Difüzyon ve Aktif Aktarım Arasındaki Fark

Aktif Nakil vs olabilir > Difüzyon Aktif transport ve difüzyon, hücre membranlarında molekül ve iyon taşıma yöntemlerinin iki çeşididir. Taşıma, maddelerin taşınması için gereken enerji biçimine bağlı olarak aktif ya da pasif olabilir. Su, oksijen ve karbon dioksitler membranlar arasında pasif olarak hareket ederken, glukoz ve Na +, Ca2 + ve K + gibi iyonlar zarlar arasında aktif olarak hareket eder. Hücrenin membranlarından taşınması, hücre yaşamını sürdürmek için son derece önemlidir. İyonların ve moleküllerin membrandan taşınması, zarın geçirgenliğine, çözünen maddenin türüne ve taşıma mekanizmalarına bağlıdır.

Aktif Taşıma nedir?

Bir hücre zarı boyunca madde konsantrasyon gradyanına karşı taşınması; yani düşük konsantrasyona sahip olan taraftan daha yüksek konsantrasyona sahip olan tarafa doğru, aktif nakliye olarak bilinir. Aktif nakliye için enerji ihtiyacı doğrudan veya dolaylı olarak ATP hidrolizi ile yerine getirilir. Aktif taşıma yöntemlerinin iki türü birincil aktif nakliye ve ikincil aktif nakliye yöntemidir. Birincil aktif taşıyıcının taşıyıcı proteinleri doğrudan nakliye yapmak için ATP'yi hidrolize edebilir. Na +, Ca2 + ve K + gibi iyonlar bu mekanizma ile taşınır. İkincil aktif nakliyede, iyon pompaları tarafından kurulan konsantrasyon gradyanları, zar boyunca glikoz, klorür ve bikarbonat iyonları gibi maddelerin taşınması için enerji kaynağı olarak kullanılır.

Difüzyon Nedir?

Difüzyon, konsantrasyon gradyanı yardımıyla maddelerin zar boyunca hareket etmesini içerir; daha yüksek bir konsantrasyondan daha düşük bir konsantrasyona doğrudur. Oksijen ve karbon dioksitleri içeren su ve gazlar, difüzyon yoluyla hareket eden ana maddelerdir. İki çeşit difüzyon basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyondur. Bu iki tip arasındaki temel fark kolaylaştırılmış difüzyonun taşıyıcı protein moleküllerini içermesidir. Taşıyıcı protein molekülleri taşıyıcı kompleksi taşıyıcı madde ile oluştururlar. Membranların lipid çift katmanındaki taşıyıcı kompleksin daha yüksek çözünürlüğü nedeniyle kolaylaştırılmış difüzyon oranı basit difüzyonunkinden çok daha yüksektir.

Aktif Taşıma ve Difüzyon arasındaki fark nedir?

• Aktif nakliye sırasında maddeler konsantrasyon değişimine karşı hareket eder; Aktif nakil için ATP enerjisi gereklidir, ancak difüzyonda maddeler bir konsantrasyon gradyanı boyunca pasif olarak hareket eder ve ATP enerjisini içermez.

• İki tip difüzyon, basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyondur; buna karşılık iki tip aktif taşıma, birincil ve ikincil aktif aktarımdır.

• Difüzyonda hem lipidler hem de proteinler taşınmadan sorumlu membran bileşenleri olarak yer alırken, aktif nakil sırasında ilgili zar bileşenleri sadece proteinlerdir.

• Basit difüzyonda, taşınan maddeler hücre zar bileşenlerine bağlanmazken, aktif difüzyonda bağlanırlar.

• Derişim enerjisi konsantrasyon gradiyentidir, aktif nakliye ise konsantrasyon gradyanı veya ATP hidrolizidir.

• Aktif nakliye özgülken, difüzyon özeldir.

• Aktif nakillerde, taşınan moleküllerin yüksek konsantrasyonlarında doyma meydana gelirken, basit difüzyonda doygunluk oluşmaz.