Tablo ve Görünüm Arasındaki Fark

Tablo vs Görünüm

oldu. Veritabanı, bilgisayar belleğinde veya diğer depolama aygıtlarında depolanabilen organize bir verinin dijital bir koleksiyonudur. Büyük miktarda verinin saklanabileceği ve kullanıcılar tarafından erişilebileceği şekilde geliştirildi. Bir veritabanında, büyük miktarda bilgiyi kaydeden, görüntüleyen ve analiz eden çeşitli nesneler bulunur. Microsoft SQL, saklı yordamlar, kullanıcılar, işlevler, tablolar ve görünümler gibi veritabanı nesneleri sağlar.

Tablolar, uygulamalarda ve raporlarda kullanılan verileri tutar. Bunlar sıralar, sütunlar ve tarlalarda dizayn edilmiştir. Yalnızca belirli bir sütun sayısına sahip olabilirler, ancak mümkün olduğunca çok satır içerebilirler. İlişkisel veritabanları, bağlantılı verileri ve kayıtları depolamak için birkaç tablo kullanır.

Tablodaki veriler fiziksel olarak veritabanında saklanabilir veya olmayabilir. İki tablo türü vardır, yani; Bir sütunu tanımlamak için bir nesne türü kullanan ve tanımlanmış bir nesnenin örneklerini tutan nesne tabloları ve temel kullanıcı verilerini ilişkisel bir veritabanında tutan bir ilişkisel tablo.

Görünüm ve tablodaki satırlar sıralanmaz, sıralanabilir ve sorgulanabilir. Görünümler güncellenebilir ve ayrıca uzaktaki kaynaklardan veri sorgulamasına izin verir. Gösterimlerin aksine sorgular değiştirilmelidir.
Özet:

1. Tablo, raporların ve uygulamalarda kullanılan verileri tutmak için kullanılan bir veritabanının bir nesnesi olup, bir görünüm aynı zamanda bir tablo ve diğer tablolara bağlanabilir sorgu olarak kullanılan bir veritabanı nesnesidir.
2. Bir tablo, sınırlı sayıda sütun ve sınırsız sayıda satır ile tasarlanırken, bir görünüm, bir veritabanından ayıklanan sanal bir tablo olarak tasarlanmıştır.
3. Bir görünüm, bir sanal tabloya birkaç tablo ekleyebilirken, bağlı tabloları ve verileri depolamak için birkaç tabloya ihtiyaç duyabilir.
4. Bir tablo, temel kullanıcı verilerini tutar ve tanımlanmış bir nesnenin örneklerini tutarken, birkaç farklı tabloda bulunan belirli verileri sorgulamak için bir görünüm kullanılır.
5. Sıklıkla sorgulanan verilere bir görünümde erişilebilir ve veritabanındaki verileri değiştirirken, tabloda gösterilmeyen verileri de görünümde değiştirir.