SPWRA ve SPWRB Arasındaki Fark

SPWRA ve SPWRB

"SPWRA" ve "SPWRB", güneş enerjisi teknolojileri ve ürünleri ile uğraşan bir şirket olan SunPower Corporation'ın ortak sınıf hisse senetlerinin iki sınıfıdır. İş, bileşenlerin ve sistem parçalarının bulunduğu iki bölüme ayrılmıştır. Bu şirketle ilişkili hisse senetleri (SPWRA ve SPWRB) Amerikan borsasında NASDAQ'da işlem görüyor.

Hem SPWRA hem de SPWRB hisse senedi olarak işlev görür ve uzantı olarak bir şirket mülkiyetine sahip olmak isteyen kişileri temsil eder. Her iki hisse belirli bir fiyata satın alınabilir ve sahiplik için işlem görür.

Her ne kadar SPWRA ve SPWRB şirkette aynı sayıda hisse (42 milyon plus) bulunduğuna rağmen, mevcut ve potansiyel sahipler tarafından nasıl algılandıkları konusunda farklılıklar bulunmaktadır. İki tip hisse senedi arasındaki farklar arasında onlara bağlı bazı özellikler de vardır.

Oy Hakkındaki Farklılıklar

Oylama gücü veya hak, hissedarın şirket yönetiminde söz sahibi olmasına izin verir. Bir SPWRA hisse senedinde, bir adet hisse için yalnızca bir oy hakkı vardır. Aksine, SPWRB hisse senetlerinin 8 kat fazla oy hakkı veya hisse başına hakları vardır. Bazılarının SPWRB'yi şirketin daha değerli hisseleri olarak görmelerinin nedeni budur. SPWRB hisse senetleri ayrıca içsel değerlerinden dolayı ticarete çok daha pahalı ve daha zordur. Bir SPWRB hisse senedi satın almak için potansiyel bir yatırımcı, hisse senedi ile birlikte gelen oy hakkını kendisine verecek bir prim hesabına yatırmalıdır.

Davranış Farklılıkları

SPWRB'ler de değişim için daha uçucu ve riskli bir girişim haline dönüşebilir; SPWRA stokları volatil veya riskli değildir. Ticaret yapmak çok daha kolaydır ve satın almak çok daha ucuzdur. Bu tür bir hisse senedi satın alanlar genelde şirket kontrolü veya yönetimi ile ilgilenmiyorlar. Sadece hisse senetlerini daha fazla kazanç elde etmek için bir araç olarak kullanıyorlar. Ayrıca, SPWRA daha ucuz olduğundan, birçok yatırımcı SPWRB'ye kıyasla daha fazla hisse satın alabilir. Bununla birlikte, bir SPWRB'nin maliyeti ile bir SPWRA'nın maliyeti arasında çok fazla fark olmadığı zamanlarda, yatırımcılar durumdan yararlanmak ve daha fazla SPWRB hisse senedi satın almak isteyebilir.

Birçok B Sınıfı hisse senedi gibi, SPWRB de ailenin hisselerini veya orjinal payları içerir. Bu tür hisselerin çoğu kez Sınıf A hisse senetlerinden (bu durumda SPRWA) daha avantajlıdır.

Özet:

  1. SPWRA ve SPWRB, güneş enerjisi teknolojileri ve ürünleri üreten bir şirket olan SunPower Corporation ile ilişkili iki adet ortak hisse senedi türüdür.
  2. Her iki sınıf da aynı pay sayısına, en az 42 milyon hisse senedine sahiptir. Bununla birlikte, nasıl kullanıldığı ve takdir edildiği farklıdır.
  3. Her hisse senedi, şirketin, bileşenlerin ve sistemlerin iki ayrı kesimi ile ilişkilidir.
  4. SPKGM'ler, her bir hisse için daha fazla oy hakkı içerdikleri için daha üstün hisse senetleri olarak değerlendirilir. SPRWB'ler, SPWRA'lara kıyasla sekiz kat daha fazla oy hakkına veya güce sahiptir. Bir SPWRA'nın hisse başına oylama gücü yalnızca bir tanedir.
  5. Yüksek oy verme gücünden dolayı, SPWRB hisse senetleri daha yüksek fiyatlı ve SPWRA'lara göre daha uçucu. SPWRB sahipleri bu payı bir prim fiyatıyla satın alırlar ve hisse senedi (ve oylama gücü), şirkette ve yönetiminde söz sahibi olmalarını ve kontrol etmelerini sağlar.
  6. Ücretleri ve beğenileri nedeniyle SPWRB'ler SPWRA'lara kıyasla ticaret yapmak veya ticaret yapmak daha zordur. SPWRB'lerin üstesinden gelmek de çok risklidir. Öte yandan, SPRWA'lar daha ucuzdur ve piyasada biriktirmek, satın almak ya da satmak için daha kolaydır. İnsanlar SPWRA stoklarını kâr veya gelir amaçlı olarak satın alırlar.
  7. SPWRB'ler ve SPWRA'lar arasındaki fiyatların nispeten yakın olduğu zamanlar vardır. Bu senaryoda, birçok kişi, özellikle SPWRB hisse senetleri olmak üzere her iki tip hisse de düşük fiyata satın alabilir.