Tremolo ve Trill Arasındaki Fark

Tremolo vs Trill'in titreyen efekti olarak tanımlanabilir:

Kulaklarınıza Müzik Piano, çalınırken dinlenecek en güzel şeylerden biridir.

Tremolo, notaların titreyen efekti olarak tanımlanabilir. Birbirlerinden uzakta iki not olduğunda, çırpınan bir ses çıkarırlar. Bu çırpınma sesi tremolo. Bir eğik çizgi, tremolo belirtildiği zaman sembolize eder. Tremolo'nun temel amacı, yaratılmış sesi vurgulamaktır. Müziği vurgulayarak, dinleyenler memnun olurlar çünkü kulaklarına yatıştırıcı olurlar. Müzisyenler tremolo'yu bu amaçla tam olarak kullanırlar, böylece dinleyiciler daha güzel müzik dinleyebilir. İnsanlar müzisyene stil duygusu vermek için tremolo'yu eklenti olarak yanlış yaparlar, ancak bu doğru değildir. Tremololar müzisyenler tarafından müziğinin hayata geçirilmesi ve dinleyicilerin duygularına girmesi için kullanılır. Tremolo çalarken, biri sol veya sağ elini kullanabilir.

Tril, tremolo gibi gelebilir. Ancak, dikkatli bir şekilde dinlediğinizde ve ikisini birden dinleyerek alternatif olarak ayırt edebileceksiniz. Trilo, tremolo gibi, notalar arasında da çırpınır, ancak tril sadece yarım adım olabilir veya ayrı bir adım olabilir. Trilin üç farklı türü var. Bu bir üçlü, bir sihirbaz veya bir dönüş olabilir. Trili çalarken bu üç arasındaki farkı da bilmeniz gerekir. Bu üçlü hakkında daha derin bir perspektifle baktığınızda, bunun bir tremolo değil, çalınan bir tril olduğunu kolayca anlayabilirsiniz. Tril, "TR" harfleriyle simgeliyor. "Tremolo'ya benzer şekilde tril kulaklarıma da çok güzel geliyor. Tril sol elle oynamak çok zordur. Ses tonunu hak ettiğinizde müziğiniz daha üst düzeyde tanınacaktır.

ÖZET:
Her ikisi de dalgalanan bir ses, ancak tril yarım adım oynanabilir.
Trilo bir eğik çizgiyle sembolize edilirken tril "TR" ile sembolize edilir. "
Tremolo müziği vurgular; Tril müziğinizi daha iyi hale getirir.
Tremo sol elle oynatılmak zorken tremolo sol veya sağ elle oynatılabilir.
Tremolo bazen yanıltıcı addır; Tril müziğinizi harika yapar.

3'ten büyük ->