kodları ISO tarafından geliştirilmiş ve ilk dört kodun bankanın kodu olduğu, sonraki kodun ülkenin kodu olduğu, sonraki kodun da şube konumunun kodu olduğu 8-11 karakter içerdiği belirlenmiştir. Kod 11 basamaklı veya karakterli ise son 3 karakter dalı belirtir. 8 harfli kod durumunda, kodun yalnızca birincil ofis için olduğu kabul edilir.Para, SWIFT kodlarını kullanarak kolayca kolayca aktarılırsa da, işlem başına 25-35 $ arasında bir ücret ödüyor.

Özet olarak:

MICR ve Swift Kodu Arasındaki Fark

• SWIFT kodları, finansal kuruluşun kolaylıkla tanımlanmasına yardımcı olan ve böylece uluslararası para transferini anında yapan kodlardır.

• MICR, manyetik mürekkep kullanan ve çok sayıdaki çeklerin (çeklerin) işlenmesini kolaylaştıran bir teknolojidir.