Yetkinlik ve Yetkinlik Arasındaki Fark

Yetkinlik vs Yeterlilik

İngilizce dilinde, bir bireyin sahip olduğu becerilere veya becerilere değinen yeterlilik adı verilen bir kelime bulunur. Yetkinlik, kişinin iş bulma yeteneğini tanımlayan bir isimdir. Yasal olarak nitelikli olmanın niteliği veya durumu olan yetkinlik (başka bir deyişle isim) adı verilen başka bir sözcük vardır. Bununla birlikte, sözcükler birbiriyle ilişkili olduğu ve neredeyse aynı anlamlara sahip olduğu için, yetkinlik ve yeterlilik arasında ayrım yapamayacakları için insanlar arasında çok fazla karışıklık var. Bu makale, bu iki kelimenin kullanıldığı anlamları ve bağlamları vurgulamaya çalışmaktadır.

Yetkinlik Nedir?

Kelime yetkinliği, bir kişinin yeteneği veya niteliği olarak günden güne yaygın olsa da, farklı alanlarda birçok çağrışım içermektedir. Örneğin, biyolojide yetkinlik, bir hücrenin DNA'yı alabilme kabiliyetini ifade eder. Jeolojide, kayaçın erozyona karşı direncini kanıtlaması yeterlidir. Fıkıhta, bir tanığın yetkisi, kişinin yasal işlemlere katılma zihinsel kapasitesi anlamına gelir. Bununla birlikte, yetkinliğin maksimum kullanımı, belirli bir işi gerçekleştirmek için bir bireyin spesifik gereksinimlerini belirttiği endüstride yapılır.

Yetkinlik Nedir?

Öte yandan, endüstriyel jargonda yetkinlik, bir görev veya işi gerçekleştirmek için gerekli deneyim ve diğer niteliklerle birlikte, beceri ve bilginin tanımlanmasına atıfta bulunur. Basit bir deyişle, yetkinlikler bir iş için gereken becerilerdir. Bu nedenle yeterliliklerin gösterildiğinde, yapılması gerekenleri ve ne kadar iyi olduğunu açıkladığınız anlamına gelir.

Kısacası:

Yetkinlik vs Yeterlilik

• Her ikisi de benzer anlamlara sahip olmakla birlikte, yetkinlik ve yetkinlik farklı bağlamlarda kullanılır.

• Yeterlilik, kişinin sahip olduğu yetenek ve beceriye atıfta bulunmaktadır.

• Bir işin yeterlilikleri, işlerin nasıl ve hangi aşamada yapılması gerektiği konusunda açıklamalara atıfta bulunmaktadır.